NARVA LINNAVALITSUS

13.07.2005  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Vladimir Kalatshov    Abilinnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Endla Müür    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Reet Välja    Osavõtja   
  Viktoria Soosaar    Osavõtja   
  Mihhail Stalnuhhin, Anastassia Lukina    Külaline   
  Sofia Homjakova    Ettekandja   
  Anne Hallik    Ettekandja   
  Viktoria Heinmann    Ettekandja   
  Dina Zukova    Ettekandja   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse 29.06.2005 korralduse nr 654-k "Eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel
664-k
   
Esitaja: 
 
 
Otsus/tulemused: 664-k
Küsitluse korras 4.07.05.a.
Narva Linnavalitsuse 29.06.2005 korralduse nr 654-k "Eluruumide võõrandamine avalikul enampakkumisel: 664-k.
 
   
2. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 665
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 665
Küsitluse korras 4.07.05.a.
Alkohoolsete jookide jaemüük:665-k.
 
   
3. Perekonnanime muutmine
Korraldus: 699-k
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Alaealise Kirill Skripka perekonnanime muutmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 699-k
 
   
4. Nõusoleku andmine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Anda nõusolek alaealisele Vassili Provorotov'ile kuuluva sõiduauto omandi 1/2 mõttelise osa müügiks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
5. Nõusoleku andmine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Anda nõusolek alaealisele Marika Kirkale kuuluva korteriaomandi mõttelise osaku müügiks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
6. Volitamine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Volitada Svetlana Loginova't tasuma alaealisele Aleksei Leontjevile määratud trahvi ebatsensuurse käitumise eest avalikus kohas.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
7. Volitamine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Volitada Svetlana Loginova't tasuma alaealise Aleksei Leontjevi trahvi.Väärteoasi nr 2330,05,005453 22.06.2005.a.Alkoholitarbimise eest avalikus kohas.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
8. Volitamine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Volitada Sergei Lahmaninovi alaealise Ruslan Seliverstov'i Ev passi ja ID kaart vormistama.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
9. Volitamine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Volitada Svetlana Loginova't alaealise Anton Nagajevi EV passi ja Id kaarti vormistama.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
10. Volitamine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Volitada Svetlana Loginova't alealisele Anastassia Nagajevale EV kodaniku passi ja ID kaart kätte saama.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
11. Volitamine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Volitada Svetlana loginova't alaealisele Bogdan Nagajevile EV passi ja ID kaarti kätte saama.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
12. Volitamine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Volitada Sergei Lahmaninovi vormistama alaealise Oksana Seliverstova EV kodaniku passi ja ID kaarti.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
13. Volitamine
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
 
Volitada Jekaterina Kim'i hooldajat Vladimir Kalašnikovi alaealisele toitjakaotuspensioni
 
Otsus/tulemused: 
 
   
14. Narva Linnavolikogu 27.05.2004.a määruse nr 31/35 “Reklaami paigaldamise kord” täiendamine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
15. Tubakatoodete jaemüük
Korraldus: 667
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 667
Tubakatoodete jaemüük - Aleksandra Vasilevskaya'le: 667-k.
 
   
16. Alkohoolsete jookide jaemüük
Korraldus: 666
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 666
Alkohoolsete jookide jaemüügiks õigus antud OÜ DIAMONDOME ja Aleksandra Vasilevskaya'le: 666-k.
 
   
17. Ajutise riigihangete hindamiskomisjoni moodustamine
Korraldus: 668
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 668
Ajutise riigihangete hindamiskomisjoni moodustamine: 668-k.
 
   
18. KO hallatavate koolieelsete lasteasutuste personali miinimumkoosseisud
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
19. Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine
Korraldus: 675
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 675
Ehitusalase kirjaliku nõusoleku andmine:675-k.
 
   
20. Teenindusmaa määramine Narvas Tallinna mnt 50b
Korraldus: 679
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 679
Teenindusmaa määramine Narvas Tallinna mnt 50b: 679-k.
 
   
21. Teenindusmaa määramine Narvas, AÜ TŠAIKA, Leinakase tn 9
Korraldus: 681
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 681
Teenindusmaa määramine Narvas, AÜ TŠAIKA, Leinakase tn 9: 681-k.
 
   
22. Ehituslubade andmine
Korraldus: 673
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 673
Ehituslubade andmine: 673-k.
 
   
23. Ehitise kasutusloa andmine
Korraldus: 674
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 674
Ehitise kasutusloa andmine: 674-k.
 
   
24. Projekteerimistingimused
Korraldus: 676
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
 
Tallinna mnt 4-27
Haigla tn 5
Kalda tn 4-21,22
Grafovi tn 19-2
Rahu tn 8-61
Daumani tn 9-101
Rahu tn 47
Tallinna mnt ja Hariduse tn teelõik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 676
Projekteerimistingimused: 676-k.
 
   
25. Teenindusmaa määramine Narvas Tallinna mnt 40
Korraldus: 678
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 678
Teenindusmaa määramine Narvas Tallinna mnt 40: 678-k.
 
   
26. Esindaja nimetamine mtü Narva Spordikeskus üldkoosolekule.
Korraldus: 706
   
Esitaja: 
 
Linnapoolseks esindajaks mtü Narva Spordikeskus üldkoosolekule on ettepanek nimetada pr. Jelena Torekvei.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 706
Esindaja nimetamine mtü Narva Spordikeskus üldkoosolekule: 706-k.
 
   
27. Narva Linnavalitsuse reglemendi muutmine
Määrus: 705
   
Esitaja: Linnakantselei
 
Narva Linnavalitsuse 25.05.1994.a.määruse nr 486 muutmine
 
Otsus/tulemused: Määrus: 705
Narva Linnavalitsuse reglemendi muutmine: 705.
 
   
28. Aadressi omistamine Tallinna mnt 50b
Korraldus: 81
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 81
 
   
29. Teenindusmaa määramine Narvas Kalda tn 7a
Korraldus: 680
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 680
Teenindusmaa määramine Narvas Kalda tn 7a: 680-k.
 
   
30. Projekteerimistingimused
   
Esitaja: Arhitektuuri ja planeerimise osakond
 
Rahu tn
Jääraku tn 145
Vee tn 185
 
Otsus/tulemused: 
 
   
31. Sooduste määramine tänavate sulgemise maksule (Jõe tänav)
Korraldus: 687
   
Esitaja: narva Linnavara-ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 687
Sooduste määramine tänavate sulgemise maksule (Jõe tänav): 687-k.
 
   
32. Alkohoolsete jookide jaemüük
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
33. Tivoli Tuuri lõpuilutulestiku korraldamine OÜ Hansa Ilutulestikud poolt
Korraldus: 672
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 672
Tivoli Tuuri lõpuilutulestiku korraldamine OÜ Hansa Ilutulestikud poolt: 672-k.

 

 

 

Istungi juhataja:   Vladimir Kalatshov
Abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Endla Müür
asjaajamisteenistuse juhataja