NARVA LINNAVALITSUS

25.07.2018  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Andrei Antonov    Osavõtja   
  Aleksei Jevgrafov    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Üllar Kaljuste    Külaline   

 

 

 
   
1. Avaliku ürituse «Bengst Tivoli on Tour 2018» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 605-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 605-k 2018
Töökorras 18.07.2018 vastu võetud korraldus nr 605-k
 
   
2. Narva parkimiskorralduse andmekogu asutamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada abilinnapead Aleksei Jevgrafovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
3. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Tallina mnt 2b asuva linnavara üürile andmiseks
Korraldus: 606-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 606-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 606-k
 
   
4. Narvas Haigla tn 6 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Tervise Arengu Instituut)
Korraldus: 607-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 607-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 607-k
 
   
5. Narvas Vaksali tänav asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Vaksali tn 15 korteriühistu)
Korraldus: 608-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 608-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 608-k
 
   
6. Avaliku ürituse «Narva Fama keskuse laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 609-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 609-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 609-k
 
   
7. Avaliku ürituse «Narva Prisma laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 610-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 610-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 610-k
 
   
8. Avaliku ürituse „Narva Triatlon“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 611-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Anna Pettšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 611-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 611-k
 
   
9. Narva Linnavolikogu 01.06.2006 otsuse nr 88 “Honor ja Victoria bastionide ning selle lähiala detailplaneeringu algatamine” kehtetuks tunnistamine ja planeeringu menetluse lõpetamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamisotsuse kehtetuks tunnistamiseks ja planeeringu menetluse lõpetamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
10. Kreenholmi tn 56 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
11. Raamatukogu ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada peaarhitekti (direktori asetäitjat) direktori ülesannetes Ivan Sergejevit nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
12. Täitekorraldus Narva Linnavalitsuse 24.09.2014 korralduse nr 1067-k täitmiseks
Korraldus: 612-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Täitekorraldus Narva Linnavalitsuse 24.09.2014 korralduse nr 1067-k täitmiseks ja Narvas aadressil Energia 2b (katastritunnus 51101:006:0116) asuvate kioskite lammutamiseks asendustäitmise korras
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 612-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 612-k
 
   
13. Kohanime määramine (Narva Kulgu sadam)
Korraldus: 613-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 613-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 613-k
 
   
14. Kohanime määramine (Narva linnasadam)
Korraldus: 614-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 614-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 614-k
 
   
15. Kasutusloa andmine (Mängu tn 6)
Korraldus: 615-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Mängu tn 6 püstitatud üksikelamule garaažiga ja gaasipaigaldisele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 615-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 615-k
 
   
16. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 10 ühepereelamu rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 616-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 616-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 616-k
 
   
17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Väikesaare tn 40 aiamaja laiendamine, ning kasvuhoone, kuur ja lehtmaja püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 617-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 617-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 617-k
 
   
18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 18 ühepereelamu rajamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 618-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 618-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 618-k
 
   
19. Ehitusloa andmine (Linnuse tn 2)
Korraldus: 619-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Linnuse tn 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 619-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 619-k
 
   
20. Ehitusloa andmine
Korraldus: 620-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Fiiberoptilise sidekaabli paigaldamiseks (AÜ Elektron üldmaa // Jõesuu tn 131 // Jõesuu tänav J9 // Jõesuu tänav L10 // Jõesuu tänav L11 // Jõesuu tänav L12 // Jõesuu tänav L9 // Krookuse tn 2 // Leekovasoo tee L1 // Leekovasoo tee L2 // Leekovasoo tee L3 // Lõuna-Kudruküla tee 16 // Lõuna-Kudruküla tee L4 // Lõuna-Kudruküla tee L5 // Lõuna-Kudruküla tee L6 // Lõuna-Kudruküla tee L7 // Põhja-Kudruküla tee L7 // Siivertsi vaatlustorn)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 620-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 620-k
 
   
21. Ehitusloa andmine ( Liiva tn 3 )
Korraldus: 621-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Eramu ja kuuri lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 621-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 621-k
 
   
22. Ehitusloa andmine ( 1. Paemurru tn 1 )
Korraldus: 622-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 622-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 622-k
 
   
23. Ehitusloa andmine ( Linda tn 14 // Linda tn 24 )
Korraldus: 623-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Kaugküttetorustiku ja veetorustiku paigaldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 623-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 623-k
 
   
24. Ehitusloa andmine (A.Puškini 63, 65)
Korraldus: 624-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
A.Puškini 63, 65
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 624-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 624-k
 
   
25. Kasutusloa andmine (Kalda tänav, Raudtee tänav, Raudsilla tänav, Vaivara tänav)
Korraldus: 625-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Kalda tänav, Raudtee tänav, Raudsilla tänav, Vaivara tänav
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 625-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 625-k
 
   
26. Narva Linnavalitsuse 18.10.2017.a. korralduse nr 984-k "Hoolduse seadmine (hooldatav P.B.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 626-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 626-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 626-k
 
   
27. Hoolduse seadmine G.N.
Korraldus: 627-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 627-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 627-k
 
   
28. Hoolduse seadmine V.Z.
Korraldus: 628-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 628-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 628-k
 
   
29. Hoolduse seadmine T.J.
Korraldus: 629-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 629-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 629-k
 
   
30. Hoolduse seadmine S.I
Korraldus: 630-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 630-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 630-k
 
   
31. Meetmes „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020“ osalemine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
32. Narva Linnavalitsuse 14.01.2015. a määruse nr 2 „Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
Määrus: 17 - 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 17 - 2018
Võtta vastu määrus nr 17
 
   
33. Narva Kultuurimaja Rugodiv osutatavate teenuste hindade kehtestamine
Korraldus: 631-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 631-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 631-k
 
   
34. Narva spordikoolide tasuliste teenuste hinnakiri
Korraldus: 632-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 632-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 632-k
 
   
35. Narva Kreenholmi staadioni tasuta kasutusse andmine (MTÜ Gurmeejooksud)
Korraldus: 633-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 633-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 633-k
 
   
36. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Muusikakooli spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Eesti Oyama-Karate Keskus)
Korraldus: 634-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 634-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 634-k
 
   
37. Kasutusloa andmine (Raja tn 5)
Korraldus: 635-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Raja tn 5
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 635-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 635-k
 
   
38. Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021“ hankemenetluse korraldamine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
39. Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
40. Narva linna 2018. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest
Korraldus: 636-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 636-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 636-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja