NARVA LINNAVALITSUS

21.09.2005  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

 

 

 
   
1. Narva Linnavalitsuse 14.augusti 2002.a määruse nr.833 muutmine
   
Esitaja: Linnakantselei
 
Valimisjaoskondade piiride täiendamine.
Küsitluse korras.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
2. Sportlase ja treeneri autasustamine
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
 
Küsitluse korras
 
Otsus/tulemused: 
 
   
3. Narva Eesti Gümnaasiumi direktori konkursi luhtunuks lugemine
   
Esitaja: Narva LV Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
4. Koolieelse lasteasutuse Potsataja lasteaiarühma suurendamine
   
Esitaja: Narva LV Kultuuriosakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
5. Eluruumidele sotsiaaleluruumi staatuse omistamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
6. Sotsiaaleluruumide eraldamine
   
Esitaja: SA Narva Linnaelamu
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
7. Alkohoolsete jookide jaemüük
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
8. Alkohoolsete jookide hulgimüük
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
9. Tubakatoodete jaemüük
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
10. Hoolduse seadmine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Pensionäri Linda Pung'i hooldajaks Sergei Sobolev'i määramine.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
11. Volitamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektori Leili Korp’i volitamine vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ALEKSANDR FILATOV’i dokumentide kätte saamiseks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
12. Volitamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korpi volitamine IVAN MALININi´le toitjakaotuspensioni vormistamiseks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
13. Volitamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Leili Korpi volitamine IVAN MALININi´le pangas arveldusarve avamiseks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
14. Volitamine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Narva linna Sotsiaalabiameti lastekaitseinspektor Sergei Lahmanovi volitamine alaealistele BORISS VOROBJOV´ile, ALEKSEI VOROBJOV´ile, NATALJA VOROBJOV´ale, pangas arveldusarvete avamiseks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
15. Nõusoleku andmine kinkelepingu sooritamiseks
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Nõusoleku andmine Anna Raužina´le eestkostjana eestkostetavale Sergey Barinov´ile omandiõiguse alusel korteri kinkelepingu sooritamiseks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
16. Nõusoleku andmine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Natalja Tjaki’le nõusoleku andmine tütrele Julia Antussova’le pärandvarana üle läinud eluruumi müümiseks.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
17. Nõusoleku andmine
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Nõusoleku andmine Irina Lebedeva`le sõlmida abielu Valentin Besstšastnõi`ga.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
18. Lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine lapse vanemale ja maksmise jätkamine perekon
   
Esitaja: Narva linna Sotsiaalabiamet
 
Lastetoetuse ja toitjakaotuspensioni maksmise peatamine Tatjana Medvedeva’le ja maksmise jätkamine Natalia Medvedeva’le
 
Otsus/tulemused: 
 
   
19. Ehituslubade andmine
lükati edasi
   
Esitaja: Ehitusjärelevalve osakond
 
1.Elektrijaama tee 59 pääslahoone täielikuks lammutamiseks;
2.Elektrijaama tee 59 kambri täielikuks lammutamiseks;
3. 1Koolipõik 3a elamu rekonstrueerimiseks;
4.Elektrijaama tee 59 õlimajanduse laoplatsi rekonstrueerimiseks;
5.Elektrijaama tee 59 naftasaaduste laadimisplatsi püstitamiseks;
6.Elektrijaama tee 59 kemikaalide hoidla rekonstrueerimiseks;
7.Elektrijaama tee 59 kemikaalide laadimisplatsi püstitamiseks;
8.Kangelaste 39 elamu rekonstrueerimiseks;
9. Kangelaste 10 elamu rekonstrueerimiseks;
 
Otsus/tulemused: lükati edasi
 
   
20. Kasutusloa andmine
korraldus
   
Esitaja: ehitusjärelevalve osakond
 
1.Aiandusühistu OLGINSKI Tihase tn. 14 asuv aiamaja;
2.Elektrijaama tee 59 soojustrassid püstitatud;
3.AÜ MEBELŠTŠIK Laastu tn. 61 asuv aiamaja;
4. Aiandusühistu JUGLA AIAD –2 Tule tn. 136 asuv aiamaja ja majandusehitis.
 
Otsus/tulemused: korraldus
 
   
21. Kangelaste 11b detailplaneeringu algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
22. Kangelaste 25b maa-ala detailplaneeringu algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
23. Rahu 4 maa-ala dp algatamine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
24. Oru, 6 Pemurru ja Parve tn vahelise maa-ala dp kehtestamine
   
Esitaja: arhitektuuri- ja planeerimise osakond
 
Teisele lugemisele.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
25. projekteerimistingimuste määramine
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
Maslovi 3a Laste Varjupaiga hoone rekonstrueerimine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
26. Maa munitsipaalomandisse taotlemine Narva linnas Tiigi tn 11
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
27. Narva Linnavalitsuse 18.09.2000 korralduse 2610-k muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Narva Linnavalitsuse 18.09.2000 korralduse 2610-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Višnja, Gribnaja tn 12”
preambula ja punkti 1, 2, 3, 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
28. Narva Linnavalitsuse 04.05.1999 korralduse 802-k muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakona
 
Narva Linnavalitsuse 04.05.1999 korralduse 802-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Ivuška, Malle tn 45”
preambula ja punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
29. Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 korralduse 347-k muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 korralduse 347-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Baltika, Allika tn 111a”
preambula ja punkti 1, 2, 3 ja 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 22.01.2001 korralduse 164-k muutmine
   
Esitaja: 
 
Narva Linnavalitsuse 22.01.2001 korralduse 164-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Rubini Aed, Virmalise tn 6”
preambula ja punkti 1, 2, 3 ja 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
31. Narva Linnavalitsuse 12.03.2001 korralduse 545-k muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Narva Linnavalitsuse 12.03.2001 korralduse 545-k
“Maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, AÜ Višnja, 1.Gribnaja tn 1”
preambula ja punkti 1, 2, 3, 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
32. Narva Linnavalitsuse 11.02.2004 korralduse 103-k muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Narva Linnavalitsuse 11.02.2004 korralduse 103-k
“Teenindusmaa määramine ja
maa ostueesõigusega erastamine
Narva linnas, 6.Paemurru tn 11”
preambula ja punkti 4 muutmine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
33. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil Narva linnas
   
Esitaja: 
 
AÜ Energetik-3, Põlevkivi tn 48
 
Otsus/tulemused: 
 
   
34. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Jubileinõi Aiad, Põllu tn 111
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
35. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Vesna, Mulla tn 200
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
36. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Tšaika, Leinakase tn 9
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
37. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Rjabinka, Tõru tn 313
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
38. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas AÜ Medital, Meedikute tn 32
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
39. Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, AÜ Suur Primorskoje, Viinamarja tn 242
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
40. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kalda tn 33
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
osaühing Rosehill
 
Otsus/tulemused: 
 
   
41. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Energia tn 2b
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Kinnisvarakapitali AS
 
Otsus/tulemused: 
 
   
42. Narva Linnavalitsuse 26.06.2003.a korralduse 489-k preambula ja punktide 2, 3, 4, 5 muutmine
   
Esitaja: Geodeesia ja maakorralduse osakond
 
Maa ostueesõigusega erastamine Narva linnas, Kreenholmi tn 52, OÜ GLISTEN
 
Otsus/tulemused: 
 
   
43. Reservfondist vahendite eraldamine
korraldus
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Reservfondist vahendite eraldamine: Kultuuriosakonnale,
Sotsiaalabiametile,
Narva Linnakantseleile sh Linna arstiteenistusele
 
Otsus/tulemused: korraldus
 
   
44. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine: Linnavara- ja majandus Amet (ümberpaigutamine on eelarvest – 0.71%)
Kultuuriosakond(ümberpaigutamine on eelarvest – 1.16%)
 
Otsus/tulemused: 
 
   
45. 29.04.2004.a.määruse nr. 18/32 muutmine
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Narva linnavolikogu 29.04.2004.a.määruse nr. 18/32 "Maamaksust vabastamise korra kinnitamise kohta Narva linnas" muutmine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
46. Narva LV 27.07.2005a määruse nr 742 muutmine ja täiendamine
   
Esitaja: Linnakantselei
 
Küsitluse korras
 
Otsus/tulemused: 
 
   
47. Linnavara- ja Majandusameti bilansist välja viimine
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti
bilansist Narva jõel Vaivara vallas asuva veehaarde
poolelioleva ehituse välja viimine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
48. Narva Linnavolikogu 07.07.2005.a. kinnitatud määruse nr 22/58 „Narva linna eelarvest
   
Esitaja: 
 
Määruse punktis 4.1 seatud tähtaja pikendamine kuni 31.10.2005.a. kuna seda võimaldab vahendite jääk.
 
Otsus/tulemused: 
 
   
49. Narvas Peetri plats 1 hoone kommunaal- ja hoolduskulude tasumine
Korraldus: 106
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 106
 
   
50. Narva Linnavalitsuse 24.08.2005 korralduse nr 865-k "Linnavara kasutusse andmine" muutmine
Korraldus: 107
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 107
 
   
51. Linnavara kasutusse andmine
Korraldus: 108
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 108
 
   
52. Narva Linnavalitsuse 27.07.2005 korralduse nr 736-k "Linnavara tasuta kasutusse andmine" muutmine
Korraldus: 109
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 109
 
   
53. Narva Linnavalitsuse 10.08.2005 korralduse nr 760-k "Linnavara kasutusse andmine" muutmine
Korraldus: 110
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 110
 
   
54. Linnavara kasutusse andmise korra muutmine
Korraldus: 113
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 113
 
   
55. OÜ Viirma maavara kaevandamise loa väljaandmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
56. Soodustuse määramine tänavate sulgemise maksule ( AS N&V )
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
57. Munitsipaalomandis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamine (Rahu 36A, Narva)
Korraldus: 115
   
Esitaja: Narva Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 115
 
   
58. Munitsipaalomandis oleva maa isikliku kasutusõigusega koormamine (Rahu 36B, Narva)
Korraldus: 116
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 116
 
   
59. Eluruumi Kangelaste prospekt 34 - 75 Narvas otsustuskorras võõrandamine
   
Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
60. Linnavara - Narvas Kalda 5a asuva hoone müügilepingu sõlmimise tähtaja pikendamine
Korraldus: 117
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 117
 
   
61. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse isikliku kasutusõigusega koormamiseks (Kangelaste 37b, Narva)
Korraldus: 118
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 118
 
   
62. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevat Rahu 36A kinnistut koormava hoonestusõiguse hüpoteegiga
Korraldus: 119
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 119
 
   
63. Narva Linnavolikogu 23.12.2004.a määruse nr 61/47 muutmine
   
Esitaja: Linnavara - ja Majandusamet
 
 
Otsus/tulemused: 
 
   
64. Reservfondist vahendite eraldamine (lisa)
korraldus
   
Esitaja: Rahandusamet
 
Raha eraldamine Narva Linnavalitsuse reservfondist
 
Otsus/tulemused: korraldus
 
   
65. Narva Linnavalitsuse 23.03.2005 korralduse nr 267-k muutmine
   
Esitaja: Linnavara- ja Majandusamet
 
AS Bussiveod ja OÜ Transurban avaliku teenindamise lepingute kehtivuse pikendamine
 
Otsus/tulemused: 
 
   
66. Loa andmine
   
Esitaja: Kultuuriosakond
 
Narva Täiskasvanute Kooli soojussõlme paigaldamise tööde tellimine
 
Otsus/tulemused: