NARVA LINNAVALITSUS

17.02.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Sergei Gorlatš    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine Võidu pr 17 kinnistule korterelamu ehitusprojekti koostamiseks
Korraldus: 79-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 79-k 2021
Töökorras 04.02.2021 vastu võetud korraldus nr 79-k
 
   
2. Narva Linnavalitsuse 21.01.2021. a korralduse nr 47-k „Koolide töökorraldusest“ muutmine
Korraldus: 80-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 80-k 2021
Töökorras 04.02.2021 vastu võetud korraldus nr 80-k
 
   
3. Kraavi 1 lasteaia projekteerimistöödele riigihanke menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova, Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 04.02.2021 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva abilinnapead Sergei Gorlatši nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
4. Riigihanke korraldamiseks loa andmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 05.02.2021 vastu võetud protokollilised otsused:
1. Võtta tagasi Narva Linnavolikogu otsuse „Riigihanke „Teenuse osutamise kontsessioon Narva linna koolidele toitlustamisteenuse osutajate leidmiseks“ sotsiaal- ja eriteenuste menetluse korraldamiseks nõusoleku andmine“ eelnõu.
2. Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Riigihanke korraldamiseks loa andmine“ muutmine“ eelnõu.

3.Volitada Viktoria Lutust antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
5. Huvitegevuse ja huvihariduse toetuse andmine ja selle suuruste kinnitamine
Korraldus: 81-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 81-k 2021
Töökorras 10.02.2021 vastu võetud korraldus nr 81-k
 
   
6. Narva Linnavalitsuse 21.01.2021. a korralduse nr 47-k „Koolide töökorraldusest“ muutmine
Korraldus: 82-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 82-k 2021
Töökorras 12.02.2021 vastu võetud korraldus nr 82-k
 
   
7. Kalamarja tn 13a maaüksuse erastamine
Korraldus: 83-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 13a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 83-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 83-k
 
   
8. Kalamarja tn 18a maaüksuse erastamine
Korraldus: 84-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 18a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 84-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 84-k
 
   
9. Tee ehitusloa andmine (Albert-August Tiimanni tänav L1 // Albert-August Tiimanni tänav L2 // Albert-August Tiimanni tänav L3 // Vahtra tänav // osaliselt Tallinna maantee L4)
Korraldus: 85-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Avalikult kasutatavate teede ümberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalikute rajatiste ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 85-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 85-k
 
   
10. Ehitusloa andmine (V.Gerassimovi tn 2)
Korraldus: 86-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Kreenholmi gümnaasiumi hoone ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 86-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 86-k
 
   
11. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 42)
Korraldus: 87-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Töökoja hoone püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 87-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 87-k
 
   
12. Ehitusloa andmine (Kose tn 12)
Korraldus: 88-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Administratiivhoones tuletõkkesektsioonide moodustamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 88-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 88-k
 
   
13. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 7)
Korraldus: 89-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kaubandushoone "Lidl" ja selle teenindavate rajatiste kasutusele võtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 89-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 89-k
 
   
14. Kasutusloa andmine (Fama tn 10)
Korraldus: 90-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Fama tn 10 olemasoleva kaubandushoone (ehr kood 120296282) esimesel korrusel asuva OMA kohviku laiendamine ja ümberplaneerimine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 90-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 90-k
 
   
15. "Narva linna arengukava aastateks 2008–2024" muutmine
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva, kaasettekandja - Juri Saija
 
Narva linna Sotsiaalabiamet taotleb linna arengukava muutimist.

Taotlus:
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=mailedit&mailid=198111&pmode=1
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Esitada lisatud määruse eelnõu Narva linna arengukava muutmise kohta Narva Linnavolikogusse kinnitamiseks.

2.Volitada Narva linna Sotsiaalabiameti direktorit Jelena Vassiljeva antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.

3.Kaasettekandjaks antud küsimuses on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Juri Saija.
 
   
16. Volitamine (alaealise A.Z. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 91-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 91-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 91-k
 
   
17. Volitamine (M. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 92-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 92-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 92-k
 
   
18. Hoolduse seadmine M.S.
Korraldus: 93-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 93-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 93-k
 
   
19. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 94-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 94-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 94-k
 
   
20. Hoolduse seadmine P.Z.
Korraldus: 95-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 95-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 95-k
 
   
21. Hoolduse seadmine N.V.
Korraldus: 96-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 96-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 96-k
 
   
22. Hoolduse seadmine V.Z.
Korraldus: 97-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 97-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 97-k
 
   
23. Hoolduse seadmine N.I.
Korraldus: 98-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 98-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 98-k
 
   
24. Hoolduse seadmine V.V.
Korraldus: 99-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 99-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 99-k
 
   
25. Hoolduse seadmine V.V.
Korraldus: 100-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 100-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 100-k
 
   
26. Hoolduse seadmine B.L.
Korraldus: 101-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 101-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 101-k
 
   
27. Üürilepingu alusel kasutatava ja otsustuskorras üürnikule võõrandatava eluruumi hindamise akti vormi kinnitamine
Määrus: 2- 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 2- 2021
Võtta vastu määrus nr 2
 
   
28. Narva Linnavolikogu 30.10.2008 otsuse nr 315 „Munitsipaaleluruumi Rahu tn 20-41 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 102-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 102-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 102-k
 
   
29. Munitsipaalelamispindade üürile andmine
Korraldus: 103-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 103-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 103-k
 
   
30. Munitsipaaleluruumi aadressil Kangelaste prospekt 7-28 Narvas üürile andmine
Korraldus: 104-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 104-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 104-k
 
   
31. Munitsipaaleluruumi Paul Kerese tn 15-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 105-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 105-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 105-k
 
   
32. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 2-13 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 106-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 106-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 106-k
 
   
33. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 15-2 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 107-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 107-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 107-k
 
   
34. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 24-56 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 108-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 108-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 108-k
 
   
35. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 6-60 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 109-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 109-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 109-k
 
   
36. Munitsipaaleluruumi Rahu tänav 28-27 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 110-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 110-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 110-k
 
   
37. Munitsipaaleluruumi Rakvere tänav 34-30 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 111-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 111-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 111-k
 
   
38. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 21-77 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 112-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 112-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 112-k
 
   
39. Munitsipaaleluruumi Võidu prospekt 8a-14 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 113-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 113-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 113-k
 
   
40. Avaliku ürituse «Mälestusteenistus» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 114-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 114-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 114-k
 
   
41. Narva Linnavalitsuse 23.02.2011. a määruse nr 212 „Narva Lasteaia Punamütsike põhimäärus“ muutmine
Määrus: 3 - 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 3 - 2021
Võtta vastu määrus nr 3
 
   
42. Narva kultuuri- ja rahvuskultuuriseltside projektidele toetuste eraldamise komisjoni moodustamine 2021. aastaks
Korraldus: 115-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 115-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 115-k
 
   
43. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia suure võimla kasutusse andmisel
Korraldus: 116-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 116-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 116-k
 
   
44. Hanke „Masintöödeldavate e-arvete haldusteenus ” korraldamine
Korraldus: 117-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 117-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 117-k
 
   
45. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
Korraldus: 118-k 2021
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 118-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 118-k
 
   
46. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile
Korraldus: 119-k 2021
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 119-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 119-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja