NARVA LINNAVALITSUS

06.07.2017  Erakorraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Silvi Altmann    arvutioperaator   
  Vjatšeslav Konovalov    Osavõtja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Georgi Ignatov    Osavõtja   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva abilinnapea Vjatšeslav Konovalovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
2. Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogus määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
3. Avaliku ürituse «Narva Motofest» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 640-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 640-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 640-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Silvi Altmann
arvutioperaator