NARVA LINNAVALITSUS

10.07.2019  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Ants Liimets    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse 09.01.2019.a korralduse nr 7-k „Narva linna 2019. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 477-k 2019
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse 09.01.2019.a korralduse nr 7-k „Narva linna 2019. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 477-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 477-k
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 20.01.2019.a korralduse nr 11-k „Narva linna 2019.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 478-k 2019
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 478-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 478-k
 
   
3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 479-k 2019
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 479-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 479-k
 
   
4. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 480-k 2019
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 480-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 480-k
 
   
5. Jõesuu tn 5 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Korraldus: 481-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 481-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 481-k
 
   
6. Koha-aadressi määramine (Mündi tänav // Mündi tn 20)
Korraldus: 482-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 482-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 482-k
 
   
7. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (1. Jõe tn 3c)
Korraldus: 483-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Arvamuse andmine maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks
(1. Jõe tn 3c)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 483-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 483-k
 
   
8. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Puhangu tn 4)
Korraldus: 484-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 484-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 484-k
 
   
9. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Päikese tn 18)
Korraldus: 485-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 485-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 485-k
 
   
10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna tn 7 suvila ning sauna püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 486-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 486-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 486-k
 
   
11. Ehitusloa andmine (Jalaka tn 49)
Korraldus: 487-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Suvila püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 487-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 487-k
 
   
12. Kasutusloa andmine (Ilvese tn 25)
Korraldus: 488-k 2019
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Sergei Tõsjatov
 
Ilvese tn 25 oleva aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 488-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 488-k
 
   
13. Riigihanke „Kreenholmi Gümnaasiumi staadioni ja ümbritseva maa-ala rekonstrueerimine” menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
Narva Linnavalitsusele nõusoleku andmine riigihanke „Kreenholmi Gümnaasiumi staadioni ja ümbritseva maa-ala rekonstrueerimine“ läbiviimiseks perioodil 2019-2020
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
14. Linnavara kasutusse andmisel üüritasu arvestuse metoodilise juhendi kinnitamine
Määrus: 12 - 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 12 - 2019
Võtta vastu määrus nr 12
 
   
15. Narvas Kangelaste prospekt 21a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kangelaste prospekt 17 korteriühistu)
Korraldus: 489-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 489-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 489-k
 
   
16. Narvas Rakvere tn 91 hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (SA Sotsiaaltöö Keskus Sõbra Käsi)
Korraldus: 490-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 490-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 490-k
 
   
17. Narvas Uusküla tn 18a hoones asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine ning ühtse kuutasu kehtestamine (MTÜ THEATRE KOROLEVSKI GIRAF)
Korraldus: 491-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 491-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 491-k
 
   
18. Linnavara kasutusse andmine (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus)
Korraldus: 492-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 492-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 492-k
 
   
19. Soodustuse vabastamine teede ja tänavate sulgemise maksule (AS Narva Vesi)
Korraldus: 493-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 493-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 493-k
 
   
20. Avaliku ürituse «Fama tänava laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 494-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 494-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 494-k
 
   
21. Narva Linnavalitsuse eluruumi kohandamise toetuse komisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 495-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 495-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 495-k
 
   
22. Hoolekandeasutusse paigutamise komisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 496-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 496-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 496-k
 
   
23. Narva Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 497-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 497-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 497-k
 
   
24. Narva Linnavalitsuse laste ja perede komisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 498-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 498-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 498-k
 
   
25. Hoolduse seadmine N.Z.
Korraldus: 499-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 499-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 499-k
 
   
26. Hoolduse seadmine V.R.
Korraldus: 500-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 500-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 500-k
 
   
27. Hoolduse seadmine M.B.
Korraldus: 501-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 501-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 501-k
 
   
28. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 502-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 502-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 502-k
 
   
29. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 503-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 503-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 503-k
 
   
30. Hoolduse seadmine T.P.
Korraldus: 504-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 504-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 504-k
 
   
31. Konkursi väljakuulutamine Narva Soldino Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 505-k 2019
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 505-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 505-k
 
   
32. Ilutulestiku korraldamine
Korraldus: 506-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 506-k 2019
Võtta vastu korraldus nr 506-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Ants Liimets
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja