NARVA LINNAVALITSUS

22.01.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus       

 

 

 
   
1. Volitamine (A. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 24-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 24-k 2020
Töökorras 13.01.2020 vastu võetud korraldus nr 24-k
 
   
2. Narva linna 2020.a eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes
Korraldus: 25-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 25-k 2020
Töökorras 16.01.2020 vastu võetud korraldus nr 25-k
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 27.11.2019.a. korralduse nr 906-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.6 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 26-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 26-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 26-k
 
   
4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 27-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 27-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 27-k
 
   
5. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 65-70 Narvas üürile andmine
Korraldus: 28-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 28-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 28-k
 
   
6. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 29-k 2020
   
Esitaja: Sihtasutuse Narva Linnaelamu
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 29-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 29-k
 
   
7. Reklaamimaksumäärus
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Reklaamimaksumääruse eelnõu
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu „Reklaamimaksumäärus“ Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
8. Projekti „Eesti-Vene piiriäärse regiooni omavalitsuste ja ühenduste kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine / 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Projekti „Eesti-Vene piiriäärse regiooni omavalitsuste ja ühenduste kompetentsi, loovuse, suutlikkuse ja koostöö suurendamine / 4C Solutions“ omafinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
9. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
Korraldus: 30-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 30-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 30-k
 
   
10. Nõusoleku andmine OÜ-le BEST4U õnnemängu mängukoha korraldamiseks
Korraldus: 31-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Nõusoleku andmine OÜ-le BEST4U õnnemängu
mängukoha korraldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 31-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 31-k
 
   
11. Tormi tn 42 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 32-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tormi tn 42 teenindusmaa määramine
ja riigi omandisse jätmine
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 32-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 32-k
 
   
12. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Majaka tn 3, Majaka tn 42, Rõõmu tn 10a, Rõõmu tn 22, Rõõmu tn 38, Unistuse tn 15, Unistuse tn 27, Unistuse tn 43)
Korraldus: 33-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Arvamuse andmine maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks
(Majaka tn 3, Majaka tn 42, Rõõmu tn 10a,
Rõõmu tn 22, Rõõmu tn 38, Unistuse tn 15,
Unistuse tn 27, Unistuse tn 43)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 33-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 33-k
 
   
13. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Aniliini tn 1, Aniliini tn 2, Aniliini tn 46)
Korraldus: 34-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
(Aniliini tn 1, Aniliini tn 2, Aniliini tn 46)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 34-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 34-k
 
   
14. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Aniliini tn 42, Aniliini tn 48, Aniliini tn 50)
Korraldus: 35-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
(Aniliini tn 42, Aniliini tn 48, Aniliini tn 50)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 35-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 35-k
 
   
15. Arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Murdlaine tn 14a, Murdlaine tn 38a)
Korraldus: 36-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Arvamuse andmine maaüksuste
riigi omandisse jätmiseks
(Murdlaine tn 14a, Murdlaine tn 38a)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 36-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 36-k
 
   
16. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Murdlaine tn 2)
Korraldus: 37-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Arvamuse andmine maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks
(Murdlaine tn 2)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 37-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 37-k
 
   
17. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Murdlaine tn 51)
Korraldus: 38-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Arvamuse andmine maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks
(Murdlaine tn 51)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 38-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 38-k
 
   
18. Ehitusloa andmine (Tedre tn 27)
Korraldus: 39-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suvila püstitamiseks ja veetoru, kanalisatsioonitoru, kogumismahuti ja piirdeaia rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 39-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 39-k
 
   
19. Ehitusloa andmine (Meedikute tn 12)
Korraldus: 40-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suvila püstitamiseks ning veetoru, salvkaevu, piirdeaia ja tuletõrjeveemahuti 10m3 rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 40-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 40-k
 
   
20. Ehitusloa andmine (Kullerkupu tn 8)
Korraldus: 41-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aiamaja (ehitisregistri kood 120853300) lammutamiseks ja suvila (ehitisregistri kood 121303596), garaaži, sauna, veetoru, kanalisatsioonitoru, kogumismahuti, tuletõrjeveemahuti 10m3, piirdeaia ja salvkaevu püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 41-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 41-k
 
   
21. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 51 // Tallinna mnt 53 ).
Korraldus: 42-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kaubandushoone laiendamiseks ning ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 42-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 42-k
 
   
22. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 31)
Korraldus: 43-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tootmishoone laiendamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 43-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 43-k
 
   
23. Ehitusloa andmine (A.Puškini tn 50)
Korraldus: 44-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Sõidukite teeninduse hoone ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 44-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 44-k
 
   
24. Ehitusloa andmine (A.Puškini tn 52 // 54)
Korraldus: 45-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Autotöökoja ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 45-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 45-k
 
   
25. Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tn 19-11 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
26. Korteriomandi Tallinna mnt 26-42 Narvas kaasomandi lõpetamine Narva linnale kuuluva ¾ mõttelise osa otsustuskorras kolmandale isikule võõrandamise teel (A.G. pärimisasi)
Korraldus: 46-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 46-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 46-k
 
   
27. Narva linna omandis oleva kinnisasja Siivertsi kalmistu koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks
Korraldus: 47-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 47-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 47-k
 
   
28. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (FIE Vjatšeslav Jegorov)
Korraldus: 48-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 48-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 48-k
 
   
29. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine (FIE Aleksandr Tatšilin)
Korraldus: 49-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 49-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 49-k
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 23.12.2019.a korralduse nr 1022-k "Narvas Hariduse tnJ5 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt21 ja Narva linn, Tallinna mnt23 korteriühistud)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 50-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 50-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 50-k
 
   
31. Narvas Tallinna mnt J3 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt 58 korteriühistu)
Korraldus: 51-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 51-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 51-k
 
   
32. Narvas Hariduse tn J5 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt 21 ja Narva linn, Tallinna mnt 23 korteriühistud)
Korraldus: 52-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 52-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 52-k
 
   
33. Narvas Paul Kerese tn 17b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Kerese 19 Parkla MTÜ)
Korraldus: 53-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 53-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 53-k
 
   
34. Narvas Kreenholmi tänav 25 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing AJAVÄRTEN)
Korraldus: 54-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 54-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 54-k
 
   
35. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
Korraldus: 55-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 55-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 55-k
 
   
36. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 56-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 56-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 56-k
 
   
37. Narva Linnavalitsuse 02.10.2019.a. korralduse nr 743-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.M.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 57-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 57-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 57-k
 
   
38. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. S.)
Korraldus: 58-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 58-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 58-k
 
   
39. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (M. S.)
Korraldus: 59-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 59-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 59-k
 
   
40. Linnavara üleandmine Narva Linna Sotsiaalabiametilt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 60-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 60-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 60-k
 
   
41. Narva Linnavalitsuse 06.09.2017. a määruse nr 18 „Narva munitsipaalse koolieelse lasteasutuse eelarve koostamisel töökohtade arvu ja tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“ muutmine
Määrus: 2-2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 2-2020
Võtta vastu määrus nr 2
 
   
42. Konkursi väljakuulutamine Narva Noortekeskuse direktori vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 61-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 61-k 2020
1. Muuta eelnõud vastavalt esitatud ettepanbekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 61-k
 
   
43. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 62-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 62-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 62-k
 
   
44. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 63-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 63-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 63-k
 
   
45. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 64-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 64-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 64-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja