NARVA LINNAVALITSUS

17.03.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (T. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 175-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 175-k 2020
Töökorras 05.03.2020 vastu võetud korraldus nr 175-k
 
   
2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. S.)
Korraldus: 176-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 176-k 2020
Töökorras 06.03.2020 vastu võetud korraldus nr 176-k
 
   
3. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (G. M.)
Korraldus: 177-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 177-k 2020
Töökorras 09.03.2020 vastu võetud korraldus nr 177-k
 
   
4. Kodanikualgatuse hindamiskomisjoni moodustamine
Korraldus: 178-k 2020
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei Jevgrafov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 178-k 2020
Töökorras 10.03.2020 vastu võetud korraldus nr 178-k
 
   
5. Narva linna 2020.aasta eelarve muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Töökorras 11.03.2020 vastu võetud protokolliline otsus:
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 11.03.2020 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
6. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Rakvere tänav 91-102 ja Rakvere tänav 91-41 Narvas
Korraldus: 179-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 179-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 179-k
 
   
7. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Uusküla tänav 9-13 ja Rakvere tänav 91-59 Narvas
Korraldus: 180-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 180-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 180-k
 
   
8. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 181-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 181-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 181-k
 
   
9. Munitsipaaleluruumi aadressil Kreenholmi tänav 12-25 Narvas üürile andmine
Korraldus: 182-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 182-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 182-k
 
   
10. Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 20-24 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 183-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 183-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 183-k
 
   
11. Narva Linnavolikogu 27.05.2010 otsusega nr 79 “Tiigi tn 7 ja Tiigi tn 11 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
12. Narva Linnavolikogu 04.10.2012 otsusega nr 118 „Narva Tööstuspargi territooriumi detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu osaliseks kehtetuks tunnistamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
13. Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 184-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 184-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 184-k
 
   
14. Jõesuu tn 57a maa erastamine
Korraldus: 185-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Jõesuu tn 57a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 185-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 185-k
 
   
15. 6. Paemurru tn 3a maa erastamine
Korraldus: 186-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
6. Paemurru tn 3a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 186-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 186-k
 
   
16. Vihma tn 20 ja Vihma tn 20a katastriüksuste liitmine
Korraldus: 187-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 187-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 187-k
 
   
17. Jalaka tn 49 ja Jalaka tn 51 katastriüksuste liitmine
Korraldus: 188-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 188-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 188-k
 
   
18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Juhkentali tn 6 garaažihoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 189-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 189-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 189-k
 
   
19. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 99)
Korraldus: 190-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Drenaažikuivendussüsteemi rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 190-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 190-k
 
   
20. Kasutusloa andmine (Hane tn 36)
Korraldus: 191-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Hane tn 36 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 191-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 191-k
 
   
21. Kasutusloa andmine (Kuke tn 14)
Korraldus: 192-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kuke tn 14 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 192-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 192-k
 
   
22. Kasutusloa andmine (Nelgi tn 7)
Korraldus: 193-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Nelgi tn 7 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 193-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 193-k
 
   
23. Kasutusloa andmine (Puhangu tn 6)
Korraldus: 194-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Puhangu tn 6 püstitatud eramule.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 194-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 194-k
 
   
24. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 195-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva kesklinna stalinistlike hoonete (Puškini tn ümbrus) makett
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 195-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 195-k
 
   
25. Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
26. Narva linna omandis oleva kinnisasja Aleksei Juhhanovi tänav, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja Aleksei Juhhanovi tn 10 kasuks
Korraldus: 196-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 196-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 196-k
 
   
27. Volitamine (I. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 197-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 197-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 197-k
 
   
28. Narva Linnavalitsuse 11.12.2019.a korralduse nr 960-k „Hoolduse seadmine (hooldatav V. P.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 198-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 198-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 198-k
 
   
29. Hoolduse seadmine V.L.
Korraldus: 199-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 199-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 199-k
 
   
30. Hoolduse seadmine O.V.
Korraldus: 200-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 200-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 200-k
 
   
31. Hoolduse seadmine L.S.
Korraldus: 201-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 201-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 201-k
 
   
32. Hoolduse seadmine R.G.
Korraldus: 202-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 202-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 202-k
 
   
33. Hoolduse seadmine A.L.
Korraldus: 203-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 203-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 203-k
 
   
34. Hoolduse seadmine G.O.
Korraldus: 204-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 204-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 204-k
 
   
35. Riigihanke korraldamiseks nõusoleku andmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Vastavalt Narva Linnavalitsuse reglemendi punktile 8.1 saata osakonna juhil eelnõu läbivaatamiseks ja arvamuse saamiseks vastava(te)sse Linnavolikogu komisjoni(de)sse.
 
   
36. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 205-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 205-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 205-k
 
   
37. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linnakantseleile.
Korraldus: 206-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linnakantseleile.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 206-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 206-k
 
   
38. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
Korraldus: 207-k 2020
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 207-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 207-k
 
   
39. Aktsiaseltsi Transservis-N 2019.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Korraldus: 208-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
Külalised: AS Transservis-N juhatuse liige Vladimir Mižui
 
Aktsiaseltsi Transservis-N 2019.aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 208-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 208-k
 
   
40. Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
Korraldus: 209-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 209-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 209-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja