NARVA LINNAVALITSUS

27.10.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Ants Liimets    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   
  Urmas Tokman    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Volitamine (B. I. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 838-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 838-k 2021
Töökorras 19.10.2021 vastu võetud korraldus nr 838-k
 
   
2. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (N. N.)
Korraldus: 839-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 839-k 2021
Töökorras 19.10.2021 vastu võetud korraldus nr 839-k
 
   
3. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Korraldus: 840-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 840-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 840-k
 
   
4. Vaie Narva Linnavalitsuse 01.09.2021 korralduse nr 678-k kehtetuks tunnistamise nõude läbivaatamine
Korraldus: 841-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Vaie Narva Linnavalitsuse 01.09.2021 korralduse nr 678-k kehtetuks tunnistamise nõude läbivaatamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 841-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 841-k
 
   
5. Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine maaüksuste riigi omandisse jätmiseks (2. Jõesuu tn 37, Kadastiku tn 1, Lääne tn 9, Puuvilla haljasala, Rakvere tn 64a, Vihma tn 19)
Korraldus: 842-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 842-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 842-k
 
   
6. Arvamuse andmine maaüksuse riigi omandisse jätmiseks (Tehase tn 9)
Korraldus: 843-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 843-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 843-k
 
   
7. Kanepi tn 2 ja Kanepi tn 2a katastriüksuste liitmine
Korraldus: 844-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 844-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 844-k
 
   
8. Kalle tn 2 ja Kalle tn 2a katastriüksuste liitmine
Korraldus: 845-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 845-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 845-k
 
   
9. Narva Linnavalitsuse 19.08.2020. a korralduse nr 529-k “Projekteerimistingimuste kinnitamine (1. Jõe tn 3 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)“ muutmine
Korraldus: 846-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 846-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 846-k
 
   
10. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Kastani tn 34 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 847-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 847-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 847-k
 
   
11. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Jalaka tn 33 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 848-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 848-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 848-k
 
   
12. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Palavuse tn 32 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 849-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 849-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 849-k
 
   
13. Tee ehitusloa andmine (Tuleviku tänav // Paul Kerese väljak // Vestervalli tänav L2)
Korraldus: 850-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Avalikult kasutatava tänava ümberehitamiseks ja selle teenindamiseks vajalike ehitiste rajamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 850-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 850-k
 
   
14. Tee ehitusloa andmine (Spordi tänav // M. Maslovi tn 3a)
Korraldus: 851-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Avalikult kasutatava sõidutee ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 851-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 851-k
 
   
15. Ehitusloa andmine (Rahu tn 36)
Korraldus: 852-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuva hoone ehitisregistri koodiga 118005962 lammutamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 852-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 852-k
 
   
16. Ehitusloa andmine (A. Puškini tn 15c)
Korraldus: 853-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuva hoone osa ümberehitamiseks eriarstiabi kabineti tarbeks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 853-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 853-k
 
   
17. Ehitusloa andmine (Kulgu tn 5a)
Korraldus: 854-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuvas laohoones siseruumide ümberplaneerimiseks ning automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 854-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 854-k
 
   
18. Ehitusloa andmine (Albert-Augusti Tiimani tn 1c)
Korraldus: 855-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Albert-Augusti Tiimani tn 1c
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 855-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 855-k
 
   
19. Kasutusloa andmine (Aleksei Juhhanovi tn 20 // Rakvere tn 35)
Korraldus: 856-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aleksei Juhhanovi tn 20 // Rakvere tn 35
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 856-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 856-k
 
   
20. Kasutusloa andmine (Tallinna mnt 7)
Korraldus: 857-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Paigaldatud lisa lükanduks Lidl kaubandushoone väliparkla poosele küljele hoone klaasitud nurka.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 857-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 857-k
 
   
21. Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Rahu tänav 6-30 ja Aleksander Puškini tänav 26-145 Narvas
Korraldus: 858-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 858-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 858-k
 
   
22. Munitsipaalkorteri aadressil Kangelaste pr 51-39 Narvas üürile andmine
Korraldus: 859-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 859-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 859-k
 
   
23. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 860-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 860-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 860-k
 
   
24. Ostja kinnitamine 05.10.2021 toimunud kirjaliku avaliku enampakkumise tulemuste põhjal (kinnistu asukohaga Narva linn, Muru tn 41)
Korraldus: 861-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 861-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 861-k
 
   
25. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Kulgusadama tee L2, L3 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 862-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 862-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 862-k
 
   
26. Raieloa väljastamine (AS YIT Eesti)
Korraldus: 863-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 863-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 863-k
 
   
27. M. Chagalli mälestuskivi tasuta üleandmine Narva linnale
Korraldus: 864-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 864-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 864-k
 
   
28. Maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Korraldus: 865-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 865-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 865-k
 
   
29. Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 866-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 866-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 866-k
 
   
30. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 867-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 867-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 867-k
 
   
31. Volitamine (alaealise L.I. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 868-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 868-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 868-k
 
   
32. Volitamine (alaealise D.S. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 869-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 869-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 869-k
 
   
33. Volitamine (alaealise K.L. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 870-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 870-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 870-k
 
   
34. Volitamine (alaealise N.S. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 871-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 871-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 871-k
 
   
35. Volitamine (alaealise A.K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 872-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 872-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 872-k
 
   
36. Volitamine (alaealise D.K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 873-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 873-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 873-k
 
   
37. Volitamine (alaealise A.K. huvide esindamine eestkostja Narva linna poolt)
Korraldus: 874-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 874-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 874-k
 
   
38. Hoolduse seadmine T.M.
Korraldus: 875-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 875-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 875-k
 
   
39. Hoolduse seadmine V.K.
Korraldus: 876-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 876-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 876-k
 
   
40. Hoolduse seadmine S.P.
Korraldus: 877-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 877-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 877-k
 
   
41. Hoolduse seadmine N.S.
Korraldus: 878-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 878-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 878-k
 
   
42. Hoolduse seadmine G.Ž.
Korraldus: 879-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 879-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 879-k
 
   
43. Hoolduse seadmine M.H.
Korraldus: 880-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 880-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 880-k
 
   
44. Hoolduse seadmine L.T.
Korraldus: 881-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 881-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 881-k
 
   
45. Hoolduse seadmine V.B.
Korraldus: 882-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 882-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 882-k
 
   
46. Hoolduse seadmine L.P.
Korraldus: 883-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 883-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 883-k
 
   
47. Narva Linnavalitsuse 13.11.2013. a määruse nr 38 „Konkursi läbiviimise kord üldhariduskooli direktori, koolieelse lasteasutuse direktori ja huvikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks“ muutmine
Määrus: 13 - 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 13 - 2021
Võtta vastu määrus nr 13
 
   
48. Laste arvu suurendamine Narva Lasteaia Potsataja lasteaiarühmas
Korraldus: 884-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 884-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 884-k
 
   
49. Narva Lasteaia Põngerjas hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 885-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 885-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 885-k
 
   
50. Narva Lasteaia Pääsuke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 886-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 886-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 886-k
 
   
51. Narva Lasteaia Cipollino hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 887-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 887-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 887-k
 
   
52. Narva Lasteaia Tuluke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 888-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 888-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 888-k
 
   
53. Narva Lasteaia Vikerkaar hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 889-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 889-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 889-k
 
   
54. Narva Lasteaia Kirsike hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 890-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 890-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 890-k
 
   
55. Narva Linnavalitsuse 22.03.2021.a korralduse nr 207 „Narva linna 2021.aasta eelarve alaeelarvete kinnitamine asutuste lõikes“ muutmine
Korraldus: 891-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 891-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 891-k
 
   
56. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 892-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 892-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 892-k
 
   
57. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 893-k 2021
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 893-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 893-k
 
   
58. Koolide töökorraldusest
Korraldus: 894-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 894-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 894-k
 
   
59. Narva noorteprojektide komisjoni moodustamine
Korraldus: 895-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 895-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 895-k
 
   
60. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: 

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja