NARVA LINNAVALITSUS

02.09.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T.L.)
Korraldus: 556-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 556-k 2020
Töökorras 27.08.2020 vastu võetud korraldus nr 556-k
 
   
2. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Rakvere tänav 38-59 ja Energia tänav 4-145 Narvas
Korraldus: 557-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 557-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 557-k
 
   
3. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 558-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 558-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 558-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi tänav 8-55 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 559-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 559-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 559-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 22.07.2020.a. korralduse nr 467-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.G.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 560-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 560-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 560-k
 
   
6. Hoolduse seadmine A.M.
Korraldus: 561-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 561-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 561-k
 
   
7. Narva linna arengukava aastani 2030 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Narva linna arengukava aastani 2030 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2. Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijt antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus
 
   
8. Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Narva Linnavolikogu 23.03.2017 otsuse nr 17 „Projekti „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna loomiseks“ omafinantseeringu kinnitamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
9. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme nimetamine
Korraldus: 562-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 562-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 562-k
 
   
10. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 563-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 563-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 563-k
 
   
11. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 564-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 564-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 564-k
 
   
12. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 565-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 565-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 565-k
 
   
13. Vitamiini tn 1a maa erastamine
Korraldus: 566-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Vitamiini tn 1a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 566-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 566-k
 
   
14. Ööbiku tn 20a maa erastamine
Korraldus: 567-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ööbiku tn 20a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 567-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 567-k
 
   
15. Kalle tn 2a maa erastamine
Korraldus: 568-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalle tn 2a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 568-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 568-k
 
   
16. Kalamarja tn 42a maa erastamine
Korraldus: 569-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 42a maa erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 569-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 569-k
 
   
17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Viktoria tn 33 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 570-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 570-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 570-k
 
   
18. Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav 32a // Rahu tn 46 // Rahu tn 34 // Kangelaste prospekt T1 // Väike - Äkke)
Korraldus: 571-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Avalikult kasutatava parkla rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 571-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 571-k
 
   
19. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 11 // Rahu tn 16 // Rahu tn 16b)
Korraldus: 572-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
V1063 külmaveetorustiku ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 572-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 572-k
 
   
20. Ehitusloa andmine (Vitamiini tn 19)
Korraldus: 573-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Puurkaevu rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 573-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 573-k
 
   
21. Ehitusloa andmine (A-A. Tiimanni tn 1c)
Korraldus: 574-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuvas toomishoones evakuatsiooni välistrepi ja uste paigaldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 574-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 574-k
 
   
22. Ehitusloa andmine (Puraviku tn 25)
Korraldus: 575-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suvila püstitamiseks ning kogumismahuti, veetoru, kanalisatsioonitoru ja salvkaevu rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 575-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 575-k
 
   
23. Ehitusloa andmine (Looga tn 23)
Korraldus: 576-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aiamaja laiendamiseks ja kogumismahuti, kanalisatsioonitoru rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 576-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 576-k
 
   
24. Ehitusloa andmine (A. Daumani tn 11)
Korraldus: 577-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Laste mängu- ja spordiväljakute ning välisvalgustuse rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 577-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 577-k
 
   
25. Ehitusloa andmine (Kangelaste prospekt 38)
Korraldus: 578-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Laste mängu- ja spordiväljakute ning välisvalgustuse rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 578-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 578-k
 
   
26. Ehitusloa andmine (Tõusu tn 21)
Korraldus: 579-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suvila püstitamiseks ning kogumismahuti, veetoru, kanalisatsioonitoru ja salvkaevu rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 579-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 579-k
 
   
27. Ehitusloa andmine (Tiigi tn 5a // 5b // 5c // 5d // 5e // 5f // Tiigi tänav L5)
Korraldus: 580-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Päikesepaneelide ja piirde rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 580-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 580-k
 
   
28. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 25b // Kadastiku tn 27)
Korraldus: 581-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Päikesepaneelide rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 581-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 581-k
 
   
29. Kasutusloa andmine (Linda tn 22)
Korraldus: 582-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Linda tn 22
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 582-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 582-k
 
   
30. Kasutusloa andmine (Kangelaste 40b)
Korraldus: 583-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kangelaste 40b
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 583-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 583-k
 
   
31. Kasutusloa andmine (Linda park)
Korraldus: 584-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Linda park
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 584-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 584-k
 
   
32. Narva Linnavolikogu nõusoleku andmine SA-le Narva Linna Arendus hoonestusõiguse seadmiseks Äkke, Narva asuvale kinnistule eelläbirääkimistega enampakkumisel
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu nõusoleku andmise kohta SA-le Narva Linna Arendus hoonestusõiguse seadmiseks Äkke, Narva asuva kinnistule eelläbirääkimistega enampakkumisel vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
33. Kinnistu omandamine (A. Puškini 33a, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
34. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas üürile andmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tänav 45-37 Narvas üürile andmine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
35. Munitsipaaleluruumi Võidu tn 6-30 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
36. Ühisomandis oleva kinnistu mõttelisteks osadeks jagamine ja Narva linnale kuuluva mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine (kinnistu asukohaga Narva linn, Sädeme tn 11 ja Sädeme tn 12)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Ühisomandis oleva kinnistu mõttelisteks osadeks jagamine ja Narva linnale kuuluva mõttelise osa otsustuskorras võõrandamine (kinnistu asukohaga Narva linn, Sädeme tn 11 ja Sädeme tn 12)“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
37. Pärandvara käsutamine ja volituse andmine (V. D. pärimisasi)
Korraldus: 585-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 585-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 585-k
 
   
38. Raieloa väljastamine (Rosehill OÜ)
Korraldus: 586-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 586-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 586-k
 
   
39. Avaliku ürituse «Perepäev» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 587-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 587-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 587-k
 
   
40. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (Y.K.)
Korraldus: 588-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 588-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 588-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja