NARVA LINNAVALITSUS

24.08.2005  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

 

 

 
   
1. Ehituslubade andmine
korraldus
   
Esitaja: Ehitusj'relevalve osakond
 
1.Puškini 28 hotelli elektrivarustuse maakaabelliini ehitamiseks;
2.Kangelaste 39 poolelioleva elamu elektrivarustuse maakaabelliini ehitamiseks;
3. Lavretsovi 6 hoone rekonstrueerimiseks tervisekeskuseks ja ilusalongiks;
4. Elektrijaama tee 59 vagunite soojendushoone rekonstrueerimiseks;
5.Lavretsoovi 9 hotelli hoone laiendamiseks;
6.Vahtra 6 elamu fassaadi rekonstrueerimiseks;
7.Malmi 6 elamu korteri (korter 6) rekonstrueerimiseks;
 
Otsus/tulemused: korraldus
 
   
2. Kose 4, 4a, 6 ja 8 kruntide ja lähiala dp kehtestamine
   
Esitaja: Narva LV Arhitektuuri ja Planeerimise osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
3. Konkursi "kodu kauniks" võitjate autasustamine
   
Esitaja: Linnavara- ja majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
4. Kangelaste 39 maa-ala dp kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
5. Jõesuu tn 15 maa-ala dp kehtestamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
6. Katastriüksuse piiride kinnitamine Narvas Puuvilla tn 13
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
7. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Energia tn 4c
   
Esitaja: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
osaühing ADELAN KVH
 
Otsus/tulemused: 
 
   
8. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Pähklimäe tn 1a
   
Esitaja: 
Ettekandjad: geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
9. aü Jugla Aiad-2, Tule tn 121maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Narva Linnavalitsuse 25.06.2002.a.
korralduse nr 687-k “ Maa ostueesõigusega
erastamine Narva linnas aü Jugla Aiad-2, Tule tn 121”
muutmine ning aü Jugla Aiad-2, Tule tn 121
maa riigi omandisse jätmisega
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: 
 
   
10. Maa müügihinna vähendamine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
AÜ Narva Žasmini Aiad, Jasmiini tn 10
 
Otsus/tulemused: 
 
   
11. Projekteerimistingimused
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja linnaplaneerimise amet
 
Aasa tn 15
Puskini tn 21
Võidu tn 5-4
 
Otsus/tulemused: 
 
   
12. Maa müügihinna vähendamine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
aü Berjozka, Tamme tn 29
 
Otsus/tulemused: 
 
   
13. Aadressi omistamine - Tiigi tn 11
Korraldus: 98
   
Esitaja: Narva Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 98
 
   
14. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Tallinna mnt 19b
 
Otsus/tulemused: 
 
   
15. Ehitise kasutusloa andmine
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
16. Plaanimaterjali alusel munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Katastriüksuse asukoht: Narva linn Vestervalli tn 17
 
Otsus/tulemused: 
 
   
17. Maa munitsipaalomandisse taotlemine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Tallinna mnt 19a
 
Otsus/tulemused: 
 
   
18. Kirjaliku nõusoleku andmine
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
1.Vestervalli 11 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
2.Kangelaste 24 elamu elektripaigaldise muutmiseks;
3.Hariduse 2 välisgaasitorustiku rekonstrueerimiseks
 
Otsus/tulemused: 
 
   
19. Narva Linnavolikogu 07.07.2005 määruse nr 21/58 muutmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
20. Linnavara mahakandmine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Linnavara (Kaamera Panasonic A-3 1 tk, 1995a. vl, bilansiline maksumus 11 999 krooni (üksteist tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa krooni), kulum 100%)mahakandmine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
21. Vara üleandmine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Arvuti ASTRODATA, protsessor CEL400, mälus 64MB, kõvaketas 6,4GB, monitor SAMSUNG 500S, soetamisaeg 1999.a., bilansiline maksumus 12 704 krooni, jääkmaksumus 1270,40 krooni üleandmine Sotsiaalabiameti bilantsile.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
22. Hoolduse lõpetamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
S. Ialunina üle N. Kaleta poolt hoolduse lõpetamine.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
23. Nõusoleku andmine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Nõusoleku andmine J. Ivanovale tema alaealistele lastele I. Ivanovile ja V. Ivanovile kuuluva korteriomandi mõttelise osaku müümiseks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
24. Nõusoleku andmine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Nõusoleku andmine S. Shcherbinale tema alaealisele tütrele M. Štšerbinale kuuluva korteriomandi mõttelise osaku müümiseks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
25. Perekonnanime muutmine (Konovalova)
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Alaealisel K. Manova’l perekonnanime muutmine nimele Konovalova.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
26. Perekonnanime muutmine (Maiberg)
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Alaealisel D. Volgirevil perekonnanime muutmine nimele Maiberg.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
27. Perekonnanime muutmine (Ongelmahh).
   
Esitaja: 
 
Alaealisel A. Perelõgina´l (Perelygina) perekonnanime muutmine nimele Ongemahh (Ongemakh).
 
Otsus/tulemused: 
 
   
28. Perekonnanime muutmine (Pastuhhova)
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Alaealisel L. Petrušal perekonnanime muutmine nimele Pastuhhova.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
29. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine lapsevanemale ja toetuste maksmise jätkamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
A. Bondartšuk`i lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine T. Medvedeva`le ja toetuste maksmise jätkamine N. Medvedeva’le.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
30. Lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine lapsevanemale ja toetuste maksmise jätkamine
   
Esitaja: narva linna Sotsiaalabiamet
 
D. Prank`i lastetoetuse ja üksikvanematoetuse maksmise peatamine V. Prank`ile ja toetuste maksmise jätkamine T. Prank’ile.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
31. Lastetoetuse maksmise peatamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
O. Jegorova tütre A. Jegorova lastetoetuse maksmise peatamine.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
32. Volitamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektori Leili Korpi´volitamine kasutama Narva Lastekodu kasvandiku V. BOGDANOV’i arveldusarvel oleva raha trahvi tasumiseks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
33. Volitamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektori Leili Korp’ivolitamine vormistama ja kätte saama Narva Lastekodus elava Narva linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse A. MIREŽINA Eesti kodaniku passi Kodakondsus- ja Migratsiooniameti Ida Regionaalosakonna Narva büroos.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
34. Narva Linnavalitsuse 06.04.2005 korralduse nr 308-k muutmine
korraldus
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: korraldus
 
   
35. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 101
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 101
 
   
36. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 2a)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
37. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 4a)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
38. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 102
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 102
 
   
39. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 2b)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
40. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 2c)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
41. Müügiaja muutmine
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
42. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 4b)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
43. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 4c)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
44. Hoonestusõiguse suulise enampakkumise võitja kinnitamine (Daumani 14)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
45. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Daumani 30)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
46. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Rahu 36b)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
47. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Rahu 42)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
48. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Rahu 48)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
49. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Kangelaste 21a)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
50. Hoonestusõiguse eelläbirääkimistega pakkumise võitja kinnitamine (Päikese 16)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
51. Narva linna tagasiostuõigust tagava eelmärke kustutamine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
52. Ostja kinnitamine (238/574 mõttelist osa kinnistust Hariduse 13 Narvas)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
53. Investeerimiskohustuse täitmise tähtaegade pikendamine (06.08.2001 ostu-müügi leping)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
54. Kinnistu võtmine Linnavara- ja Majandusameti bilanssi
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
55. Narva Linnavolikogu 16.09.2004 otsuse nr 118/39 muutmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
Protokolliline otsus
 
Otsus/tulemused: 
 
   
56. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Rakvere 71, Narva)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
57. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks (Kangelaste 29, Narva)
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
58. Linnavara- ja Majandusameti kulude üleandmine Kultuuriosakonna bilanssi
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
59. Narva Linnavalitsuse 27.07.2005.a määruse nr 742 täiendamine
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
60. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Vant AS)
korraldus
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: korraldus
 
   
61. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule (Eesti ESM AS)
korraldus
   
Esitaja: Narva Linnavara-ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: korraldus
 
   
62. Alkohoolsete jookide jaemüük
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: