NARVA LINNAVALITSUS

19.08.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (A. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 520-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 520-k 2020
Töökorras 11.08.2020 vastu võetud korraldus nr 520-k
 
   
2. Volitamine (V. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 521-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 521-k 2020
Töökorras 11.08.2020 vastu võetud korraldus nr 521-k
 
   
3. Narva Linnavalitsuse 23.04.2001.a. korralduse nr 764-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.G.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 522-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 522-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 522-k
 
   
4. Hoolduse seadmine L.Y.
Korraldus: 523-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 523-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 523-k
 
   
5. Hoolduse seadmine N.B.
Korraldus: 524-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 524-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 524-k
 
   
6. Hoolduse seadmine J.B.
Korraldus: 525-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 525-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 525-k
 
   
7. Hoolduse seadmine Z.P.
Korraldus: 526-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 526-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 526-k
 
   
8. Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes
 
projekti oma- ja sildfinantseerimise summade ja projekti perioodi muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
9. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr 185 „Projekti „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes
 
projekti oma- ja sildfinantseerimise perioodi muutmine (pikendamine)
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
10. Narva Linnavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 67 „Projekti „Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp ” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine“ muutmine
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes
 
projekti sildfinantseerimise summa ja projekti realiseerimise perioodi muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
11. Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitam
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes
 
Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146 „Projekti “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp” teostaja määramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
12. Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
lükati edasi
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes
 
Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Edasi lükata
 
   
13. Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Anne Veevo, projektide teenistuse juhataja direktori ülesannetes
 
Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 „Projekti „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“ teostaja määramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
14. Koha-aadressi määramine (Rahu tn 55)
Korraldus: 527-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 527-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 527-k
 
   
15. Koha-aadressi määramine (Ancis Daumani tn 10b)
Korraldus: 528-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 528-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 528-k
 
   
16. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 3 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 529-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 529-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 529-k
 
   
17. Tee ehitusloa andmine (Kreenholmi tänav L7 // Joala tänav L5 // Kulgu tänav L1)
Korraldus: 530-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Avalikult kasutatava ristmiku ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 530-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 530-k
 
   
18. Ehitusloa andmine (Lavretsovi tn 6 // Lavretsovi tn 8 // Tuleviku tn 9 // Vabaduse tn 4 // Vabaduse tn 6 // Vestervalli tn 11 // Vabaduse tänav J2 // Vabaduse tänav L1)
Korraldus: 531-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Tänavaspordipargi rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 531-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 531-k
 
   
19. Ehitusloa andmine (Põllu tn 25)
Korraldus: 532-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Aiamaja laiendamiseks ning kogumismahuti, veetoru ja kanalisatsioonitoru rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 532-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 532-k
 
   
20. Ehitusloa andmine (1. Jõe tn 3 // 1. Jõe tänav L1)
Korraldus: 533-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Ühisveevärgitorustiku V1, kanalisatsioonitorustiku K11 ja veetorustiku V11 rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 533-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 533-k
 
   
21. Ehitusloa andmine (Näkineiu tn 26)
Korraldus: 534-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Aiamaja laiendamiseks ja kogumismahuti, tuletõrjeveemahuti, salvkaevu ja kasvuhoone rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 534-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 534-k
 
   
22. Ehitusloa andmine (Aasa tn 12)
Korraldus: 535-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Eramu, majandushoone ja kuuri lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 535-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 535-k
 
   
23. Kasutusloa andmine (Kangelaste pr 16a)
Korraldus: 536-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Lasteaia Tuluke hoones kahe uute evakuatsioonipääsude rajamine ning kahe lisa adresseeritava turvavalgusti paigaldamine. Tööde tellija Linnamajandusamet.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 536-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 536-k
 
   
24. Kasutusloa andmine (Peetri plats 5, Malmi tn 2a)
Korraldus: 537-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Peetri plats 5, Malmi tn 2a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 537-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 537-k
 
   
25. Kasutusloa andmine (Vabaduse tn 24, Aleksander Puškini tn 32b,32c, Rakvere tn 22e, 22f )
Korraldus: 538-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Park "Narva EV 100", Vabaduse tn 24, Aleksander Puškini tn 32b,32c, Rakvere tn 22e, 22f
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 538-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 538-k
 
   
26. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Linda tänav 4 hoones 2. korrusel asuvate ruumide üürile andmiseks
Korraldus: 539-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 539-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 539-k
 
   
27. Narvas Albert-August Tiimanni tn T2 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, P. Kerese tn 36 korteriühistu)
Korraldus: 540-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 540-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 540-k
 
   
28. Raieloa väljastamine (Eesti ESM OÜ)
Korraldus: 541-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 541-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 541-k
 
   
29. Avaliku ürituse « Narva Open Air 2020» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 542-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 542-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 542-k
 
   
30. Avaliku ürituse « Narva Suvelaat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 543-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 543-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 543-k
 
   
31. Avaliku ürituse « Vägilase jooks Narva 2020» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 544-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 544-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 544-k
 
   
32. Avaliku ürituse « ESN laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 545-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 545-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 545-k
 
   
33. Avaliku ürituse « NATO Velo» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 546-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 546-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 546-k
 
   
34. Avaliku ürituse « Suvepäevad Narvas» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 547-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 547-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 547-k
 
   
35. Ilutulestiku korraldamine (22.08.2020 OÜ Triplex Eesti)
Korraldus: 548-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 548-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 548-k
 
   
36. Riigihanke „Teenuse osutamise kontsessioon Narva linna koolidele toitlustamisteenuse osutajate leidmiseks“ sotsiaal- ja eriteenuste menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
37. Narvas Viru tänav 18 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Koidula tn 5 korteriühistu)
Korraldus: 549-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 549-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 549-k
 
   
38. Narva sõudebaasi ruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 550-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 550-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 550-k
 
   
39. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Muusikakooli spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Eesti Oyama-Karate Keskus)
Korraldus: 551-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 551-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 551-k
 
   
40. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Hokiklubi Narva Stars)
Korraldus: 552-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 552-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 552-k
 
   
41. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Muusikakooli spordisaali kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklubi FC Narva Juunior)
Korraldus: 553-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 553-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 553-k
 
   
42. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 554-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 554-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 554-k
 
   
43. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 555-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 555-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 555-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja