NARVA LINNAVALITSUS

10.01.2018  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Andrei Antonov    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Aleksei Jevgrafov    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. K.)
Korraldus: 1-k 2018
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. K.)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1-k 2018
Töökorras 03.01.2018 vastu võetud korraldus nr 1-k
 
   
2. Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
Korraldus: 2-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 2-k 2018
Töökorras 04.01.2018 vastu võetud korraldus nr 2-k
 
   
3. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 3-k 2018
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 3-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 3-k
 
   
4. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget, linnaarst Andrei Antonovit kandma ette eelnimetatud
küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
5. Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget, linnaarst Andrei Antonovit kandma ette eelnimetatud
küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
6. Hoolduse seadmine A.K.
Korraldus: 4-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 4-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 4-k
 
   
7. Hoolduse seadmine P.M.
Korraldus: 5-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 5-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 5-k
 
   
8. Hoolduse seadmine G.K.
Korraldus: 6-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 6-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 6-k
 
   
9. Narvas aadressidel Malmi tn 4 ja Puškini tn 12 asuvate maa-alade osa tasuta kasutusse võtmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada antud eelnõu Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks.
2. Volitada abilinnapea Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
10. Päritud korteriomandi võõrandamine teistkordsel suulisel avalikul enampakkumisel (korteriomand Oru tn 5–48, Narva, N.S. pärimisasi)
Korraldus: 7-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 7-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 7-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse 28.06.2017 korralduse nr 606-k „Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kehtestamine“ muutmine
Korraldus: 8-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 8-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 8-k
 
   
12. Piiratud osalejate arvuga avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Mõisa tänav 1 asuva linnavara üürile andmiseks
Korraldus: 9-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 9-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 9-k
 
   
13. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 10-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 10-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 10-k
 
   
14. Linda tn 22 ja Linda tn 26 kinnistute liitmine
Korraldus: 11-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 11-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 11-k
 
   
15. Heina tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
Korraldus: 12-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Heina tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 12-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 12-k
 
   
16. Põllu tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
Korraldus: 13-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Põllu tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 13-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 13-k
 
   
17. Põllu tänav T1 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
Korraldus: 14-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Põllu tänav T1 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 14-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 14-k
 
   
18. Pinna tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
Korraldus: 15-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Pinna tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 15-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 15-k
 
   
19. Hoovi tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
Korraldus: 16-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Hoovi tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 16-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 16-k
 
   
20. Pinna kraav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
Korraldus: 17-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Pinna kraav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 17-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 17-k
 
   
21. Tare tänav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
Korraldus: 18-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Tare tänav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu JUBILEINÕI AIAD)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 18-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 18-k
 
   
22. Õlelille-Päevalille kraav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)
Korraldus: 19-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Õlelille-Päevalille kraav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 19-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 19-k
 
   
23. Päevalille-Saialille kraav aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)
Korraldus: 20-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Päevalille-Saialille kraav aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 20-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 20-k
 
   
24. Krookuse-Õlelille kraav V2 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)
Korraldus: 21-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Krookuse-Õlelille kraav V2 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 21-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 21-k
 
   
25. Kudruküla kraav V5 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)
Korraldus: 22-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Kudruküla kraav V5 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 22-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 22-k
 
   
26. Kudruküla oja V7 aadressil asuvale ehitisele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine (Aiandusühistu GVOZDIKA)
Korraldus: 23-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Seregejev
 
Kudruküla oja V7 aadressil
asuvale ehitisele teenindusmaa määramine
ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
(Aiandusühistu GVOZDIKA)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 23-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 23-k
 
   
27. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Astri tn 1 suvila rekonstrueerimine ja laiendamine, abihoone ja rajatise püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 24-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 24-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 24-k
 
   
28. Kasutusloa andmine (Joala tn kompleksjaam AJ-291
Korraldus: 25-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Joala tn kompleksjaam AJ-291
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 25-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 25-k
 
   
29. Kasutusloa andmine (A.-A.Tiimanni tn 11)
Korraldus: 26-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 26-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 26-k
 
   
30. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist Narva Linnakantseleile
Korraldus: 27-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Narva Linnakantseleile linna kaartide üleandmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 27-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 27-k
 
   
31. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ameti bilansist Narva LV Linnamajandusametile
Korraldus: 28-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Narva LV Linnamajandusametile linna kaartide üleandmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 28-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 28-k
 
   
32. Narva Muuseumi vara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Muuseum
Korraldus: 29-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 29-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 29-k
 
   
33. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Laste Loomemaja ruumide kasutusse andmisel
Korraldus: 30-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 30-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 30-k
 
   
34. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 31-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 31-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 31-k
 
   
35. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Cipollino rühmades
Korraldus: 32-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 32-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 32-k
 
   
36. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Vikerkaar rühmades
Korraldus: 33-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 33-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 33-k
 
   
37. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
38. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
Määrus: 1-2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1-2018
Võtta vastu määrus nr 1.
 
   
39. Narva Linnavalitsuse 04.01.2018.a korralduse nr 2-k „Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 34-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 04.01.2018.a korralduse nr 2-k „Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 34-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 34-k
 
   
40. Narva linna 2018.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
lükati edasi
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Lükata edasi
 
   
41. 2018.a maamaksust vabastamine
Korraldus: 35-k 2018
   
Esitaja: Rahandusmet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
2018.a maamaksust vabastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 35-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 35-k
 
   
42. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 36-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 36-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 36-k
 
   
43. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 37-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 37-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 37-k
 
   
44. Ida- Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine
protokoll
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Tarmo Tammiste
 
Ühiselt täidetavate ülesannete täitmine Ida-Virumaal.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud „Ida- Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine“ eelnõuga ja esitada see vastuvõtmiseks linnavolikogule.
2.Volitada linnapea Tarmo Tammistet eelnõud ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
45. Looga tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: 
Mitte algatada Looga tn 1 maa-ala detailplaneeringu koostamist
 
   
46. Raekoja ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine Pos 4, Pos 7-8, Raekoja platsi, Rüütli tänava ja Suure tänava osas
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja