NARVA LINNAVALITSUS

23.12.2020  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Jelena Golubeva    direktor   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Skulatšova    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Üüritasust ajutine vabastamine
Korraldus: 885-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 885-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 885-k
 
   
2. Volitamine (J. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 886-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 886-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 886-k
 
   
3. Volitamine (T. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 887-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 887-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 887-k
 
   
4. Volitamine (G. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 888-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 888-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 888-k
 
   
5. Volitamine (R. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 889-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 889-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 889-k
 
   
6. Volitamine (V. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 890-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 890-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 890-k
 
   
7. Volitamine (K. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 891-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 891-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 891-k
 
   
8. Volitamine (I. F. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 892-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 892-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 892-k
 
   
9. Volitamine (I. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 893-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 893-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 893-k
 
   
10. Volitamine (L. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 894-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 894-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 894-k
 
   
11. Volitamine (P. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 895-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 895-k 2020
Töökorras 14.12.2020 vastu võetud korraldus nr 895-k
 
   
12. Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingute sõlmimiseks volitamine
Korraldus: 896-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 896-k 2020
Töökorras 16.12.2020 vastu võetud korraldus nr 896-k
 
   
13. Volitamine (A. D. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 897-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 897-k 2020
Töökorras 16.12.2020 vastu võetud korraldus nr 897-k
 
   
14. Volitamine (J. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 898-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 898-k 2020
Töökorras 16.12.2020 vastu võetud korraldus nr 898-k
 
   
15. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasiastumine
Korraldus: 899-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikme tagasiastumine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 899-k 2020
Töökorras 16.12.2020 vastu võetud korraldus nr 899-k

V.Lutus ei hääletanud antud küsimuse otsustamisel.
 
   
16. Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ muutmine
Korraldus: 900-k
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 900-k
Töökorras 17.12.2020 vastu võetud korraldus nr 900-k
 
   
17. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 901-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 901-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 901-k
 
   
18. Munitsipaaleluruumi aadressil Aleksander Puškini tn 45-44 Narvas üürile andmine
Korraldus: 902-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 902-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 902-k
 
   
19. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 7-28 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 903-k 2020
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Pahhomova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 903-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 903-k
 
   
20. Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Käesoleva eelnõuga pakub Narva Linnavalitsus algatada Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Narva linna arengukava aastani 2035 koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saija antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
21. Narva linna arengudokumentide menetlemise kord
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Käesolevaga pakub Narva Linnavalitsus kehtestada Linnavolikogul Narva linna arengudokumentide menetlemise korda uues redaktsioonis.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada määruse eelnõu „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“ Narva Linnavolikogusse kehtestamiseks.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saija antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
22. Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Narva Linnavolikogu 20.09.2018 otsuse nr 50 “Projekti “Narva linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine” oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine” muutmine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
23. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete määramine
Korraldus: 904-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete määramine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 904-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 904-k
 
   
24. Tööstuspark INTEC-Nakro MTÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks aadressil Elektrijaama tee L2
Korraldus: 905-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
maksusoodustuse andmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 905-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 905-k
 
   
25. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 906-k 2020
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 906-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 906-k
 
   
26. Aiandusühistu Malõi Primorski liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Väike-Looga tänav, Looga tänav J1, Looga tänav J2)
Korraldus: 907-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aiandusühistu Malõi Primorski liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Väike-Looga tänav, Looga tänav J1, Looga tänav J2)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 907-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 907-k
 
   
27. Aiandusühingu Anil liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Taevasina-Aniliini kraav V2, Aniliini tänav, Aniliini-Majaka kraav, Majaka tänav, Murdlaine tänav, Murdlaine-Kaalika kraav V1, Pruu
Korraldus: 908-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aiandusühingu Anil liikmete ühiskasutuses olevate maaüksuste ostueesõigusega erastamine (Taevasina-Aniliini kraav V2, Aniliini tänav, Aniliini-Majaka kraav, Majaka tänav, Murdlaine tänav, Murdlaine-Kaalika kraav V1, Pruuka kraav V7, Pruuka kraav V10, Majaka tn 1)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 908-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 908-k
 
   
28. Oru tn 9b maaüksuse erastamine
Korraldus: 909-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Oru tn 9b maaüksuse erastamine
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=agendaset&agendaid=27825
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 909-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 909-k
 
   
29. A. Juhhanovi tn 20, A. Juhhanovi tn 22 ja Rakvere tn 35 kinnisasja liitmine
Korraldus: 910-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 910-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 910-k
 
   
30. Oja tn 19 ja Oja tn 21 kinnisasja liitmine
Korraldus: 911-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 911-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 911-k
 
   
31. Koha-aadressi määramine (Vana-Joala tee T7)
Korraldus: 912-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 912-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 912-k
 
   
32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aasa tn 12 ühepereelamu püstitamine Narva Linnavolikogu 19.06.2003. a otsusega nr 76/18 kehtestatud Tallinna mnt 45, 47, 49, 51, 53 detailplaneeringu alusel)
Korraldus: 913-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 913-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 913-k
 
   
33. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lõuna tn. 16 abihoone laiendamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 914-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 914-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 914-k
 
   
34. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Osja tn. 7 suvila püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 915-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 915-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 915-k
 
   
35. Ehitusloa andmine (Allika tn 42)
Korraldus: 916-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suvila püstitamiseks, salvkaevu rekonstrueerimiseks ja kogumismahuti, piirde, vee- ja kanalisatsioonitoru rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 916-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 916-k
 
   
36. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 50)
Korraldus: 917-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuvas kaubandushoones mööblikaupluse ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 917-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 917-k
 
   
37. Ehitusloa andmine (Elektrijaama tee 97)
Korraldus: 918-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Päikeseelektrijaamade ja selle teenindamiseks vajalikud ehitiste rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 918-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 918-k
 
   
38. Kasutusloa andmine (Tõnu tn 5)
Korraldus: 919-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tõnu tn 5 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 919-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 919-k
 
   
39. Kasutusloa andmine (Süsiaugu tn 8)
Korraldus: 920-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 920-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 920-k
 
   
40. Kasutusloa andmine (Lõuna tn 61)
Korraldus: 921-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Lõuna tn 61 asuvale aiamajale ja majandushoonele
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 921-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 921-k
 
   
41. Kasutusloa andmine (Tiigi tn 9a)
Korraldus: 922-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kasutusloa andmine Narva piirivalvekordoni territooriumile püstitatud kennelhoone ja koerte harjutusväljaku koos vajalike tehnosüsteemidega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 922-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 922-k
 
   
42. Kasutusloa andmine (Päevalille tn 22)
Korraldus: 923-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Päevalille tn 22 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 923-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 923-k
 
   
43. Kasutusloa andmine (Vesiroosi tn 29)
Korraldus: 924-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Vesiroosi tn 29
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 924-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 924-k
 
   
44. Kasutusloa andmine (Hele tn 38)
Korraldus: 925-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Hele tn 38
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 925-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 925-k
 
   
45. Kasutusloa andmine (Krookuse tn 47)
Korraldus: 926-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Krookuse tn 47
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 926-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 926-k
 
   
46. Kasutusloa andmine (Pärna tn 19)
Korraldus: 927-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Pärna tn 19
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 927-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 927-k
 
   
47. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 928-k 2020
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 928-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 928-k
 
   
48. Narva Linnavalitsuse 28.10.2020.a korralduse nr. 744-k „Notariaalse nõusoleku andmine hoonestusõiguse lõpetamiseks (Rahu 42a, Narva, OÜ Artesio likvideerimisel)“ muutmine
Korraldus: 929-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 929-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 929-k
 
   
49. Linnavara võõrandamine ja ostja kinnitamine
Korraldus: 930-k 2020
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 930-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 930-k
 
   
50. Hoolduse seadmine L.G.
Korraldus: 931-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 931-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 931-k
 
   
51. Hoolduse seadmine O.P.
Korraldus: 932-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 932-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 932-k
 
   
52. Hoolduse seadmine V.A.
Korraldus: 933-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 933-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 933-k
 
   
53. Hoolduse seadmine N.A.
Korraldus: 934-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 934-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 934-k
 
   
54. Hoolduse seadmine O.K.
Korraldus: 935-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 935-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 935-k
 
   
55. Linnavara üleandmine Narva Linna Sotsiaalabiametilt Narva Linnaarhiivile
Korraldus: 936-k 2020
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 936-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 936-k
 
   
56. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 937-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 937-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 937-k
 
   
57. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 938-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 938-k 2020
Võtta vastu korraldus nr 938-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Golubeva
direktor

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja