NARVA LINNAVALITSUS

26.07.2017  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Vjatšeslav Konovalov    abilinnapea   
  Üllar Kaljuste    õigusteenistuse juhataja   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Georgi Ignatov    Osavõtja   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   

 

 

 
   
1. Ehitusloa andmine (Kreenholmi 31a)
Korraldus: 679-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Kreenhomi 31a lastemänguväljak
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 679-k 2017
Töökorras 14.07.2017 vastu võetud korraldus nr 679-k
 
   
2. Loa andmine (V. V. matuse korraldamise kulude tasumiseks)
Korraldus: 680-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Loa andmine (V. V. matuse korraldamise kulude tasumiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 680-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 680-k
 
   
3. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (G. M.)
Korraldus: 681-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (G. M.)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 681-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 681-k
 
   
4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. R.)
Korraldus: 682-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. R.)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 682-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 682-k
 
   
5. Hoolduse seadmine M.P.
Korraldus: 683-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 683-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 683-k
 
   
6. Hoolduse seadmine A.K.
Korraldus: 684-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 684-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 684-k
 
   
7. Hoolduse seadmine T.P.
Korraldus: 685-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 685-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 685-k
 
   
8. Hoolduse seadmine E.S.
Korraldus: 686-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 686-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 686-k
 
   
9. Narva linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 esitamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Narva linna huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020 esitamine“ eelnõu.

2.Volitada Narva abilinnapead Vjatšeslav Konovalovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
10. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad
Korraldus: 687-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 687-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 687-k
 
   
11. Narva Jäähalli jääväljaku tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 688-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 688-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 688-k
 
   
12. Narva Jäähalli jääväljaku tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 689-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 689-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 689-k
 
   
13. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 690-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 690-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 690-k
 
   
14. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 691-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 691-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 691-k
 
   
15. Narva Linnavolikogu 23.12.2004 määruse nr 61 „Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse eelnõu “„ Narva linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord“ muutmine”.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget hr Georgi Ignatovit nimetatud eelnõu Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
16. Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korra muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada linnavolikogule määruse eelnõu „Narva linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise korra muutmine".
2. Volitada linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
17. Enampakkumise väljakuulutamine ruumide kasutusse võtmiseks Vana-Narva maketi eksponeerimiseks
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse “Enampakkumise väljakuulutamine ruumide kasutusse võtmiseks Vana-Narva maketi eksponeerimiseks“ vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
18. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
Korraldus: 692-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 692-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 692-k
 
   
19. Narvas Kreenholmi tänav 25 asuva linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ KARU KLUBI-Kirde Aktiivsete Rollimängijate Unioon)
Korraldus: 693-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 693-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 693-k
 
   
20. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 694-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 694-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 694-k
 
   
21. 26. Juuli tn 9 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekt Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
22. Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Korraldus: 695-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 695-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 695-k
 
   
23. Koha-aadresside määramine (AÜ Jubileinõi üldmaa)
Korraldus: 696-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 696-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 696-k
 
   
24. Koha-aadressi määramine (Põhja-Svariksaar)
Korraldus: 697-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 697-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 697-k
 
   
25. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Svariksaar)
Korraldus: 698-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 698-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 698-k
 
   
26. Koha-aadressi määramine (Lõuna-Kudruküla tee L4 // Lõuna-Kudruküla tee 16)
Korraldus: 699-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 699-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 699-k
 
   
27. Koha-aadressi määramine (Antenni tn 70)
Korraldus: 700-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 700-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 700-k
 
   
28. Sõnajala tn 29 maa ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 701-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Sõnajala tn 29
maa ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 701-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 701-k
 
   
29. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Viktoria tn 19)
Korraldus: 702-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Viktoria tn 19)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 702-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 702-k
 
   
30. Lille tn 11 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 703-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Lille tn 11 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 703-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 703-k
 
   
31. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Antenni tn 51, Antenni tn 70, Aku tn 64, Aku tn 19)
Korraldus: 704-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
(Antenni tn 51, Antenni tn 70, Aku tn 64, Aku tn 19)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 704-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 704-k
 
   
32. Arvamuse andmine maaüksuse Pinge tn 65 riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 705-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Arvamuse andmine maaüksuse
Pinge tn 65 riigi omandisse jätmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 705-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 705-k
 
   
33. Arvamuse andmine maaüksuse Antenni tn 69 riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 706-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Arvamuse andmine maaüksuse
Antenni tn 69 riigi omandisse jätmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 706-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 706-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Piiri tn 16 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 707-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 707-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 707-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Udu tn 5 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 708-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 708-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 708-k
 
   
36. Ehitusloa andmisest keeldumine (Aleksandr Puškini tn 8)
Korraldus: 709-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Aleksandr Puškini tn 8
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 709-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 709-k
 
   
37. Tee ehitusloa väljastamine (Narva linnasisesed kergliiklusteed)
Korraldus: 710-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva linnasisesed kergliiklusteed
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 710-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 710-k
 
   
38. Tee ehitusloa väljastamine ( 5. Roheline tänav)
Korraldus: 711-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 711-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 711-k
 
   
39. Tee ehitusloa andmine (Karja tn 3, Karja L1)
Korraldus: 712-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Kõnnitee ja parkla
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 712-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 712-k
 
   
40. Ehitusloa andmine (Tiigi tn 6)
Korraldus: 713-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Tiigi tn 6
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 713-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 713-k
 
   
41. Ehitusloa andmine (Vestervalli tn 9, Narva)
Korraldus: 714-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Võrkpalliväljaku rajamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 714-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 714-k
 
   
42. Kasutusloa andmine (26 Juuli 15a)
Korraldus: 715-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Lastemänguväljak
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 715-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 715-k
 
   
43. Kasutusloa andmine (Malmi tn 8)
Korraldus: 716-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Malmi tn 8
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 716-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 716-k
 
   
44. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 58a)
Korraldus: 717-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Tallinna 58a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 717-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 717-k
 
   
45. Avaliku ürituse «Narva Prisma Suvelaat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 718-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 718-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 718-k
 
   
46. Narva linna arengukava aastateks 2008–2020 muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov, Jelena Golubeva
 
Antud arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 372 lg 7) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud igaaastane linna arengukava läbivaatamine.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Esitada määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.
3. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktori Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
4.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
 
   
47. Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavolikogu 18.06.2015 otsuse nr 42 „Projekti “Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
48. Narva linna 2017. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest
Korraldus: 719-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 719-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 719-k
 
   
49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 720-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 720-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 720-k
 
   
50. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 721-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 721-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 721-k
 
   
51. Narva linna 2017.aasta eelarve muutmise eelnõu täpsustamine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Toetada lisatud Narva linna 2017.aasta eelarve muutmise eelnõu täpsustusi.
2.Esitada vastavad täpsustused Narva Linnavolikogule Narva linna 2017.a eelarve muutmise eelnõu menetlemise jätkamiseks.
 
   
52. Avaliku ürituse «ART neljapäev» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 722-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 722-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 722-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Vjatšeslav Konovalov
abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
õigusteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja