NARVA LINNAVALITSUS

29.09.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Ants Liimets    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Urmas Tokman    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Narva linna 2021.aasta eelarve muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 20.09.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva linnavalitsuse liiget Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma
 
   
2. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 734-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 734-k 2021
Töökorras 21.09.2021 vastu võetud korraldus nr 734-k
 
   
3. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 735-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 735-k 2021
Töökorras 21.09.2021 vastu võetud korraldus nr 735-k
 
   
4. Volitamine (T. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 736-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 736-k 2021
Töökorras 21.09.2021 vastu võetud korraldus nr 736-k
 
   
5. Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 23.09.2021 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat pr Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
6. Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav lõigus Tallinna maantee – Paul Kerese tänav)
Korraldus: 737-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Avalikult kasutatava tänava ümberehitamiseks (1 etapp)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 737-k 2021
Töökorras 23.09.2021 vastu võetud korraldus nr 737-k
 
   
7. Loa andmine ühiste kavatsuste kokkuleppe sõlmimiseks
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 23.09.2021 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Nõustuda esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõuga.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhatajat Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
8. Kasutusloa andmine (A.Daumani tn 11)
Korraldus: 738-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Lasteaia Cipollino territooriumil rajatud mängu- ja spordiväljakud
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 738-k 2021
Töökorras 23.09.2021 vastu võetud korraldus nr 738-k
 
   
9. Tee ehitusloa andmine (Joaorg, Joaoru saar)
Korraldus: 739-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kahe silla lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 739-k 2021
Töökorras 24.09.2021 vastu võetud korraldus nr 739-k
 
   
10. Loa andmine spordiürituste korraldamiseks
Korraldus: 740-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 740-k 2021
Töökorras 24.09.2021 vastu võetud korraldus nr 740-k
 
   
11. Kasutusloa andmine (Malmi tn 8)
Korraldus: 741-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Keskraamatukogus (ehitisregistri kood 118007036) esimesel korrusel rekonstrueeritud ventilatsioonisüsteem
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 741-k 2021
Töökorras 24.09.2021 vastu võetud korraldus nr 741-k
 
   
12. Teenetemärkide komisjoni kinnitamine
Korraldus: 742-k 2021
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 742-k 2021
Töökorras 27.09.2021 vastu võetud korraldus nr 742-k
 
   
13. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 743-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 743-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 743-k
 
   
14. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Korraldus: 744-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 744-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 744-k
 
   
15. Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 745-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse Nimekomisjoni koosseisu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 745-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 745-k
 
   
16. Narva Linnavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 63-k "Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine" muutmine
Korraldus: 746-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse 03.02.2021 korralduse nr 63-k
"Rohu tn 2 (AÜ Suur Primorskoje) ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maaüksuse ostueesõigusega erastamine" muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 746-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 746-k

Linnavalitsuse liige Jelena Golubeva taandas end antud küsimuse otsustamisest.
 
   
17. Kuke tn 10 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 747-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kuke tn 10 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 747-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 747-k
 
   
18. Metsa tn 16 maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine ja lagunenud ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine
Korraldus: 748-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Metsa tn 16 maa ostueesõigusega erastamise
eeltoimingute lõpetamine ja lagunenud
ehitise kõrvaldamiseks tähtaja määramine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 748-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 748-k
 
   
19. Suur-Aguli tn 8b maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingute lõpetamine
Korraldus: 749-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suur-Aguli tn 8b maa ostueesõigusega
erastamise eeltoimingute lõpetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 749-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 749-k
 
   
20. Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduste nr 1284-k, nr 1285-k muutmine
Korraldus: 750-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduste nr 1284-k,
nr 1285-k muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 750-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 750-k
 
   
21. Projekteerimistingimuste kinnitamine (I. Grafovi tn 24 avaliku parkimisplatsi ja Kiriku tn 9 juurdepääsutee rajamine)
Korraldus: 751-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 751-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 751-k
 
   
22. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Elektrijaama tee 27, Nahavabriku tänav L2, Elektrijaama tee 31, Kadastiku, Elektrijaama tee L5, Elektrijaama tee 23, Elektrijaama tee 59 krundile sideehitise rajamine)
Korraldus: 752-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 752-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 752-k
 
   
23. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Juhkentali tn 6 abihoone rekonstrueerimine ja laiendamine garaažihoone tarbeks)
Korraldus: 753-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 753-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 753-k
 
   
24. Ehitusloa andmine (Raekoja plats)
Korraldus: 754-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Soojustorustiku rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 754-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 754-k
 
   
25. Ehitusloa andmine (Pikse tn 7)
Korraldus: 755-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste (piirdeaed, sademevee- ja reoveekanalisatsioonitorustikud) püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 755-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 755-k
 
   
26. Kasutusloa andmine (Tapamaja tänav 8, Narva linn)
Korraldus: 756-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tapamaja tn 8 püstitatud üksikelamule.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 756-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 756-k
 
   
27. Kasutusloa andmine (Majaka tn 7)
Korraldus: 757-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Majaka tn 7 asuvale suvilale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 757-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 757-k
 
   
28. Kasutusloa andmine (Malmi tn 5a)
Korraldus: 758-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Malmi tn 5a büroohoones paigaldatud jahutussüsteem
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 758-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 758-k
 
   
29. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 759-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 759-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 759-k
 
   
30. Kreenholmi tn 38b asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Kreenholmi tn 38 korteriühistu)
Korraldus: 760-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 760-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 760-k
 
   
31. Asustamata eluruumide (korteriomandite) võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
Korraldus: 761-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 761-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 761-k
 
   
32. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 762-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 762-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 762-k
 
   
33. Munitsipaalkorteri aadressil Kangelaste pr 36-45 Narvas üürile andmine
Korraldus: 763-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 763-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 763-k
 
   
34. Munitsipaalkorteri Kangelaste pr 51-39 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 764-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 764-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 764-k
 
   
35. Munitsipaaleluruumi Rakvere tänav 30A-18 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 765-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 765-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 765-k
 
   
36. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 24-37 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 766-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 766-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 766-k
 
   
37. Munitsipaaleluruumi Hariduse tänav 28-79 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 767-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 767-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 767-k
 
   
38. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 30-14 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 768-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 768-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 768-k
 
   
39. Munitsipaaleluruumi Suur tänav 17-2 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 769-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 769-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 769-k
 
   
40. Avaliku ürituse „Megativoli atraktsioonid“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 770-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 770-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 770-k
 
   
41. Avaliku ürituse „VeloNarva Sünnipäev“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 771-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 771-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 771-k
 
   
42. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 772-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 772-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 772-k
 
   
43. Riigihanke korraldamine ja sõiduki liisingulepingu sõlmimiseks volitamine
Korraldus: 773-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 773-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 773-k
 
   
44. Volitamine (M. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 774-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 774-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 774-k
 
   
45. Hoolduse seadmine V.A.
Korraldus: 775-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 775-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 775-k
 
   
46. Hoolduse seadmine T.S.
Korraldus: 776-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 776-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 776-k
 
   
47. Hoolduse seadmine T.S.
Korraldus: 777-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 777-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 777-k
 
   
48. Linnavara üleandmine Narva Linna Sotsiaalabiametilt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 778-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 778-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 778-k
 
   
49. Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhimäärus
Määrus: 12- 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 12- 2021
Võtta vastu määrus nr 12
 
   
50. Õpilaste arvu suurendamine Narva Keeltelütseumi klassides
Korraldus: 779-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 779-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 779-k
 
   
51. Õpilaste arvu suurendamine Narva 6. Kooli klassides
Korraldus: 780-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 780-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 780-k
 
   
52. Narva Lasteaia Potsataja hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 781-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 781-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 781-k
 
   
53. Narva Lasteaia Kaseke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 782-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 782-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 782-k
 
   
54. Narva Lasteaia Päikene hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 783-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 783-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 783-k
 
   
55. Narva Lasteaia Punamütsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 784-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 784-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 784-k
 
   
56. Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Spin)
Korraldus: 785-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 785-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 785-k
 
   
57. Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 786-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 786-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 786-k
 
   
58. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 787-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 787-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 787-k
 
   
59. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 788-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 788-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 788-k
 
   
60. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linna Sotsiaalabiametile
Korraldus: 789-k 2021
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist
Narva Linna Sotsiaalabiametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 789-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 789-k
 
   
61. Autasustamine Narva linna teenetemärgiga
Korraldus: 790-k 2021
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 790-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 790-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja