NARVA LINNAVALITSUS

14.10.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (G. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 667-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 667-k 2020
Töökorras 05.10.2020 vastu võetud korraldus nr 667-k
 
   
2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. M.)
Korraldus: 668-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 668-k 2020
Töökorras 05.10.2020 vastu võetud korraldus nr 668-k
 
   
3. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. K.)
Korraldus: 669-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 669-k 2020
Töökorras 05.10.2020 vastu võetud korraldus nr 669-k
 
   
4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (S. N.)
Korraldus: 670-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 670-k 2020
Töökorras 05.10.2020 vastu võetud korraldus nr 670-k
 
   
5. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (J. I.)
Korraldus: 671-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 671-k 2020
Töökorras 06.10.2020 vastu võetud korraldus nr 671-k
 
   
6. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi tänav 30-50 ja Kreenholmi tänav 17-23 Narvas
Korraldus: 672-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 672-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 672-k
 
   
7. Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine
Korraldus: 673-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutusse Narva Muuseum Narva linna esindaja nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 673-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 673-k
 
   
8. Maakorralduse läbiviimine "Puškini tn 42 ja selle lähiala" detailplaneeringu alusel
Korraldus: 674-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 674-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 674-k
 
   
9. Narva Aiandusühistu Rjabinka liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Lõuna-Kudruküla tee T1, Kudruküla oja V9, Aroonia tänav, Kibuvitsa tänav, Kibuvitsa-Tõru kraav, Tõru tänav, Oksa tänav, O
Korraldus: 675-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Aiandusühistu Rjabinka liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine
(Lõuna-Kudruküla tee T1, Kudruküla oja V9, Aroonia tänav, Kibuvitsa tänav, Kibuvitsa-Tõru kraav, Tõru tänav, Oksa tänav, Oksa-Tüve kraav, Tüve tänav, Okka tänav L1, Tüve-Okka kraav, Okka kraav, Okka tänav, Okka-Vaigu kraav, Vaigu tänav, Kudruküla kraav V7)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 675-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 675-k
 
   
10. Kanali tn 67a maaüksuse erastamine
Korraldus: 676-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kanali tn 67a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 676-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 676-k
 
   
11. Savi tn 11 ja Savi tn 11a katastriüksuste liitmine
Korraldus: 677-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 677-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 677-k
 
   
12. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Saialille tn 8)
Korraldus: 678-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Arvamuse andmine maaüksuse
riigi omandisse jätmiseks
(Saialille tn 8)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 678-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 678-k
 
   
13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Daumani tn 30 lemmikloomade varjupaiga püstitamine Narva Linnavolikogu 14.08.2008. a otsusega nr 252 kehtestatud Daumani tn 30 maa-ala detailplaneeringu alusel)
Korraldus: 679-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 679-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 679-k
 
   
14. Kasutusloa andmine (V.Gerassimovi tn 2)
Korraldus: 680-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Kreenholmi Gümnaasiumi territooriumil V.Gerassimovi tn 2 kinnistul rajatud staadioni kompleksi kasutusele võtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 680-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 680-k
 
   
15. Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tn 11)
Korraldus: 681-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ancis Daumani tn 11
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 681-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 681-k
 
   
16. Kasutusloa andmine (Joala tn 8c)
Korraldus: 682-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Joala tn 8c
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 682-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 682-k
 
   
17. Kasutusloa andmine (Kaie tn 2)
Korraldus: 683-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kaie tn 2 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 683-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 683-k
 
   
18. Kasutusloa andmine (Väike-Äkke)
Korraldus: 684-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Äkkeküla spordikeskuses paigaldatud lastemänguväljaku elementide, treenimisseadmeid ning väikelastele mõeldud seiklusrada, korrastatud ümbritsevat territooriumitkasutusele võtmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 684-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 684-k
 
   
19. Kasutusloa andmine (Aleksander Puškini tn 27)
Korraldus: 685-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aleksander Puškini tn 27
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 685-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 685-k
 
   
20. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 686-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 686-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 686-k
 
   
21. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale
Korraldus: 687-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 687-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 687-k
 
   
22. Kinnistu mõttelise osa omandamine (A. Puškini 26, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
23. Kinnistu omandamine (A. Puškini 33a, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
24. Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
25. Notariaalse nõusoleku andmine hoonestusõiguse lõpetamiseks (Rahu 42a, Narva, OÜ Artesio likvideerimisel)
lükati edasi
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Edasi lükata
 
   
26. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (R. K. pärimisasi)
Korraldus: 688-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 688-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 688-k
 
   
27. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (Z.B. pärimisasi)
Korraldus: 689-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 689-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 689-k
 
   
28. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (N. S. pärimisasi)
Korraldus: 690-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 690-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 690-k
 
   
29. Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (K.Š. pärimisasi)
Korraldus: 691-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 691-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 691-k
 
   
30. Volitamine (V. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 692-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 692-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 692-k
 
   
31. Volitamine (O. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 693-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 693-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 693-k
 
   
32. Volitamine (V. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 694-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 694-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 694-k
 
   
33. Volitamine (M. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 695-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 695-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 695-k
 
   
34. Volitamine (T.T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 696-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
Volitamine (T.T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 696-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 696-k
 
   
35. Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 697-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 697-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 697-k
 
   
36. Narva Linnavalitsuse 27.11.2019.a korralduse nr 918-k „Hoolduse seadmine (hooldatav I.V.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 698-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 698-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 698-k
 
   
37. Hoolduse seadmine R.V.
Korraldus: 699-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 699-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 699-k
 
   
38. Hoolduse seadmine D.N.
Korraldus: 700-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 700-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 700-k
 
   
39. Hoolduse seadmine V.B.
Korraldus: 701-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 701-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 701-k
 
   
40. Hoolduse seadmine T.A.
Korraldus: 702-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 702-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 702-k
 
   
41. Hoolduse seadmine N.H.
Korraldus: 703-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 703-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 703-k
 
   
42. Hoolduse seadmine M.T.
Korraldus: 704-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 704-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 704-k
 
   
43. Hoolduse seadmine V.J.
Korraldus: 705-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 705-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 705-k
 
   
44. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 706-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 706-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 706-k
 
   
45. Hoolduse seadmine T.B.
Korraldus: 707-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 707-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 707-k
 
   
46. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
47. Kokkuleppe sõlmimise toetamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Toetada hea tahte kokkuleppe sõlmimist Reinar Halliku Korvpallikooliga.

2. Volitada linnapead Aleksei Jevgrafovit allkirjastama vastavasisulist kokkulepet.
 
   
48. Narva Lasteaia Põngerjas direktori ametisse kinnitamine
Korraldus: 708-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 708-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 708-k
 
   
49. Konkursi väljakuulutamine Narva Lasteaia Käoke direktori vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 709-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 709-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 709-k
 
   
50. Narva Muuseumi vara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Muuseum
Korraldus: 710-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 710-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 710-k
 
   
51. Narva Laste Loomemaja ruumide tasuta kasutusse andmine (MTÜ Narva Teenekate Õpetajate Selts)
Korraldus: 711-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 711-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 711-k
 
   
52. Narva Lasteaia Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 712-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 712-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 712-k
 
   
53. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 713-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 713-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 713-k
 
   
54. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 714-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 714-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 714-k
 
   
55. Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 715-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 715-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 715-k
 
   
56. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 716-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 716-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 716-k
 
   
57. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 717-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 717-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 717-k
 
   
58. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 718-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 718-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 718-k
 
   
59. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 719-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 719-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 719-k
 
   
60. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 720-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 720-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 720-k
 
   
61. Narva linna 2020.aasta eelarve muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja