NARVA LINNAVALITSUS

14.06.2017  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    õigusteenistuse juhataja   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Vjatšeslav Konovalov    Osavõtja   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   

 

 

 
   
1. Konkursi ”Narva linna kaunis kodu 2017” tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine
Korraldus: 553-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 553-k 2017
Töökorras 07.06.2017 vastu võetud korraldus nr 553-k
 
   
2. Avaliku ürituse „Narva Energiajooks“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 554-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 554-k 2017
Töökorras 09.06.2017 vastu võetud korraldus nr 554-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumi Rahu 38a-63 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 555-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 555-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 555-k
 
   
4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. P.)
Korraldus: 556-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 556-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 556-k
 
   
5. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (D. D.)
Korraldus: 557-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 557-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 557-k
 
   
6. Hoolduse seadmine R.A.
Korraldus: 558-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 558-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 558-k
 
   
7. Hoolduse seadmine L.G.
Korraldus: 559-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 559-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 559-k
 
   
8. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 560-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 560-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 560-k
 
   
9. Hoolduse seadmine N.R.
Korraldus: 561-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 561-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 561-k
 
   
10. Hoolduse seadmine A.L.
Korraldus: 562-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 562-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 562-k
 
   
11. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 563-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 563-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 563-k
 
   
12. Nõusoleku andmine väikeklassi moodustamiseks Narva Kreenholmi Gümnaasiumis
Korraldus: 564-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 564-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 564-k
 
   
13. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Koorikooli ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 565-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 565-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 565-k
 
   
14. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad
Korraldus: 566-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 566-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 566-k
 
   
15. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 567-k 2017
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 567-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 567-k
 
   
16. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti vara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 568-k 2017
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 568-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 568-k
 
   
17. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Paul Kerese tn 17b ja Suur-Aguli tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 569-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 569-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 569-k
 
   
18. Narvas Energia põik asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Korteriühistu NARTALL-22)
Korraldus: 570-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 570-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 570-k
 
   
19. Raieloa väljastamine (OÜ Lostcom)
Korraldus: 571-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 571-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 571-k
 
   
20. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Vesi AS)
Korraldus: 572-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 572-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 572-k
 
   
21. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 573-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 573-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 573-k
 
   
22. AS Eesti Gaas katastriüksuste maa sihtotstarbe muutmine
Korraldus: 574-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 574-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 574-k
 
   
23. Narva Linnavalitsuse 19.04.2017 korralduse nr 368-k „Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Kulgusadama tee 7” punkti 3 alapunkti 3.2 muutmine.
Korraldus: 575-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 575-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 575-k
 
   
24. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 576-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 576-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 576-k
 
   
25. Arvamuse andmine maaüksuse Murdlaine tn 41 riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 577-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Arvamuse andmine maaüksuse
Murdlaine tn 41 riigi omandisse jätmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 577-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 577-k
 
   
26. Ehitusloa andmine ehitise täielikuks lammutamiseks (Suur-Aguli tn 13)
Korraldus: 578-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 578-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 578-k
 
   
27. Ehitusloa andmine (Virmalise tn 25)
Korraldus: 579-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 579-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 579-k
 
   
28. Ehitusloa andmine (26. Juuli tn 13a)
Korraldus: 580-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 580-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 580-k
 
   
29. Ehitusloa andmine (Pähklimäe 3a)
Korraldus: 581-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Pähklimäe 3a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 581-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 581-k
 
   
30. Ehitusloa andmine (Tallinna 32)
Korraldus: 582-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Tallinna 32 spordiväljak
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 582-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 582-k
 
   
31. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt 3a, Narva)
Korraldus: 583-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Rekonstrueeritud kauplusehoonele koos moodustatud omaette tuletõkkesektsiooniga
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 583-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 583-k
 
   
32. Avaliku ürituse «Laste Vabariik» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 584-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 584-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 584-k
 
   
33. Avaliku ürituse «Rahvusvaheline jooga päev» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 585-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 585-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 585-k
 
   
34. Avaliku ürituse «Narva Prisma Suvelaat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 586-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 586-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 586-k
 
   
35. Riigihanke “Laenulepingu sõlmimine” avatud e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 587-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Riigihanke “Laenulepingu sõlmimine” avatud e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 587-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 587-k
 
   
36. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 588-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 588-k 2017
1. Täiendada eelnõud vastavalt Kultuuriosakona poolt esitatud taotlusele.
2. Võtta vastu korraldus nr 588-k
 
   
37. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 589-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 589-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 589-k
 
   
38. Ehitusloa andmine (Päevalille tn 2)
Korraldus: 590-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Päevalille tn 2 pumbahoone ja puurkaev
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 590-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 590-k
 
   
39. Ehitusloa andmine (Lõuna-Kudruküla tee L4)
Korraldus: 591-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Lõuna-Kudruküla tee L4, pumbamaja ja puurkaev
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 591-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 591-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
õigusteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja