NARVA LINNAVALITSUS

10.06.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Vesi AS)
Korraldus: 355-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 355-k 2020
Töökorras 04.06.2020 vastu võetud korraldus nr 355-k
 
   
2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 356-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 356-k 2020
Töökorras 04.06.2020 vastu võetud korraldus nr 356-k
 
   
3. Avaliku ürituse « Narva Laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 357-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 357-k 2020
Töökorras 05.06.2020 vastu võetud korraldus nr 357-k
 
   
4. Avaliku ürituse « Narva Fama Laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 358-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 358-k 2020
Töökorras 05.06.2020 vastu võetud korraldus nr 358-k
 
   
5. Avaliku ürituse « Narva Kreenholmi Laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 359-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 359-k 2020
Töökorras 05.06.2020 vastu võetud korraldus nr 359-k
 
   
6. Narva Linnavolikogu 19.06.2003.a otsuse nr 88/18 "Projekti Na-III raames soetatud objekti üleandmine AS-le Narva Vesi" muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Narva Linnavolikogu 19.06.2003.a otsuse nr 88/18 "Projekti Na-III raames soetatud objekti üleandmine AS-le Narva Vesi" muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 360-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 360-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 360-k
 
   
8. Munitsipaaleluruumi Albert-August Tiimani tänav 18-261 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 361-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 361-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 361-k
 
   
9. Munitsipaaleluruumi 26 Juuli tänav 11-46 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 362-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 362-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 362-k
 
   
10. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 36-23 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 363-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 363-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 363-k
 
   
11. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tänav 14-79 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 364-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 364-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 364-k
 
   
12. Narva Linnavalitsuse 10.01.2018. a. korralduste nr 19-k, 20-k, 21-k, 22-k ja 23-k punkti 3 alapunkti 3.4 muutmine
Korraldus: 365-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse 10.01.2018. a. korralduste
nr 19-k, 20-k, 21-k, 22-k ja 23-k punkti 3
alapunkti 3.4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 365-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 365-k
 
   
13. Narva Linnavalitsuse 20.12.2017. a. korralduste nr 1280-k, 1281-k, 1282-k ja 1283-k punkti 3 alapunkti 3.4 muutmine
Korraldus: 366-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse 20.12.2017. a. korralduste
nr 1280-k, 1281-k, 1282-k ja 1283-k punkti 3
alapunkti 3.4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 366-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 366-k
 
   
14. Narva Linnavalitsuse 10.01.2018. a. korralduste nr 12-k, 13-k, 14-k, 15-k, 16-k, 17-k ja 18-k punkti 3 alapunkti 3.4 muutmine
Korraldus: 367-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse 10.01.2018. a. korralduste
nr 12-k, 13-k, 14-k, 15-k, 16-k, 17-k ja 18-k punkti 3
alapunkti 3.4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 367-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 367-k
 
   
15. Narva Linnavalitsuse 02.05.2018. a. korralduste nr 387-k, 388-k, 389-k, 390-k ja 16.05.2018 korralduse nr 426-k punkti 3 alapunkti 3.4 muutmine
Korraldus: 368-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse 02.05.2018. a. korralduste
nr 387-k, 388-k, 389-k, 390-k ja 16.05.2018
korralduse nr 426-k punkti 3
alapunkti 3.4 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 368-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 368-k
 
   
16. Äkke kinnistu jagamine
Korraldus: 369-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 369-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 369-k
 
   
17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Hariduse tn 19, 19c kinnistutele lillepaviljoni püstitamine Narva Linnavolikogu 21.06.2012. a otsusega nr 82 kehtestatud Hariduse tänava ja selle lähiala detailplaneeringu alusel)
Korraldus: 370-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 370-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 370-k
 
   
18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Paul Kerese tn 42 kinnistule töökoja hoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 371-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 371-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 371-k
 
   
19. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 14b)
Korraldus: 372-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Alajaama lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 372-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 372-k
 
   
20. Ehitusloa andmine (14. mikrorajoon)
Korraldus: 373-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Sademevee- ja drenaažitorustiku rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 373-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 373-k
 
   
21. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 48)
Korraldus: 374-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Eramu lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 374-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 374-k
 
   
22. Ehitusloa andmine (Tüve tn 61)
Korraldus: 375-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aiamaja laiendamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 375-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 375-k
 
   
23. Kasutusloa andmine (Hariduse tn 13)
Korraldus: 376-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kasutusluba rekonstrueeritud ja soojustatud hoone fassaadile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 376-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 376-k
 
   
24. Kasutusloa andmine (Fama tn 10)
Korraldus: 377-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Fama tn 10 olemasoleva kaubandushoone (ehr kood 120296282) esimesel korrusel, lõuna poolse peasissepääsu kõrval asuva kaubanduspinna
ümberplaneerimine. Ümberplaneeritava ruumi kasutusotstarbeks 12132 kohvik, baar või söökla.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 377-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 377-k
 
   
25. Volitamine (V. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 378-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 378-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 378-k
 
   
26. Volitamine (M. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 379-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 379-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 379-k
 
   
27. Narva Linnavalitsuse 16.10.2019.a korralduse nr 777-k „Hoolduse seadmine (hooldatav I. P.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 380-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 380-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 380-k
 
   
28. Hoolduse seadmine O.P.
Korraldus: 381-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 381-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 381-k
 
   
29. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 382-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 382-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 382-k
 
   
30. Hoolduse seadmine T. C.
Korraldus: 383-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 383-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 383-k
 
   
31. Hoolduse seadmine O. J.
Korraldus: 384-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 384-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 384-k
 
   
32. Hoolduse seadmine V. T.
Korraldus: 385-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 385-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 385-k
 
   
33. Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Uusküla tn 5-76)
protokoll
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Päritud korteriomandi osa otsustuskorras võõrandamine (Narva linn, Uusküla tn 5-76)“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liige) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
34. Linnavara (Narva kesklinna stalinistlike hoonete makett) tasuta võõrandamine SA-le Narva Muuseum
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist SA-le Narva Muuseum linnavara (Narva kesklinna stalinistlike hoonete makett) tasuta võõrandamiseks vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liige) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
35. Üüritasust vabastamine (Narva linnaleht SA)
Korraldus: 386-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 386-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 386-k
 
   
36. Raieloa väljastamine (Kohtla Ehitusteenus OÜ)
Korraldus: 387-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 387-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 387-k
 
   
37. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametilt Narva Keskraamatukogule
Korraldus: 388-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 388-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 388-k
 
   
38. Avaliku ürituse « Narva orienteerumise etapid» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 389-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 389-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 389-k
 
   
39. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 390-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 390-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 390-k
 
   
40. Narva linna 2020.aasta eelarve muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
41. Tulemuste kinnitamine
Korraldus: 391-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
tulemuste kinnitamine laenulepingu sõlmimiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 391-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 391-k
 
   
42. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 392-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 392-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 392-k
 
   
43. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 393-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 393-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 393-k
 
   
44. Ettepaneku toetamine
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Aleksei Jevgrafov
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Toetada Rakvere Linnavalitsuse taotluse esitamist Riigikogu kultuurikomisjonile Arvo Pärdi muusikamaja kui riiklikult tähtsa kultuuriehitise ehitamiseks Eesti Kultuurkapitali vahenditest.

2. Volitada linnapead Aleksei Jevgrafovit allkirjastama vastavasisulist toetuskirja.

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja