NARVA LINNAVALITSUS

08.07.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Jelena Golubeva    direktor   
  Sergei Solodov    jurist   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. G.)
Korraldus: 430-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 430-k 2020
Töökorras 26.06.2020 vastu võetud korraldus nr 430-k
 
   
2. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 51-31 Narvas üürile andmine
Korraldus: 431-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 431-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 431-k
 
   
3. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Puraviku tn 25 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 432-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 432-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 432-k
 
   
4. Ehitusloa andmine (Albert-August Tiimanni tn 11)
Korraldus: 433-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ehitusloa andmine Albert-August Tiimanni tn 11
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 433-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 433-k
 
   
5. Ehitusloa andmine (Lõuna tn 7)
Korraldus: 434-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Lõuna tn 7
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 434-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 434-k
 
   
6. Kasutusloa andmine (26.Juuli tn 9)
Korraldus: 435-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Muusikakooli hoones evakuatsioonipääsude kohandamine puudega inimestele: sillutiskivist panduse rajamine peasissepääsu kohal, invatõstuki paigaldamine peasissepääsu trepile, teise evakuatsioonipääsu rajamine vehklemisklubi ruumist (sh uue teraspanduse rajamine ja lisa turvavalgusti paigaldamine)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 435-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 435-k
 
   
7. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 50b)
Korraldus: 436-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 436-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 436-k
 
   
8. Kasutusloa andmine (Saialille tn 23)
Korraldus: 437-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Saialille tn 23 asuvale suvilale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 437-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 437-k
 
   
9. Kasutuslubade andmine (Peetri plats 1 ja 3)
Korraldus: 438-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Peetri plats 1 büroohoones (Ehitisregistri kood 118007144) ja Peetri plats 3 büroohoones (Ehitisregistri kood 118007539) paigaldatud tulekahjusignalisatsioon
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 438-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 438-k
 
   
10. Narva linna omandis oleva kinnisasja Uusküla põik L1, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega KORTERIÜHISTU UUSKÜLA 3 kasuks
Korraldus: 439-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 439-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 439-k
 
   
11. Narva linna omandis oleva kinnisasja Paul Kerese tänav L2, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja Paul Kerese tn 21 kasuks
Korraldus: 440-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 440-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 440-k
 
   
12. Nõusoleku andmine linnavara tasuta kasutamiseks (Narvas Lõuna-Kudruküla tee L4 ja Päevalille tn 2 asuvad kinnistud)
Korraldus: 441-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 441-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 441-k
 
   
13. Avaliku ürituse „NARVA, SUVELAAT“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 442-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 442-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 442-k
 
   
14. Narva Linnavalitsuse 27.01.2020. a korralduse nr 67-k „Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine ja selle suuruste kinnitamine“ lisa 1 muutmine
Korraldus: 443-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 443-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 443-k
 
   
15. Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 444-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 444-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 444-k
 
   
16. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 445-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 445-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 445-k
 
   
17. Narva Linnavalitsuse 16.01.2020.a korralduse nr 25 „Narva linna 2020.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 446-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 16.01.2020.a korralduse nr 25 „Narva linna 2020.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 446-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 446-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Golubeva
direktor

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja