NARVA LINNAVALITSUS

06.09.2017  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Georgi Ignatov    Osavõtja   
  Vjatšeslav Konovalov    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   

 

 

 
   
1. Narva Laste Loomemaja õppetasu kehtestamine
Korraldus: 825-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 825-k 2017
Töökorras 28.08.2017 vastu võetud korraldus nr 825-k
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 10.06.2009.a korralduse nr 627-k „Hoolduse seadmine (hooldatav S. M.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 826-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 826-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 826-k
 
   
3. Hoolduse seadmine J.A.
Korraldus: 827-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 827-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 827-k
 
   
4. Hoolduse seadmine S.S.
Korraldus: 828-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 828-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 828-k
 
   
5. Hoolduse seadmine V.E.
Korraldus: 829-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 829-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 829-k
 
   
6. Hoolduse seadmine T.G.
Korraldus: 830-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 830-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 830-k
 
   
7. Hoolduse seadmine V.A.
Korraldus: 831-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 831-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 831-k
 
   
8. Hoolduse seadmine V.O.
Korraldus: 832-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 832-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 832-k
 
   
9. Hoolduse seadmine M.K.
Korraldus: 833-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 833-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 833-k
 
   
10. Hoolduse seadmine O.N.
Korraldus: 834-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 834-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 834-k
 
   
11. Hoolduse seadmine O.K.
Korraldus: 835-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 835-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 835-k
 
   
12. Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine
Korraldus: 18 - 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 18 - 2017
Võtta vastu määrus nr 18
 
   
13. Narva Linnavalitsuse 29.12.2010. a määruse nr 1696 „Narva Soldino Gümnaasiumi põhimäärus“ muutmine
Määrus: 19-2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 19-2017
Võtta vastu määrus nr 19
 
   
14. Narva Soldino Gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad
Korraldus: 836-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 836-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 836-k
 
   
15. Narva Kesklinna Gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad
Korraldus: 837-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 837-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 837-k
 
   
16. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 838-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 838-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 838-k
 
   
17. Narva Kunstikooli õppetasu kehtestamine
Korraldus: 839-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 839-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 839-k
 
   
18. Narva munitsipaalsete muusika- ja koorikoolide õppetasu kehtestamine
Korraldus: 840-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 840-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 840-k
 
   
19. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Koorikooli spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Eesti Oyama-Karate Keskus)
Korraldus: 841-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 841-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 841-k
 
   
20. Kinnistute Eesti Vabariigile tasuta võõrandamine (Puškini tänav 29a, 31, 33, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

3. Volitada Narva abilinnapea Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
21. Kinnistu omandamine (Karja 6d, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
22. Hoonestusõiguse seadmise eellepingu sõlmimine reformimata maale aadressil Narva, Rakvere tänav 22c, AS-i Transservis-N kasuks
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

3. Volitada Narva abilinnapea Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
23. Munitsipaaleluruumi aadressil Suur tn 17-31 Narvas üürile andmine spetsialistile töösuhte ajaks
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva abilinnapea Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
24. Pärandvara võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (Vaivara vald, Tõrvajõe küla, Energeetiku AÜ 255)
Korraldus: 842-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 842-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 842-k
 
   
25. Päritud hooneühistu liikmesuse võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (N. K. pärimisasi)
Korraldus: 843-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 843-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 843-k
 
   
26. Kinnistute valitseja nimetamine ja kinnistute võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 844-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatššova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 844-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 844-k
 
   
27. Vaideotsuse kinnitamine
Korraldus: 845-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
KÜ Daumani tn 18 vaide Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti 15.05.2017. a teate nr 1-7/4242-2 peale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 845-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 845-k
 
   
28. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tallinna mnt 73 kinnistule autopesula hoone püstitamine ilma detailplaneeringu koostamata)
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut projekteerimistingimuste kinnitamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
29. Koha-aadresside määramine (Palli tn 10a, Palli tn 10b)
Korraldus: 846-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 846-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 846-k
 
   
30. Koha-aadresside määramine (AÜ Družbaplus üldmaa)
Korraldus: 847-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 847-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 847-k
 
   
31. Koha-aadresside määramine (AÜ Ikrinka üldmaa)
Korraldus: 848-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 848-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 848-k
 
   
32. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (AÜ JUBILEINÕI AIAD)
Korraldus: 849-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(AÜ JUBILEINÕI AIAD)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 849-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 849-k
 
   
33. Maa ostueesõigusega erastamise loa taotlemine (AÜ IKRINKA)
Korraldus: 850-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Maa ostueesõigusega
erastamise loa taotlemine
(AÜ IKRINKA)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 850-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 850-k
 
   
34. Palli tn 10a maa erastamine
Korraldus: 851-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Palli tn 10a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 851-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 851-k
 
   
35. Palli tn 10b maa erastamine
Korraldus: 852-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Palli tn 10b maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 852-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 852-k
 
   
36. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Murdlaine tn 45, Rõõmu tn 6)
Korraldus: 853-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
(Murdlaine tn 45, Rõõmu tn 6)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 853-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 853-k
 
   
37. Sõpruse tn 16a teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 854-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Sõpruse tn 16a teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 854-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 854-k
 
   
38. Sädeme tn 7, Sädeme tn 8 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 855-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Sädeme tn 7, Sädeme tn 8
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 855-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 855-k
 
   
39. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Suur tn 10c.
Korraldus: 856-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 856-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 856-k
 
   
40. Ehitusloa andmine (Väikesaare tn)
Korraldus: 857-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Sademeveekanalisatsiooni torustiku paigaldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 857-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 857-k
 
   
41. Ehitusloa andmine (Palli tn 1)
Korraldus: 858-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Eramu lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 858-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 858-k
 
   
42. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3)
Korraldus: 859-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoones töökoja rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 859-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 859-k
 
   
43. Ehitusloa andmine (Kulgusadama tee 12b//Kulgusadama tee 13//Kulgusadama tee L3)
Korraldus: 860-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
0,4 kV elektrikaabli liini paigaldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 860-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 860-k
 
   
44. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 46)
Korraldus: 861-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Välisvalgustuse kaablitrassi paigaldamiseks ja prügimaja rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 861-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 861-k
 
   
45. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 18)
Korraldus: 862-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Üksikelamu püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 862-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 862-k
 
   
46. Ehitusloa andmine(Võidu prospekt 4)
Korraldus: 863-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Elektrivarustuse süsteemi rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 863-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 863-k
 
   
47. Ehitusloa andmine (Linda tn 22, 26, 32)
Korraldus: 864-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Ehitiste lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 864-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 864-k
 
   
48. Avaliku ürituse «Imede tsirkus» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 865-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 865-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 865-k
 
   
49. Avaliku ürituse «Narva arutelude päev "Bazar"» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 866-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 866-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 866-k
 
   
50. Avaliku ürituse «Narva Prisma laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 867-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 867-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 867-k
 
   
51. Projekti „Iga tee viib pühamusse“ kaasfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet koostöös Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Kaheteistkümne Püha Apostli Koguduse ja Tihvini piiskopkonnaga valmistavad ette projekti “Iga tee viib pühamusse“.
Projekti tegevused on suunatud Narva piirkonna õigeusu ajaloo- ja kultuuripärandi objektide pere- ja palverännaku turismi temaatiliste marsruutide arendamisele.
Projekti plaanitavad tegevused: temaatiliste marsruutide väljaarendamine, huvitatud partnerite ja turismifirmade koostöösse kaasamine, proovireisi korraldamine koostöös Leningradi oblasti partneritega, infomaterjalide väljatöötamine.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
52. Narva Linnavalitsuse 09.08.2017.a. korralduse nr 723-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.7 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 868-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 868-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 868-k
 
   
53. Narva Linnavalitsuse 09.08.2017.a. korralduse nr 723-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.14 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 869-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 869-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 869-k
 
   
54. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 870-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 870-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 870-k
 
   
55. Munitsipaaleluruumi Joala 13-19 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 871-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 871-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 871-k
 
   
56. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 23-44 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 872-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 872-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 872-k
 
   
57. Narva linna 2017. aasta eelarve muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.
3.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
58. Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18„Narva linna 2017.aeelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 873-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18„Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 873-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 873-k
 
   
59. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 874-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 874-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 874-k
 
   
60. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 875-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 875-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 875-k
 
   
61. Narva Linnavolikogu 25.08.2016.a otsuse nr 223 „Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseisude kinnitamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Ants Liimets
 
Perekonnaseisu toimingute ületulemine Narva linna.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist.
3. Volitada linnasekretär Ants Liimetsa antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja