NARVA LINNAVALITSUS

01.09.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Jelena Golubeva    direktor   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Sergei Gorlatš    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Ehitusloa andmine (Hariduse tn 11)
Korraldus: 657-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Lasteaeda Päikene hoovialal (katastritunnus 51101: 004:0019) mängu- ja spordivahendite rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 657-k 2021
Töökorras 19.08.2021 vastu võetud korraldus nr 657-k
 
   
2. Linnavara tasuta kasutusse andmine
Korraldus: 658-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 658-k 2021
Töökorras 19.08.2021 vastu võetud korraldus nr 658-k
 
   
3. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (L.K.)
Korraldus: 659-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 659-k 2021
Töökorras 25.08.2021 vastu võetud korraldus nr 659-k
 
   
4. Avaliku ürituse „Narva Ooperipäevad ja Muusikaline postkaart Stockholmist ooperipäevade raames.“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 660-k
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 660-k
Töökorras 27.08.2021 vastu võetud korraldus nr 660-k
 
   
5. Avaliku ürituse „Sinu valik - noortefestival“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 661-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 661-k 2021
Töökorras 27.08.2021 vastu võetud korraldus nr 661-k
 
   
6. Volitamine (N. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 662-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 662-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 662-k
 
   
7. Volitamine (V. R. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 663-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 663-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 663-k
 
   
8. Volitamine (Z. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 664-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 664-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 664-k
 
   
9. Hoolduse seadmine N.N.
Korraldus: 665-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 665-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 665-k
 
   
10. Hoolduse seadmine A.T.
Korraldus: 666-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 666-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 666-k
 
   
11. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 667-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 667-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 667-k
 
   
12. Hoolduse seadmine K.S.
Korraldus: 668-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 668-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 668-k
 
   
13. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 669-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 669-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 669-k
 
   
14. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 670-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 670-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 670-k
 
   
15. Hoolduse seadmine A.S.
Korraldus: 671-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 671-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 671-k
 
   
16. Hoolduse seadmine J.S.
Korraldus: 672-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 672-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 672-k
 
   
17. Narva Linnavalitsuse 06.08.1999 korralduse nr 1917-k muutmine (Heina tn 8)
Korraldus: 673-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse 06.08.1999 korralduse nr 1917-k muutmine
(Heina tn 8)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 673-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 673-k
 
   
18. Narva Linnavalitsuse 03.05.2001 korralduse nr 817-k muutmine (Sõpruse tn 12)
Korraldus: 674-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsusese 03.05.2001 korralduse nr 817-k muutmine
(Sõpruse tn 12)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 674-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 674-k
 
   
19. 3. Paemurru tn 2 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine
Korraldus: 675-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
3. Paemurru tn 2 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 675-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 675-k
 
   
20. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 676-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikme tagasikutsumine, uue liikme nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 676-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 676-k
 
   
21. Vesiroosi tn 63a (AÜ Metsaonnid) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
Korraldus: 677-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Vesiroosi tn 63a (AÜ Metsaonnid) ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 677-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 677-k
 
   
22. Ehitusloa andmine (A.-A. Tiimanni tn 20 // 22 // 20a // Albert-August Tiimanni tänav L3)
Korraldus: 678-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Parkla ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 678-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 678-k
 
   
23. Ehitusloa andmine (M. Maslovi tn 3a)
Korraldus: 679-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Sotsiaaltöökeskuse hoone ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 679-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 679-k
 
   
24. Kasutusloa andmine (Sõnajala tn 1)
Korraldus: 680-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Sõnajala tn 1 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 680-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 680-k
 
   
25. Kasutusloa andmine (Kalamarja tn 16)
Korraldus: 681-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kalamarja tn 16 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 681-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 681-k
 
   
26. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 682-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 682-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 682-k
 
   
27. Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Paul Kerese tn 6-8 spetsialistile üürile andmine
protokoll
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Munitsipaalkorteri aadressil Narva linn, Paul Kerese tn 6-8 spetsialistile üürile andmine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktor Jelena Skulatšovat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
28. Munitsipaalkorteri aadressil Viru tänav 19-30 Narvas üürile andmine
Korraldus: 683-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 683-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 683-k
 
   
29. Munitsipaalkorteri Kangelaste prospekt 36-45 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 684-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 684-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 684-k
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 04.08.2021 korralduse nr 601-k „Munitsipaaleluruumi Pähklimäe tänav 11-116 Narvas otsustuskorras võõrandamine“ muutmine
Korraldus: 685-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 685-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 685-k
 
   
31. Kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41 võõrandamine teistkordsel kirjalikul avalikul enampakkumisel
Korraldus: 686-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Julia Tuštšenko
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 686-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 686-k
 
   
32. Avaliku ürituse „Lev Migdalski karikas 2021“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 687-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 687-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 687-k
 
   
33. Avaliku ürituse „Rahvusvaheline Merespordi Festival“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 688-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 688-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 688-k
 
   
34. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuste kehtestamine
Korraldus: 689-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 689-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 689-k
 
   
35. Tunnitasu tariifide kooskõlastamine Narva Jäähalli ruumide kasutusse andmisel (MTÜ HC Meteor, MTÜ Spordiklubi Evail-Athletics ja MTÜ Spordiklubi Jokker)
Korraldus: 690-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 690-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 690-k
 
   
36. Linnavara tasuta kasutusse andmine (Arenduskeskus "Matveika" MTÜ)
Korraldus: 691-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 691-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 691-k
 
   
37. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 692-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 692-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 692-k
 
   
38. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 693-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 693-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 693-k
 
   
39. Narvas Tallinna mnt 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Tallinna mnt 17 korteriühistu)
Korraldus: 694-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 694-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 694-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Jelena Golubeva
direktor

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja