NARVA LINNAVALITSUS

11.11.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Aleksei Jevgrafov    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Kasutusloa andmine (Rahu tn 38c)
Korraldus: 761-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Rahu tn 38c maaüksusele rajatud piirdeaiaga ümbritsetud mänguväljaku ning kaks spordiväljaku kasutusele võtmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 761-k 2020
Töökorras 30.10.2020 vastu võetud korraldus nr 761-k
 
   
2. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 762-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 762-k 2020
Töökorras 09.11.2020 vastu võetud korraldus nr 762-k
 
   
3. Munitsipaaleluruumi aadressil Kosmonaudi tänav 7-29 Narvas üürile andmine
Korraldus: 763-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 763-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 763-k
 
   
4. Munitsipaaleluruumi aadressil Mõisa tänav 5-49 Narvas üürile andmine
Korraldus: 764-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 764-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 764-k
 
   
5. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme määramine
Korraldus: 765-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme määramine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 765-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 765-k
 
   
6. Volitamine (G. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 766-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 766-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 766-k
 
   
7. Hoolduse seadmine G.R.
Korraldus: 767-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 767-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 767-k
 
   
8. Hoolduse seadmine E.O.
Korraldus: 768-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 768-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 768-k
 
   
9. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 769-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 769-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 769-k
 
   
10. Hoolduse seadmine H.A.
Korraldus: 770-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 770-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 770-k
 
   
11. Hoolduse seadmine L.Ž.
Korraldus: 771-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 771-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 771-k
 
   
12. Laeva tn 29a maaüksuse erastamine
Korraldus: 772-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 772-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 772-k
 
   
13. Varese tn 17 ja Varese tn 19 kinnisasja liitmine
Korraldus: 773-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 773-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 773-k
 
   
14. A-A. Tiimanni tn 20a katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 774-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 774-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 774-k
 
   
15. Põhja-Kudruküla tee 20 (AÜ Višnja) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 775-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 775-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 775-k
 
   
16. Koha-aadressi määramine (Jõesuu tn 140 // Vepsküla)
Korraldus: 776-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 776-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 776-k
 
   
17. Koha-aadressi määramine (Jõesuu tn 141 // Venesilla)
Korraldus: 777-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 777-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 777-k
 
   
18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kadastiku tn 45 kinnistule ajutise päikeseenergia jaama rajamine)
Korraldus: 778-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 778-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 778-k
 
   
19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Haraka tn 10 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 779-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 779-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 779-k
 
   
20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kaluri tn 1 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 780-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 780-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 780-k
 
   
21. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Taime tn 13 üksikelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 781-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 781-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 781-k
 
   
22. Ehitusloa andmine (A. Daumani tn 30 // A. Daumani tn 14 // Aleksander Puškini tänav J13)
Korraldus: 782-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Lemmikloomade varjupaiga hoone püstitamiseks ning ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike, piirdeaeda, kinnistu vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 782-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 782-k
 
   
23. Ehitusloa andmine (Taime tn 3)
Korraldus: 783-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Eramu, kuuri ja garaaži lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 783-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 783-k
 
   
24. Ehitusloa andmine (Tiigi tn 5)
Korraldus: 784-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Alajaama lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 784-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 784-k
 
   
25. Ehitusloa andmine (Fama 10/1)
Korraldus: 785-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kaubanduskeskuse hoone osa ümberehitamiseks kohviku OMA tarbeks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 785-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 785-k
 
   
26. Ehitusloa andmine (Vahtra tn 5)
Korraldus: 786-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kaubandushoone osa (ehitisregistri kood 118007225) katusele päikeseelektrijaama rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 786-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 786-k
 
   
27. Ehitusloa andmine (A-A. Tiimanni tn 5)
Korraldus: 787-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Teenindushoone osa (ehitisregistri kood 118007606) katusele päikeseelektrijaama rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 787-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 787-k
 
   
28. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 50b)
Korraldus: 788-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tallinna mnt 50b maaüksusel rajatud piirdeaiaga ümbritsetud mini jalgpalliväljak ning välijõusaali kasutusele võtmine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 788-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 788-k
 
   
29. Kinnistute tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile (Aleksander Puškini tänav 31, 33a, Narva)
korraldus
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: korraldus
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
30. Teede ja tänavate sulgemise maksu soodustuse määramine ASi Narva Soojusvõrk alltöövõtjatele
Korraldus: 789-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 789-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 789-k
 
   
31. Raieloa väljastamine (Eesti ESM OÜ)
Korraldus: 790-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 790-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 790-k
 
   
32. Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 kinnitamine“
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu „Narva noorsootöö arengukava 2021-2026 kinnitamine“ Narva Linnavolikogusse vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
33. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2 Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
34. Huvikoolide õppetasu maksmisest
Korraldus: 791-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 791-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 791-k
 
   
35. Narva Linnavalitsuse 14.10.2020. a korralduse nr 710-k „Narva Muuseumi vara tasuta kasutusse andmine SA-le Narva Muuseum“ muutmine
Korraldus: 792-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 792-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 792-k
 
   
36. Õpilaste arvu suurendamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 793-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 793-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 793-k
 
   
37. Narva Noorte Meremeeste Klubi hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 794-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 794-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 794-k
 
   
38. Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 795-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 08.01.2020.a korralduse nr 20-k „Narva linna 2020. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 795-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 795-k
 
   
39. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 796-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 796-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 796-k
 
   
40. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Rahandusametilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
Korraldus: 797-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 797-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 797-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Aleksei Jevgrafov
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja