NARVA LINNAVALITSUS

13.10.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Ants Liimets    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Urmas Tokman    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (V. M. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 791-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 791-k 2021
04.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 791-k
 
   
2. Volitamine (N. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 792-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 792-k 2021
04.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 792-k
 
   
3. Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 793-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 793-k 2021
05.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 793-k
 
   
4. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (V. V.)
Korraldus: 794-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 794-k 2021
06.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 794-k
 
   
5. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 22c)
Korraldus: 795-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tehisjääväljaku ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 795-k 2021
07.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 795-k
 
   
6. Avaliku ürituse „Perepäev“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 796-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 796-k 2021
07.10.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 796-k
 
   
7. Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4 ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
Korraldus: 797-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Narva Linnavalitsuse 03.03.2021.a
korralduse nr 160-k „Narva linna 2021. aasta eelarve lisas 4
ettenähtud toetuste väljamaksmisest“ muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 797-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 797-k
 
   
8. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 798-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 798-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 798-k
 
   
9. Koha-aadressi määramine (Vana-Joala tee 2)
Korraldus: 799-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 799-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 799-k
 
   
10. Aiandusühistu JUGLA-1 üldmaa ostueesõigusega erastamine (Kurgi tänav, Sibula tänav L1, Sibula tänav L2, Sibula kraav, Kurgi kraav)
Korraldus: 800-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 800-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 800-k
 
   
11. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tule tn 50)
Korraldus: 801-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 801-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 801-k
 
   
12. Munitsipaalomandisse antavate maaüksuste sihtotstarbe määramine (5. Paemurru tn 25, Kreenholmi tn 21a, Kulgusadama tee 4, Kulgusadama tee 9a, Parve tn 9, Nuka, Jalgratta tee 16)
Korraldus: 802-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 802-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 802-k
 
   
13. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Puškini tn 25, 25c, 27, 29, 32, 32a, L4, L5, Hariduse 18a, 18b, L3, L4 krundile elektripaigaldise rajamine)
Korraldus: 803-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 803-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 803-k
 
   
14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (A. Juhhanovi tn 3 krundil asuva Paju Kooli hoone rekonstrueerimine)
Korraldus: 804-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 804-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 804-k
 
   
15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (V. Gerassimovi tn 18a krundil asuva koolieelse lasteasutuse hoone rekonstrueerimine)
Korraldus: 805-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 805-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 805-k
 
   
16. Ehitusloa andmine (V.Gerassimovi tn 2)
Korraldus: 806-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoone fassaadide ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 806-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 806-k
 
   
17. Ehitusloa andmine (Tuleviku tänav)
Korraldus: 807-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Tuleviku tänava kinnistule veetorustiku ehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 807-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 807-k
 
   
18. Kasutusloa andmine (Näkineiu tn 7)
Korraldus: 808-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Näkineiu tn 7 asuvale suvilale ja garaažile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 808-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 808-k
 
   
19. Kasutusloa andmine (Oja tn 37)
Korraldus: 809-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Oja tn 37 püstitatud aiamajale.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 809-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 809-k
 
   
20. Kasutusloa andmine (Fama tn 10)
Korraldus: 810-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Fama tn 10 asuva kaubandushoone katusele rajatud päikeseelektrijaam
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 810-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 810-k
 
   
21. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 41)
Korraldus: 811-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Tallinna mnt 41 asuva kaubandushoone katusele rajatud päikeseelektrijaam
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 811-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 811-k
 
   
22. Kasutusloa andmine (Karja tn 6c)
Korraldus: 812-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Karja tn 6c kinnistul rekonstrueeritud Narko- ja alkoholisõltlaste ambulatoorse teenindamise keskus
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 812-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 812-k
 
   
23. Kasutusloa andmine (Kreenholmi tn 50)
Korraldus: 813-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kreenholmi tn 50 kaubandushoones (ehr kood 120552310) siseruumide ümberplaneerimine.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 813-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 813-k
 
   
24. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 814-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 814-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 814-k
 
   
25. Linnavara tasuta kasutusse andmise lepingu osaline lõpetamine ja SA Narva Sadam sõlmitud äriruumide üürilepingu ülevõtmine (Jõe tn 3, Narva)
Korraldus: 815-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 815-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 815-k
 
   
26. Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 816-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 816-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 816-k
 
   
27. Ilutulestiku korraldamine (16.10.2021 OÜ Triplex Eesti)
Korraldus: 817-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 817-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 817-k
 
   
28. Volitamine (A. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 818-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 818-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 818-k
 
   
29. Volitamine (A. Y. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 819-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 819-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 819-k
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 07.07.2021.a korralduse nr 541-k "Hoolduse seadmine (hooldatav A.G.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 820-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 820-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 820-k
 
   
31. Hoolduse seadmine M.F.
Korraldus: 821-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 821-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 821-k
 
   
32. Hoolduse seadmine E.S.
Korraldus: 822-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 822-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 822-k
 
   
33. Hoolduse seadmine V.L.
Korraldus: 823-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 823-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 823-k
 
   
34. Hoolduse seadmine V.L.
Korraldus: 824-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 824-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 824-k
 
   
35. Hoolduse seadmine G.O.
Korraldus: 825-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 825-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 825-k
 
   
36. Hoolduse seadmine J.L.
Korraldus: 826-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 826-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 826-k
 
   
37. Hoolduse seadmine T.A.
Korraldus: 827-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 827-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 827-k
 
   
38. Hoolduse seadmine L.P.
Korraldus: 828-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 828-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 828-k
 
   
39. Hoolduse seadmine V.I.
Korraldus: 829-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 829-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 829-k
 
   
40. Festivali „Läänemere maletähed“ korraldamine ja festivali juhendi kinnitamine
Korraldus: 830-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 830-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 830-k
 
   
41. Õpilaste arvu suurendamine Narva Soldino Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 831-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 831-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 831-k
 
   
42. Narva Paju Kooli spordisaali tasuta kasutusse andmine (MTÜ Jalgpalliklubi Narva Trans)
Korraldus: 832-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 832-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 832-k
 
   
43. Narva Lasteaia Tareke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 833-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 833-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 833-k
 
   
44. Narva Lasteaia Sädemeke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 834-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 834-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 834-k
 
   
45. Narva Lasteaia Pingviin hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 835-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 835-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 835-k
 
   
46. Narva Lasteaia Karikakar hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 836-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 836-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 836-k
 
   
47. Linnavara tasuta kasutusse andmine (MTÜ Sõjaväeteenistuse ja lahingutegevuse veteranide liit "Bastion")
Korraldus: 837-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: J. Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 837-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 837-k
 
   
48. Protokolliline otsus
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Nõustuda esitatud ettepanekuga - volitada SA Narva Linnaelamu juhatuse liiget Oleg Shcheglovi esindama Narva linna, kui korteriühistu liikme, huve koos kõigi õigustega, mis on seaduses ette nähtud.
 
   
49. Protokolliline otsus
protokoll
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Ants Liimets
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Koostöölepingu nr 21/7.1-5/166 täitmine

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja