NARVA LINNAVALITSUS

28.10.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (S. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 721-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 721-k 2020
Töökorras 19.10.2020 vastu võetud korraldus nr 721-k
 
   
2. Volitamine (V. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 722-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 722-k 2020
Töökorras 19.10.2020 vastu võetud korraldus nr 722-k
 
   
3. Volitamine (I. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 723-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 723-k 2020
Töökorras 19.10.2020 vastu võetud korraldus nr 723-k
 
   
4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (E.D.)
Korraldus: 724-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 724-k 2020
Töökorras 21.10.2020 vastu võetud korraldus nr 724-k
 
   
5. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 725-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 725-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 725-k
 
   
6. Munitsipaaleluruumi Mõisa tänav 5-49 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 726-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 726-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 726-k
 
   
7. Eluruumide kasutamisõiguse vahetamine aadressidel Oru tänav 15-4 ja Kreenholmi tänav 40-25 Narvas
Korraldus: 727-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 727-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 727-k
 
   
8. Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
lükati edasi
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Lükata edasi
 
   
9. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
Korraldus: 728-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
(Preili kinnistu.Isikliku kasutusõiguse seadmine Narva linna kasuks (Preili kinnistu) projektis "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku rajamine, II etapp".
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 728-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 728-k
 
   
10. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 729-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 729-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 729-k
 
   
11. Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 730-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 730-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 730-k
 
   
12. Kompassi tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
lükati edasi
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kompassi tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Lükata edasi
 
   
13. Pingviini tn 2a (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 731-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Pingviini tn 2a (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 731-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 731-k

J.Golubeva taandas end antud küsimuse otsustamisest
 
   
14. Pingviini tn 36 (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 732-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Pingviini tn 36 (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 732-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 732-k

J.Golubeva taandas end antud küsimuse otsustamisest
 
   
15. Pingviini tn 50 (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 733-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Pingviini tn 50 (AÜ Suur Primorskoje) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 733-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 733-k

J.Golubeva taandas end antud küsimuse otsustamisest
 
   
16. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sula tn 5 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 734-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 734-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 734-k
 
   
17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (1.Paemurru tn 15a üksikelamu laiendamine üle 33% ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 735-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 735-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 735-k
 
   
18. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 10)
Korraldus: 736-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Üksikelamu püstitamiseks ja piirde, vee- ja kanalisatsioonitoru rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 736-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 736-k
 
   
19. Tee ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tänav L2 // Aleksander Puškini tänav T1 // Aleksander Puškini tänav L3 // Aleksander Puškini tänav L1 // Malmi tänav L1 )
Korraldus: 737-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ristmiku ümberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalikud rajatiste rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 737-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 737-k
 
   
20. Kasutusloa andmine (Haigla tn 1)
Korraldus: 738-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Haigla tn 1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 738-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 738-k
 
   
21. Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tn 11)
Korraldus: 739-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ancis Daumani tn 11
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 739-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 739-k
 
   
22. Kasutusloa andmine ( Lõikuse tn 8)
Korraldus: 740-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Lõikuse tn 8
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 740-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 740-k
 
   
23. Kasutusloa andmine (Varese tn 3)
Korraldus: 741-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Varese tn 3 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 741-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 741-k
 
   
24. Kasutusvalduse tähtaja muutmine (Grafovi tn 27, Narva)
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
25. Narva Linnavalitsuse 04.03.2020 korralduse nr 153-k „Spetsialistidele ettenähtud korterite nimekirja kinnitamine“ muutmine
Korraldus: 742-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 742-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 742-k
 
   
26. Munitsipaaleluruumi aadressil Tallinna mnt 21-40 Narvas üürile andmine spetsialistile teenistuse ajaks
Korraldus: 743-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 743-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 743-k
 
   
27. Notariaalse nõusoleku andmine hoonestusõiguse lõpetamiseks (Rahu 42a, Narva, OÜ Artesio likvideerimisel)
Korraldus: 744-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 744-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 744-k
 
   
28. Kinnistute valitsejate määramine ja kinnistute bilanssi võtmine
Korraldus: 745-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 745-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 745-k
 
   
29. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 746-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 746-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 746-k
 
   
30. Volitamine (M. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 747-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 747-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 747-k
 
   
31. Volitamine (M. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 748-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 748-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 748-k
 
   
32. Hoolduse seadmine Y.K.
Korraldus: 749-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 749-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 749-k
 
   
33. Hoolduse seadmine L.K.
Korraldus: 750-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 750-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 750-k
 
   
34. Hoolduse seadmine V.M.
Korraldus: 751-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 751-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 751-k
 
   
35. Hoolduse seadmine I.V.
Korraldus: 752-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 752-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 752-k
 
   
36. Hoolduse seadmine L.F.
Korraldus: 753-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 753-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 753-k
 
   
37. Hoolduse seadmine F.K.
Korraldus: 754-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 754-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 754-k
 
   
38. Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 755-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 755-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 755-k
 
   
39. Narva linna 2020. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest
Korraldus: 756-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 756-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 756-k
 
   
40. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja Narva Linnavalitsuse 25.06.2020.a korralduse nr 425-k muutmine
Korraldus: 757-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine ja Narva Linnavalitsuse 25.06.2020.a korralduse nr 425-k muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 757-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 757-k
 
   
41. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 758-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 758-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 758-k
 
   
42. Avaliku ürituse «Narva Fama Laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 759-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 759-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 759-k
 
   
43. Avaliku ürituse «Narva Mõisa Laat» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 760-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 760-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 760-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja