NARVA LINNAVALITSUS

01.11.2017  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Tatjana Patsanovskaja    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Vjatšeslav Konovalov    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   

 

 

 
   
1. Ilutulestiku korraldamine (27.10.2017 OÜ Tulekild Pürotehnika)
Korraldus: 1032-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1032-k 2017
Töökorras 27.10.2017 vastu võetud korraldus nr 1032-k
 
   
2. Narva SAA direktori teenistusest vabastamine
Korraldus: 1033-k 2017
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
Narva SAA direktori teenistusest vabastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1033-k 2017
Töökorras 27.10.2017 vastu võetud korraldus nr 1033-k
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 334 „Kreenholmi Muusikakooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
Määrus: 21- 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 21- 2017
Võtta vastu määrus nr 21
 
   
4. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 333 „Narva Kunstikooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
Määrus: 22- 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 22- 2017
Võtta vastu määrus nr 22
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 19.03.2008. a määruse nr 331 „Narva Koorikooli põhimääruse kinnitamine“ muutmine
Määrus: 23- 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 23- 2017
Võtta vastu määrus nr 23
 
   
6. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
Korraldus: 1034-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1034-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
 
   
7. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Muusikakooli vara kasutusse andmisel
Korraldus: 1035-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1035-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1035-k
 
   
8. Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Eesti Skautide Ühing)
Korraldus: 1036-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1036-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1036-k
 
   
9. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 1037-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1037-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1037-k
 
   
10. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Sipsik lasteaiarühmas
Korraldus: 1038-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1038-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1038-k
 
   
11. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Pingviin rühmades
Korraldus: 1039-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1039-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1039-k
 
   
12. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Käoke rühmades
Korraldus: 1040-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1040-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
 
   
13. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1041-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1041-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
 
   
14. Narva Lasteaia Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1042-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1042-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
 
   
15. Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 1043-k 2017
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1043-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
 
   
16. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 12A-119 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva linnavalitsuse liiget Georgi Ignatovit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
17. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 1044-k 2017
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1044-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1044-k
 
   
18. Narva Linnavolikogu 09.06.2016.a otsuse nr 197 „Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine.
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Narva Linnavolikogu 09.06.2016.a otsuse nr 197 „Vaniku tänav V1 maaüksuse munitsipaalomandisse taotlemine ja maa sihtotstarbe määramine” muutmine“ vastuvõtmist.
2. Volitada Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
19. Narva linna RSN TK 13.06.1990. a. määruse nr 301 “Elamuehitus kooperatiivile „Vitraaž“ elamu ehitamiseks maa eraldamine” („O предоставлении земельного участка жилищно-строительному коопе
Korraldus: 1045-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1045-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1045-k
 
   
20. Koha-aadresside määramine (Palli tn 11a ja Proletariaadi tn 54a)
Korraldus: 1046-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1046-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
 
   
21. Palli tn 11a maa erastamine
Korraldus: 1047-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Palli tn 11a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1047-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
 
   
22. Proletariaadi tn 54a maa erastamine
Korraldus: 1048-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Proletariaadi tn 54a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1048-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
 
   
23. Seisukoha andmine maa erastamiseks (Lai tn 14)
Korraldus: 1049-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Seisukoha andmine
maa erastamiseks
(Lai tn 14)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1049-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
 
   
24. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine, Rakvere tn 22c.
Korraldus: 1050-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1050-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
 
   
25. Unistuse kraav V2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1051-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Unistuse kraav V2
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1051-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
 
   
26. Lume kraav V2 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1052-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Lume kraav V2
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1052-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
 
   
27. Pruuka kraav V15 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1053-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Pruuka kraav V15
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1053-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
 
   
28. Meelespea tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1054-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Meelespea tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1054-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
 
   
29. Kullerkupu tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1055-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Kullerkupu tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1055-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1055-k
 
   
30. Priimula tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1056-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Priimula tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1056-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
 
   
31. Tulbi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1057-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Tulbi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1057-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1057-k
 
   
32. Roosi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1058-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Roosi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1058-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1058-k
 
   
33. Krüsanteemi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1059-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Krüsanteemi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1059-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1059-k
 
   
34. Võilille tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1060-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Võilille tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1060-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1060-k
 
   
35. Kressi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1061-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Kressi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1061-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1061-k
 
   
36. Sinilille tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1062-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Sinilille tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1062-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1062-k
 
   
37. Rukkilille tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1063-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Rukkilille tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1063-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1063-k
 
   
38. Mooni tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1064-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Mooni tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1064-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1064-k
 
   
39. Karikakra tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1065-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Karikakra tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1065-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1065-k
 
   
40. Pojengi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1066-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Pojengi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1066-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1066-k
 
   
41. Nelgi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1067-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Nelgi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1067-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1067-k
 
   
42. Nartsissi tänav teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 1068-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Nartsissi tänav
teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1068-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1068-k
 
   
43. Ehitusloa andmine (Karikakra tn 9)
Korraldus: 1069-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Karikakra tn 9
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1069-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1069-k
 
   
44. Ehitusloa andmine (Rahu tn 14c)
Korraldus: 1070-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Rahu tn 14c
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1070-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1070-k
 
   
45. Ehitusloa andmine (Joala tn 8c)
Korraldus: 1071-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Lastemänguväljaku elementide püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1071-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1071-k
 
   
46. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 20)
Korraldus: 1072-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Büroo- või administratiivhoone fassaadide rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1072-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1072-k
 
   
47. Ehitusloa andmine (A.-A.Tiimanni tn 11)
Korraldus: 1073-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
A.-A. Tiimanni tn 11
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1073-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1073-k
 
   
48. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 10)
Korraldus: 1074-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Reoveekanalisatsiooni isevoolse torustiku,sademeveekanalisatsiooni torustiku,veetorustiku ja soojustorustiku paigaldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1074-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1074-k
 
   
49. 1.Jõe tn 18 asuva hoone nr1 ja hoone nr 2 kasutusloa väljastamisest keeldumine
Korraldus: 1075-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Külalised: 1.Jõe tn 18 asuva hoone nr1 ja hoone nr 2 kasutusloa väljastamisest keeldumine
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1075-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1075-k
 
   
50. Kasutusloa andmine (Kreenholmi tn 25)
Korraldus: 1076-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Kreenholmi tn 25 aula elektrivarustuse rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1076-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1076-k
 
   
51. Avaliku ürituse «Narva Prisma Jõululaat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1077-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1077-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1077-k
 
   
52. Avaliku ürituse « Narva Cyclocross/Soudal Eesti CX karikasarja VI etapp (EJL 2/3. kategooria)» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1078-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1078-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1078-k
 
   
53. Ilutulestiku korraldamine (31.12.2017 ja 01.01.2018 OÜ Tulekild Pürotehnika)
Korraldus: 1079-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1079-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1079-k
 
   
54. Narva linna 2017. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest
Korraldus: 1080-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1080-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1080-k
 
   
55. Lihthanke „Masintöödeldavate e-arvete arveldamisteenus ” korraldamine
Korraldus: 1081-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1081-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1081-k
 
   
56. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1082-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1082-k 2017
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud taotlustele
2. Võtta vastu korraldus nr 1082-k
 
   
57. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1083-k 2017
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1083-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1083-k
 
   
58. Riigihanke korraldamine ja sõiduauto liisingulepingu sõlmimiseks volitamine
Korraldus: 1084-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1084-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1084-k
 
   
59. Narva Linnavalitsuse 04.11.2015.a. korralduse nr 1237-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.K.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 1085-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1085-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1085-k
 
   
60. Narva linna Sotsiaalabiameti 02.04.2003.a korralduse nr 03/352 „Hoolduse seadmine (hooldatav N.N.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 1086-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1086-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1086-k
 
   
61. Hoolduse seadmine A.A.
Korraldus: 1087-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1087-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1087-k
 
   
62. Hoolduse seadmine A.L.
Korraldus: 1088-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1088-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1088-k
 
   
63. Hoolduse seadmine L.K.
Korraldus: 1089-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1089-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1089-k
 
   
64. Hoolduse seadmine N.R.
Korraldus: 1090-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1090-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1090-k
 
   
65. Hoolduse seadmine V.Y.
Korraldus: 1091-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1091-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1091-k
 
   
66. Hoolduse seadmine V.G.
Korraldus: 1092-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1092-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1092-k
 
   
67. NAKRO OÜ-le lisamaksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks
Korraldus: 1093-k 2017
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1093-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1093-k
 
   
68. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti vara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 1094-k 2017
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Maria Terebilina
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1094-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1094-k
 
   
69. Avaliku ürituse «Narva Prisma novembrilaat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1095-k 2017
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1095-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 1095-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja