NARVA LINNAVALITSUS

29.04.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (G.S.)
Korraldus: 267-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 267-k 2020
Töökorras 16.04.2020 vastu võetud korraldus nr 267-k
 
   
2. Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2019. aastal
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Ülevaade on koostatud vastavalt Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määruse nr 31/62 punktile 2, mis sätestab, et Narva Linnavalitsusel tuleb esitada iga aasta 1. maiks Narva Linnavolikogule ülevaade arengukava täitmisest eelmise aasta lõikes.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Kiita heaks Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ettevalmistatud ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2019. aastal.

2.Esitada ülevaade Narva Linnavolikogule informatsiooniks vastavalt Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määruse nr 42 § 15 lõikele 3.
 
   
3. Munitsipaaleluruumi aadressil V.Gerassimovi tänav 14-25 Narvas üürile andmine
Korraldus: 268-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 268-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 268-k
 
   
4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 269-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 269-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 269-k
 
   
5. Narva Linnavolikogu 27.02.2019 otsuse nr 11 „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Narva Linnavolikogu 27.02.2020 otsuse nr 11 „Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel (Rüütli 8, Narva)“ muutmine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
6. Narva Linnavalitsuse 04.03.2020 korralduse nr 153-k „Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine“ muutmine
Korraldus: 270-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 270-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 270-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 20.03.2020 korralduse nr 213-k „Üüritasust ajutine vabastamine“ muutmine
Korraldus: 271-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 271-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 271-k
 
   
8. Narvas Kangelaste pr 34a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kangelaste pr 30 korteriühistu)
Korraldus: 272-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 272-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 272-k
 
   
9. Narva linna omandis oleva kinnisasja Jugla tee koormamine isikliku kasutusõigusega Eesti Vabariigi kasuks
Korraldus: 273-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 273-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 273-k
 
   
10. Linnavara tasuta kasutusse andmine (OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus)
Korraldus: 274-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 274-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 274-k
 
   
11. Raudsilla tn 1 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu kehtestamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
12. Pingviini tn 43 ja Pingviini tn 45 katastriüksuste liitmine
Korraldus: 275-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 275-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 275-k
 
   
13. Võidu prospekt 17e katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 276-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 276-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 276-k
 
   
14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 27 ja Kadastiku tn 25b kinnistutele päikeseenergia jaama rajamine)
Korraldus: 277-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 277-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 277-k
 
   
15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tiigi tn 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, Tiigi tänav L5 kinnistutele päikeseenergia jaama rajamine)
Korraldus: 278-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 278-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 278-k
 
   
16. Ehitusloa andmine (Äkkeküla tee 8)
Korraldus: 279-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Kelgumäe rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 279-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 279-k
 
   
17. Kasutusloa andmine (Päevalille tn 42)
Korraldus: 280-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Päevalille tn 42 asuvale suvilale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 280-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 280-k
 
   
18. Kasutusloa andmine (Lõuna tn 114)
Korraldus: 281-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Lõuna tn 114 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 281-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 281-k
 
   
19. Kasutusloa andmine (Vaksali tn 22)
Korraldus: 282-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Vaksali tn 22
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 282-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 282-k
 
   
20. Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingu sõlmimiseks volitamine
Korraldus: 283-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 283-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 283-k
 
   
21. Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine
Korraldus: 284-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 284-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 284-k
 
   
22. Volitamine (M. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 285-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 285-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 285-k
 
   
23. Hoolduse seadmine M.T.
Korraldus: 286-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 286-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 286-k
 
   
24. Hoolduse seadmine L.U.
Korraldus: 287-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 287-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 287-k
 
   
25. Hoolduse seadmine T.A.
Korraldus: 288-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 288-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 288-k
 
   
26. Hoolduse seadmine A.A.
Korraldus: 289-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 289-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 289-k
 
   
27. Hoolduse seadmine N.G.
Korraldus: 290-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 290-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 290-k
 
   
28. Narva munitsipaalharidussüsteemi strateegia 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
29. Õpilaste toitlustamise korraldamine eriolukorra tingimustes
Korraldus: 291-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 291-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 291-k
 
   
30. Rahanõude lootusetuks tunnistamine ja lootusetu rahanõude mahakandmine
Korraldus: 292-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 292-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 292-k
 
   
31. Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 293-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 293-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 293-k
 
   
32. Narva Linnavalitsuse 08.03.2017 korralduse nr 250 „Haigushüvitise maksmisest tööandja poolt“ muutmine
Korraldus: 294-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 294-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 294-k
 
   
33. Laenulepingu sõlmimise korraldamine
Korraldus: 295-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 295-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 295-k
 
   
34. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 296-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 296-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 296-k
 
   
35. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 297-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 297-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 297-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja