NARVA LINNAVALITSUS

15.09.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Ants Liimets    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Urmas Tokman    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Ehitusloa andmine (Tuleviku tänav, Vestervalli tänav L2, Tuleviku tn 9, 6, 6a, 10a)
Korraldus: 695-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tuleviku tänav, Vestervalli tänav L2, Tuleviku tn 9, 6, 6a, 10a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 695-k 2021
Töökorras 02.09.2021 vastu võetud korraldus nr 695-k
 
   
2. Volitamine (V. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 696-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 696-k 2021
Töökorras 06.09.2021 vastu võetud korraldus nr 696-k
 
   
3. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 697-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 697-k 2021
Töökorras 06.09.2021 vastu võetud korraldus nr 697-k
 
   
4. Volitamine (V. I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 698-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 698-k 2021
Töökorras 07.09.2021 vastu võetud korraldus nr 698-k
 
   
5. Volitamine (I. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 699-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 699-k 2021
Töökorras 07.09.2021 vastu võetud korraldus nr 699-k
 
   
6. Projekti „Narva-Ivangorodi piiriülene koostöö kapitaliseerimise suunas/ Narva-Ivangorod CBC CAP“ omafinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Projekti „Narva-Ivangorodi piiriülene koostöö kapitaliseerimise suunas/ Narva-Ivangorod CBC CAP“ omafinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogus otsuse vastuvõtmist vastavalt lisatud eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat nimetatud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
7. Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 68 „Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluste lõpetamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamist ja detailplaneeringu menetluste lõpetamist vastavalt esitatud volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Enno´t nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
8. Osja tn 23 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine
Korraldus: 700-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Osja tn 23 maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 700-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 700-k
 
   
9. Ehitusloa andmine (Paul Kerese tn 22)
Korraldus: 701-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Mängu- ja spordiväljakute rajamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 701-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 701-k
 
   
10. Ehitusloa andmine (Süsiaugu tn 14)
Korraldus: 702-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (vee- ja kanalisatsioonitorustikud, maaküte) püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 702-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 702-k
 
   
11. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 41)
Korraldus: 703-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuva kaubandushoone tehnosüsteemide muutmiseks hoone katusele päikesepaneelide paigaldamisega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 703-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 703-k
 
   
12. Ehitusloa andmine (Hariduse tn 3 // Hariduse tn 10 // Hariduse jalgtee)
Korraldus: 704-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Eesti Gümnaasiumi hooneosa ehitisregistri koodiga 118010011 lammutamiseks ning ümberehitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 704-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 704-k
 
   
13. Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tn 11)
Korraldus: 705-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ancis Daumani tn 11
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 705-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 705-k
 
   
14. Kasutusloa andmine (Laastu tn 2)
Korraldus: 706-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Laastu tn 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 706-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 706-k
 
   
15. Munitsipaaleluruumi A-A.Tiimanni tänav 2-39 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 707-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 707-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 707-k
 
   
16. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Tiigi tänav L1, L3, L4, T6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 708-k 2021
   
Esitaja: Linnamaiandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 708-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 708-k
 
   
17. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Õhu tänav T1, T2, Rakvere tänav J4 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 709-k 2021
   
Esitaja: Linnamaiandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 709-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 709-k
 
   
18. Narva linna omandis oleva kinnistu Soldino tee L6 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 710-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 710-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 710-k
 
   
19. Avaliku ürituse „Narva Prisma Sügislaat“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 711-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 711-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 711-k
 
   
20. Avaliku ürituse „Narva Maxima laat“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 712-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 712-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 712-k
 
   
21. Avaliku ürituse „Narva Kreenholmi Jooks 2021“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 713-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 713-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 713-k
 
   
22. Volitamine (T. T. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 714-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 714-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 714-k
 
   
23. Volitamine (V. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 715-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 715-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 715-k
 
   
24. Volitamine (S. Š. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 716-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 716-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 716-k
 
   
25. Volitamine (A. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 717-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 717-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 717-k
 
   
26. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (P. V.)
Korraldus: 718-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 718-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 718-k
 
   
27. Narva Linnavalitsuse 11.12.2019.a korralduse nr 959-k „Hoolduse seadmine (hooldatav T.P.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 719-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 719-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 719-k
 
   
28. Narva Linnavalitsuse 12.05.2021.a korralduse nr 366-k „Hoolduse seadmine (hooldatav N.Š.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 720-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 720-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 720-k
 
   
29. Hoolduse seadmine R.M.
Korraldus: 721-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 721-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 721-k
 
   
30. Hoolduse seadmine N.E.
Korraldus: 722-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 722-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 722-k
 
   
31. Hoolduse seadmine N.P.
Korraldus: 723-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 723-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 723-k
 
   
32. Hoolduse seadmine A.A.
Korraldus: 724-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 724-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 724-k
 
   
33. Hoolduse seadmine O.L.
Korraldus: 725-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 725-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 725-k
 
   
34. Hoolduse seadmine V.R.
Korraldus: 726-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 726-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 726-k
 
   
35. Klassi täituvuse piirnormi kehtestamine Narva Kesklinna Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 727-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 727-k 2021
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekule.
2. Võtta vastu korraldus nr 727-k
 
   
36. Linnavara tasuta kasutusse andmine (Narva Kesklinna Gümnaasium)
Korraldus: 728-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 728-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 728-k
 
   
37. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ruumi kasutusse andmisel (MTÜ Spordiklub Boxing-Energia)
Korraldus: 729-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 729-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 729-k
 
   
38. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ New Wave ja MTÜ Ujumisklubi Energia)
Korraldus: 730-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 730-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 730-k
 
   
39. Piletihinna kehtestamine
Korraldus: 731-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Dmitri Vergun
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 731-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 731-k
 
   
40. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 732-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 732-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 732-k
 
   
41. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
Korraldus: 733-k 2021
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 733-k 2021
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele
2. Võtta vastu korraldus nr 733-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja