NARVA LINNAVALITSUS

03.10.2018  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Tarmo Tammiste    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    õigusteenistuse juhataja   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Aleksei Jevgrafov    Osavõtja   
  Andrei Antonov    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Irina Janovitš    Külaline   

 

 

 
   
1. Munitsipaaleluruumi aadressil Malmi tn 12-25 Narvas üürile andmine
Korraldus: 819-k 2018
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 819-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 819-k
 
   
2. Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 „Projekti „TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
3. Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 „Projekti „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Georgi Ignatovit antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
4. Narva Linnavalitsuse 09.08.2017.a korralduse nr 728-k „Hoolduse seadmine (hooldatav Z.N.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 820-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 820-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 820-k
 
   
5. Hoolduse seadmine D.P.
Korraldus: 821-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 821-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 821-k
 
   
6. Hoolduse seadmine S.N.
Korraldus: 822-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 822-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 822-k
 
   
7. Hoolduse seadmine S.M.
Korraldus: 823-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 823-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 823-k
 
   
8. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 824-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 824-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 824-k
 
   
9. Hoolduse seadmine I.K.
Korraldus: 825-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 825-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 825-k
 
   
10. Hoolduse seadmine L.J.
Korraldus: 826-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 826-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 826-k
 
   
11. Hoolduse seadmine L.A.
Korraldus: 827-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 827-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 827-k
 
   
12. Hoolduse seadmine K.A.
Korraldus: 828-k 2018
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Tatjana Patsanovskaja
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 828-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 828-k
 
   
13. Narvas Partisani tn 7a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Albert-August Tiimanni tn 6 korteriühistu)
Korraldus: 829-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 829-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 829-k
 
   
14. Narva linna omandis oleva kinnistu Puuvilla tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Gaas AS-i kasuks
Korraldus: 830-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 830-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 830-k
 
   
15. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Jõesuu tänav L1, L2, L3, J2, 2. Jõesuu tänav L2 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 831-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 831-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 831-k
 
   
16. Ostja kinnitamine (kõnniteeplaadid)
Korraldus: 832-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 832-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 832-k
 
   
17. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Vesi AS)
Korraldus: 833-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 833-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 833-k
 
   
18. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 834-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 834-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 834-k
 
   
19. Avaliku ürituse „Lavastus „Oomen“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 835-k 2018
   
Esitaja: Linnamajandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 835-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 835-k
 
   
20. Aleksander Puškini tn 29, 29a, 31, 33 ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Korraldus: 836-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 836-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 836-k
 
   
21. Koha-aadressi määramine (Sõpruse tn 15)
Korraldus: 837-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 837-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 837-k
 
   
22. Koha-aadressi määramine (Sõpruse tn 17)
Korraldus: 838-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 838-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 838-k
 
   
23. Koha-aadressi määramine (Sõpruse tn 19)
Korraldus: 839-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 839-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 839-k
 
   
24. Koha-aadressi määramine (Tallinna mnt 7a)
Korraldus: 840-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 840-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 840-k
 
   
25. Tallinna mnt 7a maa erastamine
Korraldus: 841-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Tallinna mnt 7a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 841-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 841-k
 
   
26. Arvamuse andmine maaüksuse Viktoria tn 25 riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 842-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Arvamuse andmine maaüksuse
Viktoria tn 25 riigi omandisse jätmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 842-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 842-k
 
   
27. Ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt L3).
Korraldus: 843-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Sademeveekanalisatsiooni torustiku paigaldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 843-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 843-k
 
   
28. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 51 // Tallinna mnt 53).
Korraldus: 844-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Kaubandushoone laiendamiseks, sademeveekanalisatsiooni torustiku ja välisvalgustuse elektrikaabli rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 844-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 844-k
 
   
29. Ehitusloa andmine (August Weizenbergi tänav 8).
Korraldus: 845-k 2018
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ivan Sergejev
 
Puurkaevu ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 845-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 845-k
 
   
30. Õpilaste arvu suurendamine Narva Keeltelütseumi klassides
Korraldus: 846-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 846-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 846-k
 
   
31. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 847-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 847-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 847-k
 
   
32. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 848-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 848-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 848-k
 
   
33. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 849-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 849-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 849-k
 
   
34. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 850-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 850-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 850-k
 
   
35. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 851-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 851-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 851-k
 
   
36. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 852-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 852-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 852-k
 
   
37. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 853-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 853-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 853-k
 
   
38. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 854-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 854-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 854-k
 
   
39. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 855-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 855-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 855-k
 
   
40. Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 856-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 856-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 856-k
 
   
41. Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 857-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 857-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 857-k
 
   
42. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 858-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 858-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 858-k
 
   
43. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 859-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 859-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 859-k
 
   
44. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 860-k 2018
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 860-k 2018
Võtta vastu korraldus nr 860-k
 
   
45. Narva linna 2018.aasta eelarve muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
46. Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021“ hankemenetluse edukaks tunnistatud pakkuja kinnitamine ning audiitori määramine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees võtta otsuse vastuvõtmist

2. Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
47. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 861-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 861-k 2018
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 861-k
 
   
48. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine
Korraldus: 862-k 2018
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine ja reservfondi muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 862-k 2018
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 862-k
 
   
49. Nõusolek Narva linna vapi kasutamiseks
protokoll
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Narva linna vapi kasutamine Vurr Digital OÜ kampaanias
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
Nõustuda Narva linna vapi kasutamisega Vurr Digital OÜ kampaanias

 

 

 

Istungi juhataja:   Tarmo Tammiste
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
õigusteenistuse juhataja

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja