NARVA LINNAVALITSUS

04.10.2017  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Vjatšeslav Konovalov    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   

 

 

 
   
1. Avaliku ürituse «Narva regatt 2017» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 925-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 925-k 2017
Töökorras 22.09.2017 vastu võetud korraldus nr 925-k
 
   
2. Hoolduse seadmine O.Z.
Korraldus: 926-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 926-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 926-k
 
   
3. Hoolduse seadmine V.T.
927-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: 927-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 927-k
 
   
4. Hoolduse seadmine T.N.
Korraldus: 928-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 928-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 928-k
 
   
5. Hoolduse seadmine V.T.
Korraldus: 929-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 929-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 929-k
 
   
6. Hoolduse seadmine Y.T.
Korraldus: 930-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 930-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 930-k
 
   
7. Hoolduse seadmine T.R.
Korraldus: 931-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 931-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 931-k
 
   
8. Hoolduse seadmine V.Z.
Korraldus: 932-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 932-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 932-k
 
   
9. Hoolduse seadmine P.Z.
Korraldus: 933-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 933-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 933-k
 
   
10. Hoolduse seadmine L.K.
Korraldus: 934-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Galina Vologdina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 934-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 934-k
 
   
11. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides
Korraldus: 935-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 935-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 935-k
 
   
12. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Pääsuke lasteaiarühmas
Korraldus: 936-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 936-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 936-k
 
   
13. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Tareke lasteaiarühmas
Korraldus: 937-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 937-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 937-k
 
   
14. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 938-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 938-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 938-k
 
   
15. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 939-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 939-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 939-k
 
   
16. Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 940-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 940-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 940-k
 
   
17. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 941-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 941-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 941-k
 
   
18. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 942-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 942-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 942-k
 
   
19. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 943-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 943-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 943-k
 
   
20. Narva Lasteaia Kakuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 944-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 944-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 944-k
 
   
21. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 945-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 945-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 945-k
 
   
22. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 946-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 946-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 946-k
 
   
23. Annaku üleandmine ja volituse andmine (V. J. pärimisasi)
Korraldus: 947-k 2017
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 947-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 947-k
 
   
24. Narva linna omandis oleva kinnisasja A. Daumani tn 2d koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 948-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 948-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 948-k
 
   
25. Narvas P. Kerese tn 17b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (KERESE 15 NARVA KÜ, KÜ KERESE 17)
Korraldus: 949-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 949-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 949-k
 
   
26. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 950-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 950-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 950-k
 
   
27. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le lisamaksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks
Korraldus: 951-k 2017
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 951-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 951-k
 
   
28. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 952-k 2017
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 952-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 952-k
 
   
29. Linda tn 22, Linda tn 26 ja Linda tn 32 maa-alade detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Korraldus: 953-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 953-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 953-k
 
   
30. Rakvere tn 22a kinnistu jagamine
Korraldus: 954-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 954-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 954-k
 
   
31. Koha-aadressi määramine (Narva Metskond 127)
Korraldus: 955-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 955-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 955-k
 
   
32. Koha-aadressi määramine (Vesikupu tänav, Külvi tänav, Mündi tänav, Kummeli tänav)
Korraldus: 956-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 956-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 956-k
 
   
33. Koha-aadressi määramine (Vitamiini tänav L2, Vitamiini tänav L3, Vaniku tänav L2)
Korraldus: 957-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 957-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 957-k
 
   
34. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Narva metskond 127)
Korraldus: 958-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 958-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 958-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Laeva tn 21)
Korraldus: 959-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Laeva tn 21 aiamaja ja majandushoone laiendamine ning piirdeaia püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 959-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 959-k
 
   
36. Ehitusloa andmine (Raja tn 5)
Korraldus: 960-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Korvpalliväljaku ja piirdeaia rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 960-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 960-k
 
   
37. Kasutusloa andmine (Paul Kerese 40a)
Korraldus: 961-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Paul Kerese tn 40a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 961-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 961-k
 
   
38. Kasutusloa andmine (Haigla tn 6)
Korraldus: 962-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Haigla tn 6
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 962-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 962-k
 
   
39. Kasutusloa andmine (Peetri plats 1)
Korraldus: 963-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Peetri plats 1 kohvikuruumid
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 963-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 963-k
 
   
40. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti vara üleandmine Narva Linnakantselei bilanssi
Korraldus: 964-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 964-k 2017
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 964-k
 
   
41. Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 18 „Narva linna 2017.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 965-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 965-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 965-k
 
   
42. Narva Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 19-k „Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 966-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 11.01.2017.a korralduse nr 19-k „Narva linna 2017. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 966-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 966-k
 
   
43. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 967-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 967-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 967-k
 
   
44. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 968-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 968-k 2017
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlusele ning eraldada spordiklubile All Stars 500 eurot.
2. Võtta vastu korraldus nr 968-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja