NARVA LINNAVALITSUS

30.09.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Jelena Golubeva    direktor   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Riina Vee    spetsialist   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (G. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 623-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 623-k 2020
Töökorras 21.09.2020 vastu võetud korraldus nr 623-k
 
   
2. Kasutusloa andmine (Paul Kerese tn 14)
Korraldus: 624-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Paul Kerese tn 14 kinnistule (51101:006:0206), Narva linna, Ida-Viru maakonda Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ja Tartu Ülikooli Narva kolledži ühise õppe- ja majutushoone püstitamine ja selle piirneva territooriumi heakorrastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 624-k 2020
Töökorras 25.09.2020 vastu võetud korraldus nr 624-k
 
   
3. Avaliku ürituse «Narva Fama Laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 625-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 625-k 2020
Töökorras 25.09.2020 vastu võetud korraldus nr 625-k
 
   
4. Avaliku ürituse «Motokross Narva Top 200» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 626-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 626-k 2020
Töökorras 25.09.2020 vastu võetud korraldus nr 626-k
 
   
5. Avaliku ürituse «Narva sügis vigursõit» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 627-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 627-k 2020
Töökorras 25.09.2020 vastu võetud korraldus nr 627-k
 
   
6. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (O.A.)
Korraldus: 628-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 628-k 2020
Töökorras 28.09.2020 vastu võetud korraldus nr 628-k
 
   
7. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 629-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 629-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 629-k
 
   
8. Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva linna kasuks (Kalkova kinnistu) projektis "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp".
Korraldus: 630-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva linna kasuks (Kalkova kinnistu) projektis "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp".
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 630-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 630-k
 
   
9. Volitamine (alaealise D.Š. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 631-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 631-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 631-k
 
   
10. Volitamine (alaealise S.U. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 632-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 632-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 632-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse 20.02.2019.a. korralduse nr 100-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.P.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 633-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 633-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 633-k
 
   
12. Hoolduse seadmine V. V.
Korraldus: 634-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 634-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 634-k
 
   
13. Hoolduse seadmine A. K.
Korraldus: 635-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 635-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 635-k
 
   
14. Hoolduse seadmine E. P.
Korraldus: 636-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 636-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 636-k
 
   
15. Hoolduse seadmine L.V.
Korraldus: 637-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 637-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 637-k
 
   
16. Hoolduse seadmine N.P.
Korraldus: 638-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 638-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 638-k
 
   
17. Hoolduse seadmine K.S.
Korraldus: 639-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 639-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 639-k
 
   
18. Hoolduse seadmine J.P.
Korraldus: 640-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 640-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 640-k
 
   
19. Hämariku tn 1 ja Hämariku tn 3 kinnisasja liitmine
Korraldus: 641-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 641-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 641-k
 
   
20. A. Daumani tn 13a katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 642-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 642-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 642-k
 
   
21. Kasutusloa andmine (Joala tn 18)
Korraldus: 643-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Joala tn 18 hoone "Narva Kunstiresidentuur"
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 643-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 643-k
 
   
22. Kasutusloa andmine (Elektri tn 10)
Korraldus: 644-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
Elektri tn 10 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 644-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 644-k
 
   
23. Kasutusloa andmine (A.Daumani tn 2)
Korraldus: 645-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Ellen Uusküla
 
A.Daumani tn 2 territooriumil „Neste“ automaattankla kompleksi kasutusele võtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 645-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 645-k
 
   
24. Riigihanke „Narva linna liikluskorraldusvahendite korrashoid 2021-2023“ avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit (linnavalitsuse liiget) Jelena Skulatšovat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
25. Munitsipaaleluruumi A.Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
26. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine (A. K. pärimisasi)
Korraldus: 646-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 646-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 646-k
 
   
27. Kinnistu valitseja määramine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 647-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 647-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 647-k
 
   
28. Narvas Linda tänav 4 hoones asuva ruumi tasuta kasutusse andmine (Mittetulundusühing Young & Active)
Korraldus: 648-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 648-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 648-k
 
   
29. Õpilaste arvu suurendamine Narva Kreenholmi Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 649-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 649-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 649-k
 
   
30. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides
Korraldus: 650-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 650-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 650-k
 
   
31. Õpilaste arvu suurendamine Narva Keeltelütseumi klassides
Korraldus: 651-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 651-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 651-k
 
   
32. Sobitusrühma moodustamine Narva Lasteaias Tuluke
Korraldus: 652-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 652-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 652-k
 
   
33. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 653-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 653-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 653-k
 
   
34. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 654-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 654-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 654-k
 
   
35. Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 655-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 655-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 655-k
 
   
36. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 656-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 656-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 656-k
 
   
37. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 657-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 657-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 657-k
 
   
38. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 658-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 658-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 658-k
 
   
39. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 659-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 659-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 659-k
 
   
40. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 660-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 660-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 660-k
 
   
41. Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 661-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 661-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 661-k
 
   
42. Piletihindade kehtestamine
Korraldus: 662-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 662-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 662-k
 
   
43. Motokrossiraja tasuliste teenuste hinnakiri
Korraldus: 663-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 663-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 663-k
 
   
44. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 664-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 664-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 664-k
 
   
45. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
Korraldus: 665-k 2020
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 665-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 665-k
 
   
46. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 666-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 666-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 666-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Golubeva
direktor

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Riina Vee
spetsialist