NARVA LINNAVALITSUS

18.04.2018  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksei Jevgrafov    Osavõtja   
  Andrei Antonov    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Aleksandr Jefimov    Külaline   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. B.)
Korraldus: 308-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. B.)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 308-k 2018
Töökorras 13.04.2018.a vastu võetud korraldus nr 308-k
 
   
2. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 309-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 309-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 309-k
 
   
3. Aktsiaseltsi Transservis-N 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Korraldus: 310-k 2018
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Aktsiaseltsi Transservis-N 2017.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 310-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 310-k
 
   
4. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2017. aasta eest
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Georgi Ignatov
 
Ülevaade on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2017. aasta eest

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2.
 
   
5. Hoolduse seadmine N.P.
Korraldus: 311-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 311-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 311-k
 
   
6. Hoolduse seadmine V.G.
Korraldus: 312-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 312-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 312-k
 
   
7. Hoolduse seadmine R.K.
Korraldus: 313-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 313-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 313-k
 
   
8. Hoolduse seadmine J.S.
Korraldus: 314-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 314-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 314-k
 
   
9. Hoolduse seadmine V.P.
Korraldus: 315-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 315-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 315-k
 
   
10. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tn 8-42 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapead Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
11. Narva toponüümi tasuta omandamine Narva linnale
Korraldus: 316-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 316-k 2018
1. Muuta eelnõu sõnastust vastavalt ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 316-k
 
   
12. Pärandvara võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (Narva – Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Energeetiku AÜ 255)
Korraldus: 317-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 317-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 317-k
 
   
13. Päritud hooneühistu liikmesuse võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (N. K. pärimisasi)
Korraldus: 318-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 318-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 318-k
 
   
14. Pärandvara võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (Põllu tn 19, Narva, AÜ Jubileinõi Aiad, Z.L. pärimisasi)
Korraldus: 319-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 319-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 319-k
 
   
15. Päritud korteriomandi võõrandamine korduval suulisel avalikul enampakkumisel (Oru tn 5–48, Narva, N. S. pärimisasi)
Korraldus: 320-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 320-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 320-k
 
   
16. Päritud korteriomandi Tallinna mnt 26-42 Narvas ¾ mõttelise osa võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel (A. G. pärimisasi)
Korraldus: 321-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 321-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 321-k
 
   
17. Kinnistute võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (A. Daumani 26, 36, 38, Narva linn)
Korraldus: 322-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 322-k
 
   
18. Kinnistu võõrandamine kirjalikul avalikul enampakkumisel (Joala 22, Narva linn)
Korraldus: 323-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 323-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 323-k
 
   
19. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
Korraldus: 324-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 324-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 324-k
 
   
20. Linnavara kasutusse andmine (Narva Noortekeskus)
Korraldus: 325-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 325-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 325-k
 
   
21. Lavretsovi tn 7a maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamata jätmine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu koostamise algatamata jäätmist vastavalt esitatud Linnavolikogu eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
22. Narva Linnavalitsuse 05.03.1992. a määruse nr 289 “Narva linnas, Kreenholmi tänavale garaažikooperatiivile „Kombi“ garaažibokside ehitamiseks maa eraldamine” („O предоставлении земельного участка под ст
Korraldus: 326-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 326-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 326-k
 
   
23. Varju tn 18 aadressil asuvale ehitistele teenindusmaa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 327-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 327-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 327-k
 
   
24. Arvamuse andmine maaüksuse Priimula tn 4 riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 328-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 328-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 328-k
 
   
25. Koha-aadressi määramine (Õhu tn 7)
Korraldus: 329-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 329-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 329-k
 
   
26. Koha-aadressi määramine (Varese tn 8a)
Korraldus: 330-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 330-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 330-k
 
   
27. Koha-aadressi määramine (Kadastiku tn 4)
Korraldus: 331-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 331-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 331-k
 
   
28. Lavretsovi tn 5b aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Korraldus: 332-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 332-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 332-k
 
   
29. Lavretsovi tn 5c aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Korraldus: 333-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 333-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 333-k
 
   
30. Lavretsovi tn 5d aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Korraldus: 334-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 334-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 334-k
 
   
31. Lavretsovi tn 5e aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Korraldus: 335-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 335-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 335-k
 
   
32. Lavretsovi tn 5f aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Korraldus: 336-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 336-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 336-k
 
   
33. Lavretsovi tn 5g aadressil asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja katastriüksuse sihtotstarbe määramine.
Korraldus: 337-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 337-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 337-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Oru tn 20 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 338-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 338-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 338-k
 
   
35. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kuu tn 11 suvila ja rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 339-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 339-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 339-k
 
   
36. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Varju tn 10 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 340-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 340-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 340-k
 
   
37. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 29a // Kadastiku tn 31b // Kadastiku tänav J2)
Korraldus: 341-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Keskpinge 6kv maakaabelliini püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 341-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 341-k
 
   
38. Ehitusloa andmine ( V. Gerassimovi tn 2)
Korraldus: 342-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Kreenholmi gümnaasiumi hoone keldrikorrusel elektrivarustuse süsteemi ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 342-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 342-k
 
   
39. Ehitusloa andmine (Võidu 17)
Korraldus: 343-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Võidu 17
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 343-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 343-k
 
   
40. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 2a)
Korraldus: 344-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Kaubandushoone ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 344-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 344-k
 
   
41. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 31b // Kadastiku tänav J2)
Korraldus: 345-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Madalpinge 0,4kv maakaabelliini püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 345-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 345-k
 
   
42. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile
Korraldus: 346-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 346-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 346-k
 
   
43. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnavolikogule
Korraldus: 347-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 347-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 347-k
 
   
44. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine
Korraldus: 348-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 348-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 348-k
 
   
45. Narva Linnavalitsuse 14.06.2017. a korralduse nr 566-k „Narva Pähklimäe Gümnaasiumi 2017/2018. õppeaasta koolivaheajad“ muutmine
Korraldus: 349-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 349-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 349-k
 
   
46. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 350-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 350-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 350-k
 
   
47. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 351-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 351-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 351-k
 
   
48. Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine
Korraldus: 352-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Riigihanke "Laenulepingu sõlmimine" korraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 352-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 352-k
 
   
49. Narva Linnavalitsuse 16.01.2018.a korralduse nr 39 „Narva linna 2018.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 353-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 353-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 353-k
 
   
50. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 354-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 354-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 354-k
 
   
51. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 355-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 355-k 2018
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 355-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja