NARVA LINNAVALITSUS

09.12.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Jelena Golubeva    direktor   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 835-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 835-k 2020
Töökorras 26.11.2020 vastu võetud korraldus nr 835-k
 
   
2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (J.F.)
Korraldus: 836-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 836-k 2020
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 836-k
 
   
3. Volitamine (I. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 837-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 837-k 2020
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 837-k
 
   
4. Volitamine (A. Y. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 838-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 838-k 2020
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 838-k
 
   
5. Volitamine (L. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 839-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 839-k 2020
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 839-k
 
   
6. Volitamine (P.K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 840-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
Volitamine (P.K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 840-k 2020
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 840-k
 
   
7. Volitamine (T. U. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 841-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 841-k 2020
Töökorras 30.11.2020 vastu võetud korraldus nr 841-k
 
   
8. Volitamine (B.I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 842-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
Volitamine (B.I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 842-k 2020
Töökorras 01.12.2020 vastu võetud korraldus nr 842-k
 
   
9. Volitamine (I.E. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 843-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
Volitamine (I.E. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 843-k 2020
Töökorras 01.12.2020 vastu võetud korraldus nr 843-k
 
   
10. Kasutusloa andmine (Rahu tn 16f)
Korraldus: 844-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa
 
Rahu tn 16f maaüksusel rajatud piirdeaiaga ümbritsetud mängu- ja spordiväljaku kasutusele võtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 844-k 2020
Töökorras 03.12.2020 vastu võetud korraldus nr 844-k
 
   
11. Munitsipaaleluruumi aadressil Kraavi tänav 12-28 Narvas üürile andmine
Korraldus: 845-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 845-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 845-k
 
   
12. Munitsipaaleluruumi aadressil 26. Juuli tänav 11-51 Narvas üürile andmine
Korraldus: 846-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 846-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 846-k
 
   
13. Lehe tn 46 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine
Korraldus: 847-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Uku Põllumaa
 
Lehe tn 46 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 847-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 847-k
 
   
14. Kaalika tn 6 ja Kaalika tn 8 katastriüksuste liitmine
Korraldus: 848-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 848-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 848-k
 
   
15. Väike-Äkke katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 849-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 849-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 849-k
 
   
16. Suur-Äkke katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 850-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 850-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 850-k
 
   
17. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33a // Kadastiku tn 33b)
Korraldus: 851-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuva tootmishoone osa ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 851-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 851-k
 
   
18. Ehitusloa andmine (P.Kerese tn 36)
Korraldus: 852-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Laste mänguväljaku ja piirdeaia rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 852-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 852-k
 
   
19. Ehitusloa andmine (Tiigi tn 5)
Korraldus: 853-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Jaotusalajaama püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 853-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 853-k
 
   
20. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tänav 17b // Suur-Aguli tänav)
Korraldus: 854-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Avalikkusele liigipääsetava parkla koos juurdesõiduteega rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 854-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 854-k
 
   
21. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 45)
Korraldus: 855-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ajutiste päikeseelektrijaamade ja selle teenindamiseks vajalikud rajatiste ning piirdeaia rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 855-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 855-k
 
   
22. Kasutusloa andmine ( Albert-August Tiimani tn 11)
Korraldus: 856-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Albert-August Tiimani tn 11
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 856-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 856-k
 
   
23. Kasutusloa andmine (Elektrijaama tee 59d)
Korraldus: 857-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Elektrijaama tee 59d
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 857-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 857-k
 
   
24. Kasutusloa andmine (M.Maslovi tn 3a)
Korraldus: 858-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Sotsiaaltöökeskuse „Turvakodu“ esimese korruse siseruumide rekonstrueerimine ühisköögiks - kasutusluba.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 858-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 858-k
 
   
25. Riigihanke "Narva linna avaliku bussiliiniveo teostamine" avatud hankemenetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
Linnavolikogu otsuse eelnõu esitaval Linnavalitsuse ameti või osakonna juhil kooskõlastatult linnasekretäriga esitada eelnõu läbivaatamiseks ja arvamuse saatmiseks vastava(te)sse Linnavolikogu komisjoni (komisjonidesse).
 
   
26. Raieloa väljastamine
Korraldus: 859-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 859-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 859-k
 
   
27. Linnavara kasutusse andmine Riigimetsa Majandamise Keskuse infokeskuse loomiseks (Peetri pl 3-32)
Korraldus: 860-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 860-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 860-k
 
   
28. Kinnistute valitseja määramine ja kinnistute bilanssi võtmine
Korraldus: 861-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 861-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 861-k
 
   
29. Kinnistu valitseja nimetamine ja kinnistu võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 862-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 862-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 862-k
 
   
30. Volitamine (S. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 863-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 863-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 863-k
 
   
31. Volitamine (N. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 864-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 864-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 864-k
 
   
32. Volitamine (I. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 865-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 865-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 865-k
 
   
33. Volitamine (V. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 866-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 866-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 866-k
 
   
34. Narva Linnavalitsuse 15.06.2016.a korralduse nr 694-k „Hoolduse seadmine (hooldatav O.K.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 867-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 867-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 867-k
 
   
35. Narva Linnavalitsuse 10.06.2020.a korralduse nr 385-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.T.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 868-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 868-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 868-k
 
   
36. Hoolduse seadmine A.G.
Korraldus: 869-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 869-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 869-k
 
   
37. Hoolduse seadmine Z.G.
Korraldus: 870-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 870-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 870-k
 
   
38. Hoolduse seadmine N.D.
Korraldus: 871-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 871-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 871-k
 
   
39. Hoolduse seadmine V.O.
Korraldus: 872-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 872-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 872-k
 
   
40. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 873-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 873-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 873-k
 
   
41. Hoolduse seadmine I.M.
Korraldus: 874-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 874-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 874-k
 
   
42. Hoolduse seadmine N.F.
Korraldus: 875-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 875-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 875-k
 
   
43. Hoolduse seadmine E.A.
Korraldus: 876-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 876-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 876-k
 
   
44. Hoolduse seadmine A.K.
Korraldus: 877-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 877-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 877-k
 
   
45. Hoolduse seadmine V.S.
Korraldus: 878-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 878-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 878-k
 
   
46. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2026 kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2026 kinnitamine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust ja kaasettekandjat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
47. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 879-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 879-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 879-k
 
   
48. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2021. aastal
Korraldus: 880-k 2020
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 880-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 880-k
 
   
49. Konkursi “Narva Ettevõtja 2020” võitjate tunnustamine
Korraldus: 881-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Konkursi “Narva Ettevõtja 2020” võitjate tunnustamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 881-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 881-k
 
   
50. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 882-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 882-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 882-k
 
   
51. Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ muutmine
Korraldus: 883-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 883-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 883-k
 
   
52. Saare tn 17 ja Tamme tn 16 kinnisasjade piiri muutmine
Korraldus: 884-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 884-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 884-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Golubeva
direktor

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja