NARVA LINNAVALITSUS

10.11.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Ants Liimets    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Viktoria Lutus    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Koolide töökorraldusest
Korraldus: 896-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 896-k 2021
Töökorras 05.11.2021 vastu võetud korraldus nr 896-k
 
   
2. Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Projekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine.
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“ teostaja määramine ning oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine“ vastavalt esitatud Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Juri Saijat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
3. Krookuse tn 23 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 897-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Krookuse tn 23 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 897-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 897-k
 
   
4. Lõikuse tn 1 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 898-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Lõikuse tn 1 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 898-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 898-k
 
   
5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Raekoja plats 1, Raekoja plats 2, Rüütli tänava, Rüütli tn 6, Kraavi tn 8, Viru tn 11a, Suur tn L2 krundile elektripaigaldise rajamine)
Korraldus: 899-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 899-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 899-k
 
   
6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vestervalli L2, 15, J1, Kraavi tn, 8a, 6, 8, Karja 4, 2, L1, 3, Sepa 3a, Vaeselapse tn, Hariduse 15a, 3, 10 krundile elektripaigaldise rajamine)
Korraldus: 900-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 900-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 900-k
 
   
7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Sibula tn 26 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 901-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 901-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 901-k
 
   
8. Tee ehitusloa andmine (Paul Kerese tänav, Paul Kerese väljak, Tallinna maantee, Aleksander Puškini tänav, Tuleviku tänav ja Peetri plats III etapp).
Korraldus: 902-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Paul Kerese tänav, Paul Kerese väljak, Tallinna maantee, Aleksander Puškini tänav, Tuleviku tänav ja Peetri plats III etapp.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 902-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 902-k
 
   
9. Tee ehitusloa andmine (Rahu tänav, Paul Kerese tänav, Kreenholmi tänav. II etapp).
Korraldus: 903-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Avalikult kasutatava Paul Kerese tänava ning Rahu tänava ristmikust kuni Paul Kerese tänava ning Kreenholmi tänava ristmikuni (transiitteede rekonstrueerimise II etapp) ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 903-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 903-k
 
   
10. Ehitusloa andmine (Narva TEN-T sademeveekanalisatsioon)
Korraldus: 904-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tallinna mnt l5// Rahu tänav L3//Rahu tänav L2//Rahu tänav L1// Paul Kerese tänav L4//Paul Kerese tänav L1// Paul Kerese tänav L2// Paul Kerese tn 22a//Paul Kerese tn 29//Paul Kerese tänav L1// Paul Kerese väljak// Aleksander Puškini tänav L2//Peetri plats
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 904-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 904-k
 
   
11. Tee ehitusloa andmine (Linda tänav L1//Malmi tänav L2)
Korraldus: 905-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Linda tänav L1//Malmi tänav L2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 905-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 905-k
 
   
12. Tee ehitusloa andmine (Tallinna mnt L1 // Tallinna mnt 7)
Korraldus: 906-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tallinna mnt 7 kinnistule mahasõidu ümberehitamiseks Tallinna mnt L1 tänava laiendamisega
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 906-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 906-k
 
   
13. Ehitusloa andmine (Fama 10/1)
Korraldus: 907-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuva kaubandushoone osa (ehitisregistri kood 120296282) katusele
päikeseelektrijaama rajamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 907-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 907-k
 
   
14. Ehitusloa andmine (A.Puškini tn 29)
Korraldus: 908-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Kesklinna Gümnaasiumi põhikooli spordihoone ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 908-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 908-k
 
   
15. Munitsipaaleluruumi Tallinna mnt 21-22 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 909-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 909-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 909-k
 
   
16. Munitsipaaleluruumi Aleksander Puškini tn 45-12 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 910-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 910-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 910-k
 
   
17. Munitsipaaleluruumi Vassili Gerassimovi 16-74 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 911-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 911-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 911-k
 
   
18. Narva Linnavalitsuse 14.10.2020 korralduse nr 688-k „Pärandvaraga seotud kohustuste täitmine ja volituse andmine (R.K pärimisasi)“ muutmine
Korraldus: 912-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 912-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 912-k
 
   
19. Raieloa väljastamine
Korraldus: 913-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 913-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 913-k
 
   
20. Narva linna omandis olevate kinnisasjade Paul Kerese tänav 17b, Suur-Aguli tänav koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 914-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 914-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 914-k
 
   
21. Uusküla tn 15a asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, Uusküla tn 15 korteriühistu)
Korraldus: 915-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 915-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 915-k
 
   
22. Aleksander Puškini tänav J9 asuva maa-ala osa tasuta kasutusse andmine (Narva linn, A. Puškini tn 45a korteriühistu)
Korraldus: 916-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 916-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 916-k
 
   
23. Linnavara tasuta kasutusse andmine (Art Republic Krenholmia MTÜ)
Korraldus: 917-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 917-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 917-k
 
   
24. Linnavara tasuta kasutusse andmine(MTÜ Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE)
Korraldus: 918-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 918-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 918-k
 
   
25. Linnavara mahakandmine
Korraldus: 919-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 919-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 919-k
 
   
26. Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 920-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 920-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 920-k
 
   
27. Avaliku ürituse „Talvelahing 2021“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 921-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 921-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 921-k
 
   
28. Volitamine (M. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 922-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 922-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 922-k
 
   
29. Volitamine (A. K. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 923-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 923-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 923-k
 
   
30. Hoolduse seadmine N.A.
Korraldus: 924-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 924-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 924-k
 
   
31. Hoolduse seadmine K.V.
Korraldus: 925-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 925-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 925-k
 
   
32. Hoolduse seadmine Z.K.
Korraldus: 926-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 926-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 926-k
 
   
33. Hoolduse seadmine A.T.
Korraldus: 927-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 927-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 927-k
 
   
34. Hoolduse seadmine V.C.
Korraldus: 928-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 928-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 928-k
 
   
35. Hoolduse seadmine M.K.
Korraldus: 929-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 929-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 929-k
 
   
36. Hoolduse seadmine A. I.
Korraldus: 930-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 930-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 930-k
 
   
37. Hoolduse seadmine A.G.
Korraldus: 931-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 931-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 931-k
 
   
38. Hoolduse seadmine P.P.
Korraldus: 932-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 932-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 932-k
 
   
39. Narva Linna Sotsiaalabiameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 933-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 933-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 933-k
 
   
40. Konkursi väljakuulutamine Narva Paju Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 934-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 934-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 934-k
 
   
41. Õpilaste arvu suurendamine Narva Pähklimäe Gümnaasiumi klassides
Korraldus: 935-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 935-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 935-k
 
   
42. Narva Lasteaia Käoke hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 936-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 936-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 936-k
 
   
43. Narva Lasteaia Sipsik hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 937-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 937-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 937-k
 
   
44. Narva Lasteaia Muinasjutt hoolekogu koosseisu kinnitamine
Korraldus: 938-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 938-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 938-k
 
   
45. Narva Kreenholmi Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 939-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 939-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 939-k
 
   
46. Narva Pähklimäe Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 940-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 940-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 940-k
 
   
47. Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine Narva Õigeusu Gümnaasiumile riigi eelarvest tegevuskulutoetuse andmiseks“ Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutust antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
48. Linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile
Korraldus: 941-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Viktoria Lutus
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 941-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 941-k
 
   
49. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 942-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 942-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 942-k
 
   
50. Narva linna 2021. aasta eelarve täitmine 9 kuu eest
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:

Võtta esitatud info teadmiseks

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja