NARVA LINNAVALITSUS

12.05.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Sergei Gorlatš    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (S. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 328-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 328-k 2021
Töökorras 29.04.2021 vastu võetud korraldus nr 328-k
 
   
2. Volitamine (I. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 329-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 329-k 2021
Töökorras 29.04.2021 vastu võetud korraldus nr 329-k
 
   
3. Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 330-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 330-k 2021
Töökorras 30.04.2021 vastu võetud korraldus nr 330-k
 
   
4. Volitamine (N. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 331-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 331-k 2021
Töökorras 04.05.2021 vastu võetud korraldus nr 331-k
 
   
5. Volitamine (V. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 332-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 332-k 2021
Töökorras 04.05.2021 vastu võetud korraldus nr 332-k
 
   
6. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 333-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 333-k 2021
Töökorras 06.05.2021 vastu võetud korraldus nr 333-k
 
   
7. Avaliku ürituse «Autovaba 9. mai» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 334-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 334-k 2021
Töökorras 07.05.2021 vastu võetud korraldus nr 334-k
 
   
8. Projekti „Koduteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas“ omafinantseeringu ja toetuse kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Projekti „Koduteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Narva linnas“ omafinantseeringu ja toetuse kinnitamine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Sotsiaalabiameti direktorit (Narva Linnavalitsuse liiget) Jelena Vassiljevat kandma ette nimetatud küsimust Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
9. Volitamine (M. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 335-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 335-k 2021
Töökorras 10.05.2021 vastu võetud korraldus nr 335-k
 
   
10. Kalamarja tn 63a maaüksuse erastamine
Korraldus: 336-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 63a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 336-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 336-k
 
   
11. Rakvere tn 31a maaüksuse erastamine
Korraldus: 337-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Rakvere tn 31a maaüksuse erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 337-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 337-k
 
   
12. Päeva tn 40 ja Päeva tn 42 kinnisasja liitmine
Korraldus: 338-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 338-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 338-k
 
   
13. Taime tänav J2 katastriüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 339-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 339-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 339-k
 
   
14. Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Piibelehe tn 25, Piibelehe tn 32, Viktoria tn 52, Õhtu tn 38, Majaka tn 14, Sula tn 16, Viinamarja tn 17)
Korraldus: 340-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Piibelehe tn 25, Piibelehe tn 32, Viktoria tn 52, Õhtu tn 38, Majaka tn 14, Sula tn 16, Viinamarja tn 17)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 340-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 340-k
 
   
15. Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Lehe tn 20, Viktoria tn 34, Taevasina tn 43, Taevasina tn 45, Välgu tn 33, Kalamarja tn 1, Meedikute tn 2, Meedikute tn 3, Tormi tn 56,
Korraldus: 341-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (Lehe tn 20, Viktoria tn 34, Taevasina tn 43, Taevasina tn 45, Välgu tn 33, Kalamarja tn 1, Meedikute tn 2, Meedikute tn 3, Tormi tn 56, Hane tn 7, Öö tn 6, Toome tn 14)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 341-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 341-k
 
   
16. A. Juhhanovi tn 39 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 342-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
A. Juhhanovi tn 39 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 342-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 342-k
 
   
17. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Kevade tn 8a)
Korraldus: 343-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 343-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 343-k
 
   
18. Rööpa tn. 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
Korraldus: 344-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Rööpa tn. 16 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 344-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 344-k
 
   
19. Väike-Looga tn. 5 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
Korraldus: 345-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Väike-Looga tn. 5 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 345-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 345-k
 
   
20. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kraavi tn 1 krundil asuva Eesti Gümnaasiumi hoone laiendamine...Kraavi tn 1 krundile lasteasutuse hoone püstitamine...Kraavi tn 1,Kraavi tn 2,Karja tn 3 krundile ehitiste rajamine)
Korraldus: 346-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine
(Kraavi tn 1 krundil asuva Eesti Gümnaasiumi hoone laiendamine üle 33% selle esialgu kavandatud mahust ja Kraavi tn 1 krundile lasteasutuse hoone püstitamine täpsustatud Narva Linnavalitsuse 17.03.2020. a korraldusega nr 209-k kehtestatud Kraavi tn 1 maa-ala detailplaneeringu alusel ning Kraavi tn 1, Kraavi tn 2, Karja tn 3 krundile ehitiste rajamine võistlustöö „DUO“ alusel)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 346-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 346-k
 
   
21. Ehitusloa andmine (Malmi tn 8)
Korraldus: 347-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Malmi tn 8
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 347-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 347-k
 
   
22. Ehitusloa andmine (Rüütli tn 8)
Korraldus: 348-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Garaaž-ladu ehitisregistri koodiga 118002533 ja hoone ehitisregistri koodiga 118002531 lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 348-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 348-k
 
   
23. Ehitusloa andmine (14. mikrorajoon)
Korraldus: 349-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Kaie Enno
 
14. mikrorajooni kinnistutele sademeveetorustiku (ehitisregistri kood 221335978) laiendamiseks ning muutmiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 349-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 349-k
 
   
24. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse asukohaga Ancis Daumani 2d, Narva, hüpoteegiga koormamiseks (L Tehnoülevaatus OÜ)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Nõusoleku andmine hoonestusõiguse asukohaga Ancis Daumani 2d, Narva, hüpoteegiga koormamiseks (L Tehnoülevaatus OÜ)“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
25. Kinnistute tasuta omandamine (Kadastiku tänav T1, J2, T5, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse „Kinnistute tasuta omandamine (Kadastiku tänav T1, J2, T5, Narva)“ vastuvõtmist vastavalt lisatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
26. Narvas Aleksander Puškini tänav T1 asuva linnale kuuluva kinnistu osa üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
Korraldus: 350-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 350-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 350-k
 
   
27. Munitsipaalkorteri aadressil Viru tn 17-32 Narvas üürile andmine
Korraldus: 351-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 351-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 351-k
 
   
28. Peremehetu ehitise bilanssi võtmine (Lavretsovi tn 8a, Narva)
Korraldus: 352-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 352-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 352-k
 
   
29. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Jõe põik, Jõesuu tänav L1, L2, L3, Rakvere tänav L2, Pargi tänav, Sepa tänav, Taime tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 353-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 353-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 353-k
 
   
30. Narvas Jõe tänav L1 asuva linnale kuuluva kinnistu osa üürile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
Korraldus: 354-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 354-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 354-k
 
   
31. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine Narvas Kreenholmi tn 25, teisel korrusel asuva ruumi nr 87а üürile andmiseks
Korraldus: 355-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 355-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 355-k
 
   
32. Ühtse kuutasu kehtestamine hooldus- ja kommunaalkulude katmiseks (Turu tn 1)
Korraldus: 356-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 356-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 356-k
 
   
33. Kreenholmi tänav 25, Narva, hoones asuva spordisaali tasuta kasutusse andmine (Narva Spordikool ENERGIA)
Korraldus: 357-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 357-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 357-k
 
   
34. Linnavara aadressil Mõisa tn 6, Narva kasutusse andmine (Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond)
Korraldus: 358-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 358-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 358-k
 
   
35. Avaliku ürituse «Narva etapid 2021» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 359-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 359-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 359-k
 
   
36. Avaliku ürituse «Jalgrattahooaja avamine 2021» loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 360-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 360-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 360-k
 
   
37. Volitamine (I. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 361-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 361-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 361-k
 
   
38. Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 362-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 362-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 362-k
 
   
39. Volitamine (D. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 363-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 363-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 363-k
 
   
40. Hoolduse seadmine M.N.
Korraldus: 364-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 364-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 364-k
 
   
41. Hoolduse seadmine R.G.
Korraldus: 365-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 365-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 365-k
 
   
42. Hoolduse seadmine N.Š.
Korraldus: 366-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 366-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 366-k
 
   
43. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
44. Narva Kesklinna Gümnaasiumi tegevuse korraldamine
Korraldus: 367-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 367-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 367-k
 
   
45. Narva Paemurru Spordikooli rajatiste ja ruumide tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 368-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 368-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 368-k
 
   
46. Ruumide tasuta kasutusse andmine (Integratsiooni SA)
Korraldus: 369-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 369-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 369-k
 
   
47. Narva linna 2021. aasta eelarve täitmine 3 kuu eest
Korraldus: 370-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 370-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 370-k
 
   
48. Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 371-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a
korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4
ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 371-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 371-k
 
   
49. Narva linna omandis oleva kinnisasja Rahu tänav L6, Narva, koormamine isikliku kasutusõigusega SA Narva Linna Arendus kasuks
Korraldus: 372-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 372-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 372-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja