NARVA LINNAVALITSUS

25.11.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Jelena Golubeva    direktor   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Linna asutuste töökorraldusest
Korraldus: 798-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 798-k 2020
Töökorras 11.11.2020 vastu võetud korraldus nr 798-k
 
   
2. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
Korraldus: 799-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 799-k 2020
Töökorras 12.11.2020 vastu võetud korraldus nr 799-k
 
   
3. Volitamine (N. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 800-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 800-k 2020
Töökorras 12.11.2020 vastu võetud korraldus nr 800-k
 
   
4. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 801-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 801-k 2020
Töökorras 12.11.2020 vastu võetud korraldus nr 801-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ muutmine
Korraldus: 802-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 802-k 2020
Töökorras 13.11.2020 vastu võetud korraldus nr 802-k
 
   
6. Volitamine (G. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 803-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 803-k 2020
Töökorras 13.11.2020 vastu võetud korraldus nr 803-k
 
   
7. Volitamine (I. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 804-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 804-k 2020
Töökorras 13.11.2020 vastu võetud korraldus nr 804-k
 
   
8. Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ muutmine
Korraldus: 805-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 805-k 2020
Töökorras 17.11.2020 vastu võetud korraldus nr 805-k
 
   
9. Õpilaste toitlustamise korraldamine distantsõppe ajal
Korraldus: 806-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 806-k 2020
Töökorras 18.11.2020 vastu võetud korraldus nr 806-k
 
   
10. Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 19.11.2020 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada lisatud otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
11. Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 50 „Kinnistu mõttelise osa omandamine (A. Puškini 26, Narva)“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 19.11.2020 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
12. Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 49 „Munitsipaaleluruumi A. Puškini tn 65-31 Narvas otsustuskorras võõrandamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 19.11.2020 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
13. Narva Linnavolikogu 29.10.2020 otsuse nr 52 „Kinnistu omandamine (Kosmonaudi 6, Narva)“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 19.11.2020 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse liiget Jelena Skulatšovat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
14. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (M.J.)
Korraldus: 807-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 807-k 2020
Töökorras 19.11.2020 vastu võetud korraldus nr 807-k
 
   
15. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
Korraldus: 808-k 2020
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 808-k 2020
Töökorras 20.11.2020 vastu võetud korraldus nr 808-k
 
   
16. Sihtasutuse Narva Linnaelamu põhivarasse tehtud investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 809-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 809-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 809-k
 
   
17. Munitsipaaleluruumi 26 Juuli tänav 11-51 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 810-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 810-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 810-k
 
   
18. Munitsipaaleluruumi Kraavi tänav 12-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 811-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 811-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 811-k
 
   
19. Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-67 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 812-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 812-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 812-k
 
   
20. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 813-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 813-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 813-k
 
   
21. „Digitaalse Turismiinfokeskuse loomine“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
„Digitaalse Turismiinfokeskuse loomine“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Digitaalse Turismiinfokeskuse loomine“ projekti oma- ja sildfinantseeringu kinnitamise kohta vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
22. Narva Linnavalitsuse 26.06.2019.a korralduse nr 434-k „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“ muutmine
Korraldus: 814-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Narva Linnavalitsuse 26.06.2019.a korralduse nr 434-k „Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 814-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 814-k
 
   
23. Joala tn 4 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 815-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 815-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 815-k
 
   
24. Koha-aadressi määramine (5. Paemurru tn 22)
Korraldus: 816-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 816-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 816-k
 
   
25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raudtee tn 12a tootmismaale kasvuhoone rajatise püstitamine)
Korraldus: 817-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 817-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 817-k
 
   
26. Tee ehitusloa andmine (Tallinna mnt 28)
Korraldus: 818-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa
 
Tallinna mnt 28 parkla
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 818-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 818-k
 
   
27. Ehitusloa andmine (Fama tn 10/1)
Korraldus: 819-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa
 
Fama tn 10/1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 819-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 819-k
 
   
28. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 41)
Korraldus: 820-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa
 
Tallinna mnt 41
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 820-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 820-k
 
   
29. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine Pimeaia tn 12
Korraldus: 821-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 821-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 821-k
 
   
30. Oru tn 9b maaüksuse erastamine
lükati edasi
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa
 
Oru tn 9b maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
Lükata edasi
 
   
31. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 822-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 822-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 822-k
 
   
32. Volitamine (Z. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 823-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 823-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 823-k
 
   
33. Hoolduse seadmine G.V.
Korraldus: 824-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 824-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 824-k
 
   
34. Hoolduse seadmine Y.P.
Korraldus: 825-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 825-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 825-k
 
   
35. Hoolduse seadmine R.K.
Korraldus: 826-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 826-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 826-k
 
   
36. Hoolduse seadmine V.M.
Korraldus: 827-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 827-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 827-k
 
   
37. Hoolduse seadmine M.D.
Korraldus: 828-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 828-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 828-k
 
   
38. Hoolduse seadmine V.S.
Korraldus: 829-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 829-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 829-k
 
   
39. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
Määrus: 9 - 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 9 - 2020
Võtta vastu määrus nr 9
 
   
40. Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ muutmine
Korraldus: 830-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 830-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 830-k
 
   
41. Narva Lasteaia Käoke direktori ametisse kinnitamine
Korraldus: 831-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 831-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 831-k
 
   
42. Narva linna 2021. aasta eelarve kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
43. Narva Linnavalitsuse 16.01.2020.a korralduse nr 25 „Narva linna 2020.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 832-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 832-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 832-k
 
   
44. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 833-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 833-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 833-k
 
   
45. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 834-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 834-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 834-k
 
   
46. Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 “Projekti “TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 “Projekti “TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 “Projekti “TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Golubeva
direktor

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja