NARVA LINNAVALITSUS

20.01.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Sergei Gorlatš    Abilinnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Taotluste hindamise komisjoni moodustamine
Korraldus: 15-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 15-k 2021
Töökorras 08.01.2021 vastu võetud korraldus nr 15-k
 
   
2. Volitamine (Z. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 16-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 16-k 2021
Töökorras 11.01.2021 vastu võetud korraldus nr 16-k
 
   
3. Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 17-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 17-k 2021
Töökorras 11.01.2021 vastu võetud korraldus nr 17-k
 
   
4. Üüritasust ajutine vabastamine
Korraldus: 18-k 2020
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 18-k 2020
Töökorras 13.01.2021 vastu võetud korraldus nr 18-k
 
   
5. Haigushüvitise maksmisest tööandja poolt
Korraldus: 19-k 2020
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 19-k 2020
Töökorras 13.01.2021 vastu võetud korraldus nr 19-k
 
   
6. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V.S.)
Korraldus: 20-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 20-k 2021
Töökorras 15.01.2021 vastu võetud korraldus nr 20-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 11.11.2020. a korralduse nr 798-k „Linna asutuste töökorraldusest“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 21- 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 21- 2021
Töökorras 15.01.2021 vastu võetud korraldus nr 21-k
 
   
8. Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
Korraldus: 22-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Nõusolek isikliku kasutusõiguse seadmiseks Narva linna kasuks
(Risti kinnistu)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 22-k 2021
Töökorras 18.01.2021 vastu võetud korraldus nr 22-k
 
   
9. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
Korraldus: 23-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 23-k 2021
Töökorras 19.01.2021 vastu võetud korraldus nr 23-k
 
   
10. Kalamarja tn 22a maaüksuse erastamine
Korraldus: 24-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 22a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 24-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 24-k
 
   
11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 91, Elektrijaama tee 29, Elektrijaama tee 97, Elektrijaama tee 91c, Kadastiku, Soldino tee L3, Soldino tee 11, Soldino tee 2, Soldino tee L2 kinnistutele sideehitise
Korraldus: 25-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 25-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 25-k
 
   
12. Ehitusloa andmine (4.Roheline tn 8)
Korraldus: 26-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kaubanduskeskuse esimese korruse ümberehitamiseks ning laiendamiseks restorani tarbeks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 26-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 26-k
 
   
13. Kasutusloa andmine (Ööbiku tn 20)
Korraldus: 27-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ööbiku tn 20
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 27-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 27-k
 
   
14. Kasutusloa andmine (Kuuse tn 32)
Korraldus: 28-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kuuse tn 32
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 28-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 28-k
 
   
15. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 29-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 29-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 29-k
 
   
16. Narva Linnavalitsuse 17.12.2014 korralduse nr 1532-k „Munitsipaalomandis olevate ühiselamute võõrandamisele mittekuuluvateks tunnistamine” muutmine
Korraldus: 30-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 30-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 30-k
 
   
17. Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Korraldus: 31-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 31-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 31-k
 
   
18. Kinnistu mõttelise osa valitseja määramine ja kinnistu mõttelise osa võtmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi (Narva linn, A.Puškini tn 26)
Korraldus: 32-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 32-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 32-k
 
   
19. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kangelaste pr 3b ja Hariduse tänav L5 koormamine reaalservituutidega kinnisasja Kangelaste pr 3a kasuks
Korraldus: 33-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 33-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 33-k
 
   
20. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 34-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 34-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 34-k
 
   
21. Hoolduse seadmine M.R.
Korraldus: 35-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 35-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 35-k
 
   
22. Hoolduse seadmine G.D.
Korraldus: 36-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 36-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 36-k
 
   
23. Hoolduse seadmine L.V.
Korraldus: 37-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 37-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 37-k
 
   
24. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
25. Spordiklubidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine
Korraldus: 38-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 38-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 38-k
 
   
26. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Kaseke lasteaiarühmas
Korraldus: 39-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 39-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 39-k
 
   
27. Tasandusrühma moodustamine Narva Lasteaias Tuluke
Korraldus: 40-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 40-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 40-k
 
   
28. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 41-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 41-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 41-k
 
   
29. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna vara üleandmine Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 42-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 42-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 42-k
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 22.01.2014 määruse nr 2 „Narva linna raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine” muutmine
Määrus: 1 - 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 1 - 2021
Võtta vastu määrus nr 1
 
   
31. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
Korraldus: 43-k 2021
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleilt Narva Linna Sotsiaalabiametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 43-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 43-k
 
   
32. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
Korraldus: 44-k 2021
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Sergei Gorlatš
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 44-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 44-k
 
   
33. Volitamine (G. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 45-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 45-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 45-k
 
   
34. Toetuse eraldamine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
35. Ehitusloa andmine (Peetri plats 5 // Malmi tn 2a)
Korraldus: 46-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Administratiivhoonete elektripaigaldiste ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 46-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 46-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Sergei Gorlatš
Abilinnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja