NARVA LINNAVALITSUS

13.05.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. K.)
Korraldus: 298-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 298-k 2020
Töökorras 30.04.2020 vastu võetud korraldus nr 298-k
 
   
2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (P. A.)
Korraldus: 299-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 299-k 2020
Töökorras 30.04.2020 vastu võetud korraldus nr 299-k
 
   
3. Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest
Korraldus: 300-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 300-k 2020
Töökorras 04.05.2020 vastu võetud korraldus nr 300-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 11-41 Narvas üürile andmine
Korraldus: 301-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 301-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 301-k
 
   
5. Joala tn 21 kinnistu jagamine
Korraldus: 302-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 302-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 302-k
 
   
6. Tallinna mnt 2b katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 303-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 303-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 303-k
 
   
7. Koha-aadressi määramine (Elektrijaama tee 25)
Korraldus: 304-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 304-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 304-k
 
   
8. Ehitusloa andmine (Jõesuu tänav L3 // Paadi tänav // Saksa-Soome kalmistu // Väikesaare tänav)
Korraldus: 305-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Külmaveetorustiku, kanalisatsioonitorustiku ja elektrimaakaabelliini rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 305-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 305-k
 
   
9. Kasutusloa andmine (Liiva tn 5)
Korraldus: 306-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Liiva tn 5 kinnistul asuva abihoone-sauna varustamine päikesepaneelide süsteemiga.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 306-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 306-k
 
   
10. Projekti ”Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine” teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Projekti „Narva linna Tallinna mnt 30 spordihoone energiatõhususe edendamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
11. Projekti ”Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine” teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi spordihoone energiatõhususe edendamine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
12. Volituse andmine (D. S. pärimisasi)
Korraldus: 307-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 307-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 307-k
 
   
13. Narva Linnavalitsuse 16.10.2019.a. korralduse nr 779-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.D.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 308-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 308-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 308-k
 
   
14. Narva Linnavalitsuse 02.10.2019.a korralduse nr 742-k „Hoolduse seadmine (hooldatav E.P.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 309-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 309-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 309-k
 
   
15. Hoolduse seadmine I.M.
Korraldus: 310-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 310-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 310-k
 
   
16. Hoolduse seadmine V.H.
Korraldus: 311-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 311-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 311-k
 
   
17. Hoolduse seadmine V.D.
Korraldus: 312-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 312-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 312-k
 
   
18. Hoolduse seadmine E.A.
Korraldus: 313-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 313-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 313-k
 
   
19. Hoolduse seadmine V.B.
Korraldus: 314-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 314-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 314-k
 
   
20. Hoolduse seadmine A.M.
Korraldus: 315-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 315-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 315-k
 
   
21. Hoolduse seadmine I.K.
Korraldus: 316-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 316-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 316-k
 
   
22. Hoolduse seadmine A. A.
Korraldus: 317-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 317-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 317-k
 
   
23. Narva Linnavalitsuse 21.01.2018. a määruse nr 5 „Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord“ muutmine
Määrus: 4 - 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 4 - 2020
Võtta vastu määrus nr 4
 
   
24. Huvikoolide õppetasu suurus 2020. aasta maikuus
Korraldus: 318-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 318-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 318-k
 
   
25. Ajutise komisjoni moodustamine
Korraldus: 319-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 319-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 319-k
 
   
26. Narva linna 2020. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest
Korraldus: 320-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 320-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 320-k
 
   
27. Narva Linnavalitsuse 16.01.2020.a korralduse nr 25 „Narva linna 2020.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 321-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 321-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 321-k
 
   
28. Narva Linnavalitsuse 29.04.2020 korralduse nr 295 „Laenulepingu sõlmimise korraldamine“ muutmine
Korraldus: 322-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 322-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 322-k
 
   
29. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 323-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 323-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 323-k
 
   
30. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste pr 8d, Kangelaste prospekt T4, Kangelaste prospekt L2, Kangelaste pr 16a ja Pähklimäe tn 3 koormamine isikliku kasutusõigusega AS Narva Vesi kasuks
Korraldus: 324-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 324-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 324-k
 
   
31. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 28)
Korraldus: 325-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Pangahoone esimese korruse ruumide ümberehitamiseks
kaubandushoone tarbeks ning välise raudbetoonist panduse ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 325-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 325-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja