NARVA LINNAVALITSUS

31.05.2017  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Vjatšeslav Konovalov    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Aleksander Jefimov    Külaline   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine
Korraldus: 517-k 2017
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 517-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 517-k
 
   
2. Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Muinasjutt
Korraldus: 518-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 518-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 518-k
 
   
3. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 519-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 519-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 519-k
 
   
4. Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine
Määrus: 15- 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 15- 2017
Võtta vastu määrus nr 15
 
   
5. Loa andmine
Korraldus: 520-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
Loa andmine (N.M. matuse korraldamise kulude tasumiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 520-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 520-k
 
   
6. Narva linna Sotsiaalabiameti 23.07.2001.a. korralduse nr 03/830 "Hoolduse seadmine (hooldatav N.K.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 521-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 521-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 521-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 24.08.2016.a. korralduse nr 884-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.U.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 522-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 522-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 522-k
 
   
8. Narva Linnavalitsuse 30.11.2016.a. korralduse nr 1258-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.L.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 523-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 523-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 523-k
 
   
9. Hoolduse seadmine G.Z.
Korraldus: 524-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 524-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 524-k
 
   
10. Hoolduse seadmine L.T.
Korraldus: 525-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 525-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 525-k
 
   
11. Hoolduse seadmine T.S.
Korraldus: 526-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 526-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 526-k
 
   
12. Hoolduse seadmine L.G.
Korraldus: 527-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 527-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 527-k
 
   
13. Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 45 – 44 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine ning SA Narva Linnaelamu haldamisele üleandmine
Korraldus: 528-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 528-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 528-k
 
   
14. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 529-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 529-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 529-k
 
   
15. Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva Linna põhimääruse ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine“
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse eelnõu „Narva Linna põhimääruse ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti põhimääruse muutmine“

2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
16. Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele“
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse eelnõu "Planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise volitamine Narva Linnavalitsusele“

2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
17. Narva Linnavolikogu 27.01.2005 otsuse nr 13/50 ”Tallinna mnt – Kerese – Energia kvartali liikusskeemi detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluse lõpetamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamisotsuse kehtetuks tunnistamiseks ja planeeringu menetluse lõpetamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitja) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
18. KÜ Võidu 9 Narva esitatud vaide läbivaatamine
Korraldus: 530-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 530-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 530-k
 
   
19. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine Suur tn 10a
Korraldus: 531-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 531-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 531-k
 
   
20. Koha-aadressi määramine (Tiina tn 23)
Korraldus: 532-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 532-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 532-k
 
   
21. Koha-aadressi määramine (Toivo tn 1a)
Korraldus: 533-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 533-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 533-k
 
   
22. Koha-aadressi määramine (Kaalika tn 12a)
Korraldus: 534-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 534-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 534-k
 
   
23. Koha-aadressi määramine (Taevasina tn 10a)
Korraldus: 535-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 535-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 535-k
 
   
24. Nõo tn 12 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 536-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Nõo tn 12 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 536-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 536-k
 
   
25. Murdlaine tn 41 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine
Korraldus: 537-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Murdlaine tn 41 maa ostueesõigusega
erastamise menetluse lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 537-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 537-k
 
   
26. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 538-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 538-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 538-k
 
   
27. Arvamuse andmine maaüksuse Taevasina tn 10a riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 539-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Arvamuse andmine maaüksuse
Taevasina tn 10a riigi omandisse jätmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 539-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 539-k
 
   
28. Arvamuse andmine maaüksuse Kaalika tn 12a riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 540-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Arvamuse andmine maaüksuse
Kaalika tn 12a riigi omandisse jätmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 540-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 540-k
 
   
29. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22d)
Korraldus: 541-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Rakvere 22d
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 541-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 541-k
 
   
30. Ehitusloa andmine (Haigla tn 6)
Korraldus: 542-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 542-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 542-k
 
   
31. Ehitusloa andmine (Sireli tn 10)
Korraldus: 543-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 543-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 543-k
 
   
32. Ehitusloa andmine (Vaksali tn 22)
Korraldus: 544-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 544-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 544-k
 
   
33. Ehitusloa andmine (Kalda, Vaivara, Raudtee tn)
Korraldus: 545-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Kesk-ja madalpinde maakaabelliinide ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 545-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 545-k
 
   
34. Ehitusloa andmine lastemänguväljaku rajamiseks (Kooli põik 2, Kooli põik 2a, Kooli põik 4)
Korraldus: 546-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 546-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 546-k
 
   
35. Ehitusloa andmine lastemänguväljaku rajamiseks (A. Puškini tn 69)
Korraldus: 547-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 547-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 547-k
 
   
36. Avaliku ürituse «Rändav Lõbustuspark» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 548-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 548-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 548-k
 
   
37. Narva linna 2016.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Kiita heaks Narva linna 2016.aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja esitada see kinnitamiseks Narva Linnavolikogule.

2.Volitada linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
38. Narva linna 2017.aasta eelarve muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
39. Narva Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 19-k „Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 549-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 19-k „Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 549-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 549-k
 
   
40. Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18 „Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 550-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18
„Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 550-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 550-k
 
   
41. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 551-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 551-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 551-k
 
   
42. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 552-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 552-k 2017
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 552-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja