NARVA LINNAVALITSUS

08.01.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku surnukeha matmise korraldamine (V.T.)
Korraldus: 1036-k 2019
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku surnukeha matmise korraldamine (V.T.)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1036-k 2019
Töökorras 27.12.2019.a vastu võetud korraldus nr 1036-k
 
   
2. Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks
Korraldus: 1037-k 2019
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1037-k 2019
Töökorras 30.12.2019.a vastu võetud korraldus nr 1037-k
 
   
3. Avaliku ürituse « Tervitame aasta 2020» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1038-k 2019
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1038-k 2019
Töökorras 31.12.2019.a vastu võetud korraldus nr 1038-k
 
   
4. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks aadressil Rahu tn L2
Korraldus: 1-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
maksusoodustuse andmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 1-k
 
   
5. Reklaami eksponeerimiseks maksusoodustuse Astri-Narva AS-le andmisest otsustamine
Korraldus: 2-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
maksusoodustuse andmisest otsustamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 2-k 2020
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Anda aastaks 2020 Astri-Narva AS-ile reklaamimaksu soodustust suuruses 37,5% reklaamimaksust.
2. Võtta vastu korraldus nr 2-k
 
   
6. Reklaami eksponeerimiseks maksusoodustuse Fama Invest OÜ-le andmisest otsustamine
Korraldus: 3-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
maksusoodustuse andmisest otsustamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 3-k 2020
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Anda aastaks 2020 Fama Invest OÜle reklaamimaksu soodustust suuruses 37,5% reklaamimaksust.
2. Võtta vastu korraldus nr 3-k
 
   
7. Vabaduse tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
8. Mõisa tn 4 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
9. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti peaarhitekti (direktori asetäitja) vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi komisjoni moodustamine
Korraldus: 4-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 4-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 4-k
 
   
10. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Kulgusadama tee 12d)
Korraldus: 5-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 5-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 5-k
 
   
11. Kasutusloa andmine (Aleksander Puškini tänav L1)
Korraldus: 6-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aleksander Puškini tänav L1 sademeveekanalisatsioon
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 6-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 6-k
 
   
12. Kasutusloa andmine (Rakvere tn 85//87//89//Rakvere tänav J3//L5)
Korraldus: 7-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Rakvere tn 85//87//89//Rakvere tänav J3//L5, sademeveekanalisatsioon
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 7-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 7-k
 
   
13. Kasutusloa andmine (Kreenholmi tn 27//Kreenholmi tänav J4)
Korraldus: 8-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kreenholmi tn 27//Kreenholmi tänav J4, sademeveekanalisatsioon
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 8-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 8-k
 
   
14. Kasutusloa andmine (26 Juuli tn 13a)
Korraldus: 9-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
26 Juuli tn 13a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 9-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 9-k
 
   
15. Kasutusloa andmine (Äkkeküla tee 12)
Korraldus: 10-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Äkkeküla tee 12
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 10-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 10-k
 
   
16. Kasutusloa andmine (Kibuvitsa tn 10)
Korraldus: 11-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kibuvitsa tn 10 püstitatud aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 11-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 11-k
 
   
17. Kasutusloa andmine (Kaalika tn 27)
Korraldus: 12-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kaalika tn 27 püstitatud aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 12-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 12-k
 
   
18. Kasutusloa andmine (Albert-August Tiimanni tn 1c)
Korraldus: 13-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Albert-August Tiimanni tn 1c kohvik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 13-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 13-k
 
   
19. Riigihanke „Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2020-2021“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse " Riigihanke „Narva linna teede teekatte aastaringsed jooksvad remonttööd 2020-2021“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine" eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
20. „Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Viitade ja kaartide uuendus ja paigaldus“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamise kohta vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
21. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 59-59 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
22. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tn 14-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
23. Narva linna omandis oleva kinnisasja Jugla tee koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 14-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 14-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 14-k
 
   
24. Narva linna omandis oleva kinnisasja Energia põik koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 15-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 15-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 15-k
 
   
25. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
Korraldus: 16-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 16-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 16-k
 
   
26. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 17-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 17-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 17-k
 
   
27. Hoolduse seadmine V.F.
Korraldus: 18-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 18-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 18-k
 
   
28. Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
29. Narva Lasteaia Kakuke tegevuse lõpetamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Narva Lasteaia Kakuke tegevuse lõpetamine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
30. Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Vara tasuta kasutamise lepingu sõlmimine“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
31. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Põngerjas lasteaiarühmas
Korraldus: 19-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 19-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 19-k
 
   
32. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
33. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
Määrus: 1 - 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1 - 2020
Võtta vastu määrus nr 1
 
   
34. Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
Korraldus: 20-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 20-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 20-k
 
   
35. 2020.a maamaksust vabastamine
Korraldus: 21-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Ettekandjad: Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
 
2020.a maamaksust vabastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 21-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 21-k
 
   
36. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
Korraldus: 22-k 2020
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 22-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 22-k
 
   
37. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 23-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 23-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 23-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja