NARVA LINNAVALITSUS

05.08.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. T.)
Korraldus: 485-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 485-k 2020
Töökorras 29.07.2020 vastu võetud korraldus nr 485-k
 
   
2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. M.)
Korraldus: 486-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 486-k 2020
Töökorras 29.07.2020 vastu võetud korraldus nr 486-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 487-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 487-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 487-k
 
   
4. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 488-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 488-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 488-k
 
   
5. "Narva linna arengukava aastateks 2008–2023" muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija, Jelena Golubeva
 
Antud arengukava muutmine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele (§ 37'2 lg 7) ja Narva linna arengudokumentide menetlemise korrale, milles on määratud igaaastane linna arengukava läbivaatamine.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

3.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktor Jelena Golubeva.
 
   
6. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks aadressil Rahu tn 53
Korraldus: 489-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Välireklaamile maksusoodustuse andmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 489-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 489-k
 
   
7. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks (Kalkova-Vana kinnistu)
Korraldus: 490-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva linna kasuks (Kalkova-Vana kinnistu) projektis "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp".
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 490-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 490-k
 
   
8. Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut Narva linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
9. Rahu tn 1 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 491-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Rahu tn 1 ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 491-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 491-k
 
   
10. Raudsilla tn 1 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 492-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 492-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 492-k
 
   
11. Ehitusloa andmine (Karja tn 6c)
Korraldus: 493-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narko ja alkoholisõltlaste ambulatoorse teenindamise keskuse ümberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalikute rajatiste paigaldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 493-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 493-k
 
   
12. Ehitusloa andmine (Tähe tn 16)
Korraldus: 494-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Eramu laiendamiseks ja piirde püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 494-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 494-k
 
   
13. Ehitusloa andmine (Kastani tn 10)
Korraldus: 495-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suvila püstitamiseks ja kogumismahuti, salvkaevu ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 495-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 495-k
 
   
14. Tee ehitusloa andmine (Saksa-Soome kalmistu // Jõesuu tänav L4)
Korraldus: 496-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kõnnitee rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 496-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 496-k
 
   
15. Kasutuslubade andmine (Joala tn 23a, 23b ja 23c)
Korraldus: 497-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kreenholmi manufaktuuri ajalooliste hoonete ajaloolist väärtust mitteomavate juurdeehitiste lammutustööd kasutusele võtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 497-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 497-k
 
   
16. Kasutusloa andmine (Hane tn 12)
Korraldus: 498-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Hane tn 12 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 498-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 498-k
 
   
17. Kasutusloa andmine (A. Puškini tn 8)
Korraldus: 499-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
A.Puškini tn 8 rekonstrueeritud kultuurimaja fassaad
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 499-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 499-k
 
   
18. Kasutusloa andmine (A.Weizenbergi tn 3)
Korraldus: 500-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
A.Weizenbergi tn 3 püstitatud eramule
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 500-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 500-k
 
   
19. Munitsipaaleluruumi Malmi tn 12-15 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust linnavolikogus ette kandma.
 
   
20. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda tänav 4 hoones 1. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks
Korraldus: 501-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 501-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 501-k
 
   
21. Konkursi "Narva linna kaunis kodu 2020" tulemuste kinnitamine ja osalejate autasustamine
Korraldus: 502-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 502-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 502-k
 
   
22. Avaliku ürituse « Narva Suvelaat 2020» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 503-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 503-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 503-k
 
   
23. Avaliku ürituse « Station Narva 2020» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 504-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 504-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 504-k
 
   
24. Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada linnaarsti Andrei Antonovit kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
25. Volitamine (T. L. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 505-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 505-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 505-k
 
   
26. Volitamine (P. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 506-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 506-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 506-k
 
   
27. Narva linna Sotsiaalabiameti 18.07.2001.a korralduse nr 03/818 „Hoolduse seadmine (hooldatav V.G.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 507-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 507-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 507-k
 
   
28. Narva Linnavalitsuse 25.02.2016.a korralduse nr 195-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N.N.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 508-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 508-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 508-k
 
   
29. Hoolduse seadmine F.K.
Korraldus: 509-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 509-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 509-k
 
   
30. Hoolduse seadmine S.V.
Korraldus: 510-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 510-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 510-k
 
   
31. Hoolduse seadmine E.Z.
Korraldus: 511-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 511-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 511-k
 
   
32. Hoolduse seadmine G.V.
Korraldus: 512-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 512-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 512-k
 
   
33. Hoolduse seadmine L.S.
Korraldus: 513-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 513-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 513-k
 
   
34. Hoolduse seadmine N.N.
Korraldus: 514-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 514-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 514-k
 
   
35. Hoolduse seadmine P.S.
Korraldus: 515-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 515-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 515-k
 
   
36. Volituse andmine kokkuleppe sõlmimiseks
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Volituse andmine kokkuleppe sõlmimiseks” eelnõu.

2. Volitada esitama antud küsimust Narva Linnavolikogus Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust.
 
   
37. Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning üürilepingu sõlmimiseks
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning üürilepingu sõlmimiseks ” eelnõu.

2. Volitada esitama antud küsimust Narva Linnavolikogus Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutut.
 
   
38. Narva Linnavalitsuse 07.03.2018. a korralduse nr 210-k „Narva Keeltelütseumi 2018/2019., 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta koolivaheajad“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 516-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 516-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 516-k
 
   
39. Narva linna 2020. aasta eelarve täitmine 6 kuu eest
Korraldus: 517-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 517-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 517-k
 
   
40. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 518-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 518-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 518-k
 
   
41. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 519-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 519-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 519-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja