NARVA LINNAVALITSUS

24.01.2018  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksei Jevgrafov    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Ehitusloa andmine ( Aleksander Puškini tn 8)
Korraldus: 38-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Kultuurimaja ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 38-k 2018
Töökorras 15.01.2018.a vastu võetud korraldus nr 38-k
 
   
2. Narva linna 2018.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
Korraldus: 39-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 39-k 2018
Töökorras 16.01.2018.a vastu võetud korraldus nr 39-k
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 30.11.2005.a. määruse nr. 1242 “Ühiselamute eluruumide üürimäära kehtestamine” muutmine
Määrus: 2- 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 2- 2018
Võtta vastu määrus nr 2
 
   
4. Munitsipaaleluruumi Kangelaste pr. 10b-80 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 40-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 40-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 40-k
 
   
5. Munitsipaaleluruumi Rakvere 36-78 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 41-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 41-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 41-k
 
   
6. Munitsipaaleluruumi aadressil Kooli põik 2a-3 Narvas üürile andmine
Korraldus: 42-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 42-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 42-k
 
   
7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 43-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 43-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 43-k
 
   
8. SA Narva Linna Arendus projekti "Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine" omafinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
SA Narva Linna Arendus projekti „Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine“ omafinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
9. Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
10. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitam
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
11. Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Narva Linnavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 37 „Projekti “Small ports every 30 miles apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland/Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ teostaja määramine ning omafinantseeringu kinnitamine“ sildfinantseerimise muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit hr Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
12. Narva linna Sotsiaalabiameti 22.08.2001.a. korralduse nr 03/936 "Hoolduse seadmine (hooldatav Z.K.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 44-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 44-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 44-k
 
   
13. Hoolduse seadmine A.H.
Korraldus: 45-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 45-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 45-k
 
   
14. Hoolduse seadmine A.U.
Korraldus: 46-k 2017
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 46-k 2017
Võtta vastu korraldus nr 46-k
 
   
15. Hoolduse seadmine L.U.
Korraldus: 47-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 47-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 47-k
 
   
16. Avaliku ürituse « Tatjanapäeva Rongkäik 2018 » loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 48-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 48-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 48-k
 
   
17. Hoolduse seadmine M.N.
Korraldus: 49-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 49-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 49-k
 
   
18. Hoolduse seadmine S.A.
Korraldus: 50-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 50-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 50-k
 
   
19. Hoolduse seadmine T.A.
Korraldus: 51-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jevgenia Vanhonen
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 51-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 51-k
 
   
20. Peremehetute ehitiste bilanssi võtmine (Lavretsovi 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, Narva)
Korraldus: 52-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 52-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 52-k
 
   
21. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Peetri 3 4.korruse siseruumide ümberplaneerimiseehitusprojekti põhiprojekt)
Korraldus: 53-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 53-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 53-k
 
   
22. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Narva linna Mätta tn ja Tuuleveski tn maaparandustööde projekt)
Korraldus: 54-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 54-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 54-k
 
   
23. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Narva Linna Joala jõe maaparandustööde projekt)
Korraldus: 55-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 55-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 55-k
 
   
24. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Maleaia pargi rekonstrueerimise ehitusprojekt)
Korraldus: 56-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 56-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 56-k
 
   
25. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Puškini tn asuva liiklusringi rekonstrueerimise ehitusprojekt)
Korraldus: 57-k 2018
   
Esitaja: Linnamakandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 57-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 57-k
 
   
26. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (5-krooni vaate vaateplatsi rajamise ehitusprojekt)
Korraldus: 58-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 58-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 58-k
 
   
27. Linnavara kõlbmatuks tunnistamine ja Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilansist mahakandmine (Kreenholmi tn (Gerassimovi tn ristmik - Kulgu tn) koos Maslovi tn osa teeprojekt)
Korraldus: 59-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 59-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 59-k
 
   
28. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 60-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 60-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 60-k
 
   
29. 3. Roheline tn 7 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
30. Aroonia tn 10 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 61-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Aroonia tn 10 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 61-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 61-k
 
   
31. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Künka tn 8)
Korraldus: 62-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 62-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 62-k
 
   
32. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tuuleveski tn 15)
Korraldus: 63-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 63-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 63-k
 
   
33. Kompassi tn 5 teenindusmaa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 64-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Kompassi tn 5 teenindusmaa määramine ja
maa riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 64-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 64-k
 
   
34. A. Daumani tn 10b maa erastamine
Korraldus: 65-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
A. Daumani tn 10b maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 65-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 65-k
 
   
35. Tee ehitusloa andmine (Linnuse tänav L1, Linnuse tänav L2, Raja tänav, Joaorg, Joaoru saar)
Korraldus: 66-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Sõiduteede ja kergliiklusteede ümberehitamiseks ja rajamiseks (sh, tänavavalgustus), sildade rekonstrueerimiseks, kaldakindlustuse ja talisuplejate hoone rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 66-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 66-k
 
   
36. Ehitusloa andmine ( Rakvere tn 26)
Korraldus: 67-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Üksikelamu püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 67-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 67-k
 
   
37. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 6)
Korraldus: 68-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Üksikelamu püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 68-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 68-k
 
   
38. Kasutusloa väljastamine (Liiva tn 5, Narva)
Korraldus: 69-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Liiva tn 5 kinnistule eramu ja abihoone-saun püstitamine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 69-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 69-k
 
   
39. Volituse andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Volituse andmine kokkuleppe sõlmimiseks” eelnõu.

2. Volitada esitama antud küsimust Narva Linnavolikogus Narva linnapea Tarmo Tammiste.
 
   
40. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine
Määrus: 3-2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 3-2018
1. Muuta eelnüud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu määrus nr 3
 
   
41. Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
Määrus: 4- 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 4- 2018
Võtta vastu määrus nr 4
 
   
42. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
Korraldus: 70-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 70-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 70-k
 
   
43. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Sädemeke rühmades
Korraldus: 71-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 71-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 71-k
 
   
44. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja sõimerühmas
Korraldus: 72-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 72-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 72-k
 
   
45. Narva Linnavalitsuse 04.01.2018.a korralduse nr 2-k „Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 73-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 04.01.2018.a korralduse nr 2-k „Narva linna 2018. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 73-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 73-k
 
   
46. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 74-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 74-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 74-k
 
   
47. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 75-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 75-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 75-k
 
   
48. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu esimehe kuutasu kehtestamine
Korraldus: 76-k 2018
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu esimehe kuutasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 76-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 76-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja