NARVA LINNAVALITSUS

03.02.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Sergei Gorlatš    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Koolide töökorraldusest
Korraldus: 47-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 47-k 2021
Töökorras 21.01.2021 vastu võetud korraldus nr 47-k
 
   
2. Volitamine (V. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 48-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 48-k 2021
Töökorras 22.01.2021 vastu võetud korraldus nr 48-k
 
   
3. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.D.)
Korraldus: 49-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 49-k 2021
Töökorras 26.01.2021 vastu võetud korraldus nr 49-k
 
   
4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.F.)
Korraldus: 50-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 50-k 2021
Töökorras 26.01.2021 vastu võetud korraldus nr 50-k
 
   
5. Narva Linnavalitsuse 21.01.2021. a korralduse nr 47-k „Koolide töökorraldusest“ muutmine
Korraldus: 51-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 51-k 2021
Töökorras 28.01.2021 vastu võetud korraldus nr 51-k
 
   
6. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 52-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 52-k 2021
Töökorras 29.01.2021 vastu võetud korraldus nr 52-k
 
   
7. Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
Korraldus: 53-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 53-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 53-k
 
   
8. Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine
Korraldus: 54-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Osaühingusse Narva Jäätmekäitluskeskus Narva linna esindaja nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 54-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 54-k
 
   
9. Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 55-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 55-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 55-k
 
   
10. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 56-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 56-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 56-k
 
   
11. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 57-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 57-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 57-k
 
   
12. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine
Korraldus: 58-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 58-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 58-k
 
   
13. Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
Korraldus: 59-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linnaleht nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 59-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 59-k
 
   
14. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 60-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 60-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 60-k

Katri Raik taandas end antud küsimuse otsustamisest.
 
   
15. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 61-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 61-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 61-k
 
   
16. Viktoria tn 57a maaüksuse erastamine
Korraldus: 62-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Viktoria tn 57a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 62-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 62-k
 
   
17. Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 63-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 63-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 63-k

Jelena Golubeva taandas end antud küsimuse otsustamisest.
 
   
18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A.-A. Tiimanni tn 20a parkimisplatsi rajamine)
Korraldus: 64-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 64-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 64-k
 
   
19. Volitamine (K. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 65-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 65-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 65-k
 
   
20. Volitamine (N. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 66-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 66-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 66-k
 
   
21. Narva Linnavalitsuse 07.10.2009.a korralduse nr 1127-k "Hoolduse seadmine (hooldatav V.M.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 67-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 67-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 67-k
 
   
22. Narva Linnavalitsuse 28.11.2018.a korralduse nr 1021-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N. K.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 68-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 68-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 68-k
 
   
23. Narva Linnavalitsuse 18.09.2019.a korralduse nr 702-k "Hoolduse seadmine (hooldatav N.B.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 69-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 69-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 69-k
 
   
24. Hoolduse seadmine V.G.
Korraldus: 70-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 70-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 70-k
 
   
25. Hoolduse seadmine N.L.
Korraldus: 71-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 71-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 71-k
 
   
26. Hoolduse seadmine A.D.
Korraldus: 72-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 72-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 72-k
 
   
27. Hoolduse seadmine I.N.
Korraldus: 73-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 73-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 73-k
 
   
28. Hoolduse seadmine E.F.
Korraldus: 74-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 74-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 74-k
 
   
29. Hoolduse seadmine V.S.
Korraldus: 75-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 75-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 75-k
 
   
30. Hoolduse seadmine J.S.
Korraldus: 76-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 76-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 76-k
 
   
31. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia basseini kasutusse andmisel (MTÜ Narva Erivajadustega Perede Ühing ProSpero)
Korraldus: 77-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 77-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 77-k
 
   
32. Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 78-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 78-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 78-k
 
   
33. Narva Linnavolikogu 21.10.2010. a otsuse nr 140 „Narva Linnavolikogu 09.10.2003. a otsuse nr 128/22 „Narvas aadressil Võidu 2 asuva linnavara üleandmine kasutusse“ ning Narvas Võidu tn 2 asuva kinnistu 26.01.2004 üüri
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva abilinnapead Sergei Gorlatši antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja