NARVA LINNAVALITSUS

17.03.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Sergei Gorlatš    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks
Korraldus: 161-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 161-k 2021
Töökorras 11.03.2021 vastu võetud korraldus nr 161-k
 
   
2. Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 12.03.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Koduteenuse osutamise tingimused ja kord Narva linnas“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit Jelena Vassiljevat kandma ette eelnimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
3. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 15.03.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
4. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 162-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 162-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 162-k
 
   
5. Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
Korraldus: 163-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Vaivara Kalmistud nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 163-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 163-k
 
   
6. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 164-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 164-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 164-k
 
   
7. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. O.)
Korraldus: 165-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 165-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 165-k
 
   
8. Narva Linnavalitsuse 27.12.2017.a korralduse nr 1301-k „Hoolduse seadmine (hooldatav J.L.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 166-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 166-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 166-k
 
   
9. Hoolduse seadmine N.N.
Korraldus: 167-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 167-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 167-k
 
   
10. Hoolduse seadmine L.O.
Korraldus: 168-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 168-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 168-k
 
   
11. Hoolduse seadmine L.M.
Korraldus: 169-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 169-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 169-k
 
   
12. Hoolduse seadmine G.G.
Korraldus: 170-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 170-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 170-k
 
   
13. Hoolduse seadmine V.R.
Korraldus: 171-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 171-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 171-k
 
   
14. Hoolduse seadmine O.T.
Korraldus: 172-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 172-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 172-k
 
   
15. Hoolduse seadmine T.T.
Korraldus: 173-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 173-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 173-k
 
   
16. Hoolduse seadmine N.K.
Korraldus: 174-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 174-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 174-k
 
   
17. Hoolduse seadmine Z.K.
Korraldus: 175-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 175-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 175-k
 
   
18. Hoolduse seadmine T.Z.
Korraldus: 176-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 176-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 176-k
 
   
19. Tüve tn 18 katastriüksusele sihtotstarbe määramine
Korraldus: 177-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 177-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 177-k
 
   
20. Kalamarja tn 19a maaüksuse erastamine
Korraldus: 178-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 19a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 178-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 178-k
 
   
21. Laeva tn 1a maaüksuse erastamine
Korraldus: 179-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Laeva tn 1a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 179-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 179-k
 
   
22. Kalamarja tn 50a maaüksuse erastamine
Korraldus: 180-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 50a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 180-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 180-k
 
   
23. Kalamarja tn 62a maaüksuse erastamine
Korraldus: 181-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 62a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 181-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 181-k
 
   
24. Kalamarja tn 64a maaüksuse erastamine
Korraldus: 182-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 64a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 182-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 182-k
 
   
25. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tapamaja tn 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ja 29 planeeritavate 12 hoolekandeasutuste hoonete ja neid teenindavate hoonete püstitamine Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a ot
Korraldus: 183-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Tapamaja tn 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ja 29 planeeritavate 12 hoolekandeasutuste hoonete ja neid teenindavate hoonete püstitamine Narva Linnavolikogu 18.10.2012. a otsusega nr 120 kehtestatud Puškini tn 42 ja selle lähiala detailplaneeringu alusel)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 183-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 183-k
 
   
26. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 40)
Korraldus: 184-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tallinna mnt 40 asuval kinnistul, Narva Soldino Gümnaasiumi, väikelahenduste projekteerimist hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste integreerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 184-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 184-k
 
   
27. Ehitusloa andmine (A. Juhhanovi tn 3)
Korraldus: 185-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
A. Juhhanovi tn 3 asuval kinnistul, Narva Paju Kooli, väikelahenduste projekteerimist hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste integreerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 185-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 185-k
 
   
28. Ehitusloa andmine (Pähklimäe tn 3)
Korraldus: 186-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Pähklimäe tn 3 asuval kinnistul, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, väikelahenduste projekteerimist hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste integreerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 186-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 186-k
 
   
29. Ehitusloa andmine (Kadastiku tn 33b // 35a // 35b)
Korraldus: 187-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tootmishoone, kaugkütte-, vee-, kanalisatsiooni-, sademeveekanalisatsiooni torustikute ja piirde püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 187-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 187-k
 
   
30. Ehitusloa andmine (1. Jõe tn 3)
Korraldus: 188-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Üksikelamu ja selle tennindamiseks vajalikute ehitiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 188-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 188-k
 
   
31. Ehitusloa andmine (Väike-Äkke)
Korraldus: 189-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Väike-Äkke asuval kinnistul pereallee, koerte jalutusväljaku, grill-platside ja piirde püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 189-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 189-k
 
   
32. Kasutusloa andmine (Äkkeküla tee 8)
Korraldus: 190-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Äkkeküla tee 8
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 190-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 190-k
 
   
33. Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Projekti „Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine, II etapp“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ vastavalt Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
34. Kinnistu võõrandamine (Puškini tn 59, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist kinnistu asukohaga Puškini tn 59, Narva, võõrandamiseks vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada abilinnapead Sergei Gorlatši antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
35. Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1400 „Konkursi „Narva linna kaunis kodu“ hindamiskomisjoni põhimäärus” muutmine
Korraldus: 6- 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 6- 2021
Võtta vastu määrus nr 6
 
   
36. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 191-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 191-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 191-k
 
   
37. Narva linna omandis oleva kinnisasja 1.Jõe tänav L3, Narva, koormamine reaalservituudiga kinnisasja 1.Jõe tn 3 kasuks
Korraldus: 192-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 192-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 192-k
 
   
38. Narva linna omandis oleva kinnisasja Lõuna-Kudruküla tee 16 // Lõuna-Kudruküla tee L4 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 193-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 193-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 193-k
 
   
39. Pärandvarale valitseja määramine ning pärandvara bilanssi võtmine (korteriomand asukohaga Narva linn, Vaivara tn 3-1)
Korraldus: 194-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 194-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 194-k
 
   
40. Kinnistute valitseja määramine ja kinnistute bilanssi võtmine
Korraldus: 195-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 195-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 195-k
 
   
41. Üüritasust ajutine vabastamine
Korraldus: 196-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 196-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 196-k
 
   
42. Soodustuse määramine teede ja tänavate sulgemise maksule (Narva Vesi AS)
Korraldus: 197-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 197-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 197-k
 
   
43. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumide kasutusse andmisel (MTÜ Endiste Alaealiste Fašismivangide Narva Liit)
Korraldus: 198-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 198-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 198-k
 
   
44. Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 199-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 199-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 199-k
 
   
45. Hanke „Masintöödeldavate e-arvete haldusteenus” e-hankemenetluse tulemuste kinnitamine
Korraldus: 200-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 200-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 200-k
 
   
46. Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 „Projekti „Narva Kesklinna Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone ehitamine ja sisustamine“ oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimust Linnavolikogus
 
   
47. Volitamine (V. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 201-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 201-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 201-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja