NARVA LINNAVALITSUS

16.09.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (L. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 589-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
Töökorras 03.09.2020 vastu võetud korraldus nr 589-k
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 589-k 2020
 
   
2. Piletihindade kehtestamine
Korraldus: 590-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 590-k 2020
Töökorras 07.09.2020 vastu võetud korraldus nr 590-k
 
   
3. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 591-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 591-k 2020
Töökorras 09.09.2020 vastu võetud korraldus nr 591-k
 
   
4. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 592-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 592-k 2020
Töökorras 11.09.2020 vastu võetud korraldus nr 592-k
 
   
5. Munitsipaaleluruumi aadressil Vassili Gerassimovi tänav 8-55 Narvas üürile andmine
Korraldus: 593-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 593-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 593-k
 
   
6. Avalduse vormi kinnitamine Narva Linnavolikogu 21.03.2019.a vastu võetud määruse nr 3 „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ juurde
Määrus: 7- 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 7- 2020
Võtta vastu määrus nr 7
 
   
7. Konkursi „Narva Ettevõtja 2020” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
Korraldus: 594-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Konkursi „Narva Ettevõtja 2020” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 594-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 594-k
 
   
8. Vana-Joala tee 9 maa-ala detailplaneeringu koostamise algatamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult nõusolekut detailplaneeringu algatamiseks vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
9. Narva Linnavalitsuse 31.10.2018 korralduse nr 937-k „Kalda tn 2 maa ostueesõigusega erastamise menetluse lõpetamine ja lagunenud ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine“ punkti 3.3. muutmine
Korraldus: 595-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 595-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 595-k
 
   
10. "Sisekaitseakadeemia Narva Õppekeskuse" projekti keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Korraldus: 596-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 596-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 596-k
 
   
11. Aiandusühistu VIŠNJA liikmete ühiskasutuses olevate katastriüksuste ostueesõigusega erastamine (Õuna tänav, Jõhvika tänav, Pirni tänav, Ploomi tänav, Mureli tänav, Puraviku tänav, Puraviku tn 2 Maasika tänav, Sinika tän
Korraldus: 597-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aiandusühistu VIŠNJA liikmete
ühiskasutuses olevate katastriüksuste ostueesõigusega
erastamine (Õuna tänav, Jõhvika tänav, Pirni tänav,
Ploomi tänav, Mureli tänav, Puraviku tänav, Puraviku tn 2
Maasika tänav, Sinika tänav, Vaarika tänav, Võsa tänav,
Võsa-Sõstra kraav, Sõstra tänav, Mustika tänav, Muraka tänav,
Kirsi tänav, Seene tänav, Šampinjoni tänav, Kukeseene tänav,
Pilviku tänav, Oblika tänav, Riisika tänav,
Põhja-Kudruküla tee T3, Vee tee T1)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 597-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 597-k
 
   
12. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õlelille tn 8 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 598-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 598-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 598-k
 
   
13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Ööbiku tn 17 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 599-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 599-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 599-k
 
   
14. Ehitusloa andmine (Ancis Daumani tänav J1 // Ancis Daumani tänav L1 // Ancis Daumani tänav 2d)
Korraldus: 600-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Juurdesõidutee ja parkla rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 600-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 600-k
 
   
15. Ehitusloa andmine (Ancis Daumani tänav 2 // Kangelaste prospekt L3 // Ancis Daumani tänav L1)
Korraldus: 601-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kiirtoitlustus restorani püstitamiseks ja vee- ja reoveekanalisatsioonitorustiku, avalikult kasutatava juurdesõidutee ja parkla, kaubandusliku teabetulba, prügimaja rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 601-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 601-k
 
   
16. Kasutusloa andmine (Süsiaugu tn 1)
Korraldus: 602-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Süsiaugu tn 1 püstitatud eramule
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 602-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 602-k
 
   
17. Kasutusloa andmine (Hele tn 38)
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Hele tn 38
 
Otsus/tulemused: 
Mitte vastu võtta
 
   
18. Kasutusloa andmine (Vesiroosi tn 29)
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Vesiroosi tn 29
 
Otsus/tulemused: 
Mitte vastu võtta
 
   
19. Kasutusloa andmine (Pärna tn 25)
Korraldus: 603-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Pärna tn 25 asuvale suvilale ja saunale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 603-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 603-k
 
   
20. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt L3)
Korraldus: 604-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kangelaste prospekt L3
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 604-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 604-k
 
   
21. Kasutusloa andmine (Rahu tänav L4)
Korraldus: 605-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Rahu tänav L4
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 605-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 605-k
 
   
22. Kasutusloa andmine (Väike-Äkke)
Korraldus: 606-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
„Äkkeküla“ territooriumil Väike-Äkke kinnistul (katastri üksuse tunnus 51103:005:0004) rajatud pump track rada kasutusele võtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 606-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 606-k
 
   
23. Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2021-2022“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse "Riigihanke „Narva linna välisvalgustuse hooldustööd 2021-2022“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine" eelnõu.
2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil
 
   
24. Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva)
lükati edasi
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Edasi lükata
 
   
25. Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Narva linna omandis olevate eluruumide valitsemise kord “ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
26. Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Eluruumi vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
27. Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Elamistingimuste parandamist vajavate isikute arvestuse kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
28. Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist „Spetsialistidele munitsipaalkorterite üürile andmise kord Narva linnas“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
29. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 607-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 607-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 607-k
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
Määrus: 8-2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 8-2020
Võtta vastu määrus nr 8
 
   
31. Narva Linnavalitsuse 17.03.2020.a korralduse nr 204-k „Hoolduse seadmine (hooldatav G. O.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 608-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 608-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 608-k
 
   
32. Hoolduse seadmine Y.I.
Korraldus: 609-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 609-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 609-k
 
   
33. Hoolduse seadmine V.G.
Korraldus: 610-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 610-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 610-k
 
   
34. Hoolduse seadmine A. S.
Korraldus: 611-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 611-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 611-k
 
   
35. Hoolduse seadmine L.L.
Korraldus: 612-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 612-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 612-k
 
   
36. Hoolduse seadmine J.S.
Korraldus: 613-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 613-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 613-k
 
   
37. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 614-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 614-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 614-k
 
   
38. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Cipollino lasteaiarühmas
Korraldus: 615-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 615-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 615-k
 
   
39. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Atlasnet)
Korraldus: 616-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 616-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 616-k
 
   
40. Narva Paju Kooli spordisaali tasuta kasutusse andmine (MTÜ Jalgpalliklubi Narva Trans)
Korraldus: 617-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 617-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 617-k
 
   
41. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 618-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 618-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 618-k
 
   
42. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 619-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 619-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 619-k
 
   
43. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 620-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 620-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 620-k
 
   
44. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 621-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 621-k 2020
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 621-k
 
   
45. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
Korraldus: 622-k 2020
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Rahandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 622-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 622-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja