NARVA LINNAVALITSUS

24.11.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Ants Liimets    linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Urmas Tokman    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 943-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Olga Saveljeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 943-k 2021
Töökorras 11.11.2021 vastu võetud korraldus nr 943-k
 
   
2. Volitamine (S. S. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
944-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Tihhomirova
 
 
Otsus/tulemused: 944-k 2021
Töökorras 17.11.2021 vastu võetud korraldus nr 944-k
 
   
3. Volitamine (V. B. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 945-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Tihhomirova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 945-k 2021
Töökorras 17.11.2021 vastu võetud korraldus nr 945-k
 
   
4. Volitamine (S. Z. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 946-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jekaterina Tihhomirova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 946-k 2021
Töökorras 17.11.2021 vastu võetud korraldus nr 946-k
 
   
5. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone püstitamine...)
Korraldus: 947-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine
(Rahu tn 3d krundile kontori- ja laohoone püstitamine Narva Linnavolikogu 27.05.2004. a otsusega nr 81/35 kehtestatud Rahu tänava ja Rahu tn 3 vahelise maa-ala detailplaneeringu alusel, mida on täpsustatud ehitise kasutamise otstarbe, arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete osas)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 947-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 947-k
 
   
6. Mesilase tn 1b, Mesilase tn 3a ja Mesilase tn 5a katastriüksuste liitmine
Korraldus: 948-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 948-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 948-k
 
   
7. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tehase tn L7, T7, Kadastiku tn L7, L6, T1, T2, T6, 31b, Nahavabriku tn L2, Elektrijaama tee 23, 29, 57c, 57d, 59, L5, Kadastiku krundile elektripaigaldise rajamine)
Korraldus: 949-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Tehase tänav L7, Kadastiku tänav L7, Kadastiku tänav L6, Nahavabriku tänav L2, Kadastiku tn 31b, Kadastiku tänav T6, Elektrijaama tee 59, Kadastiku tänav T1, Kadastiku tänav T2, Elektrijaama tee 29, Elektrijaama tee 57c, Elektrijaama tee 57d, Tehase tänav T7, Elektrijaama tee L5, Elektrijaama tee 23, Kadastiku krundile elektripaigaldise rajamine)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 949-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 949-k
 
   
8. Ehitusloa andmine (Tallinna mnt 81)
Korraldus: 950-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Surugaasi tankla kompleksi ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 950-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 950-k
 
   
9. Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tn 30, Ancis Daumani tn 14, Aleksander Puškini tn J13)
Korraldus: 951-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Ancis Daumani tn 30, Ancis Daumani tn 14, Aleksander Puškini tn J13
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 951-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 951-k
 
   
10. Kasutusloa andmine (Murdlaine tn 14)
Korraldus: 952-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Murdlaine tn 14 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 952-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 952-k
 
   
11. Kasutusloa andmine (Rõõmu tn 18)
Korraldus: 953-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Rõõmu tn 18 püstitatud aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 953-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 953-k
 
   
12. Kasutusloa andmine (Aku tn 26)
Korraldus: 954-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Aku tn 26 asuvale aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 954-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 954-k
 
   
13. Kasutusloa andmine (Pikk tn 15)
Korraldus: 955-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Pikk tn 15 püstitatud aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 955-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 955-k
 
   
14. Kasutusloa andmine (Kadastiku tn 25b ja 27)
Korraldus: 956-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Kinnistutele Kadastiku tn 25b (katastriüksuse tunnus 51106:001:0210) ja Kadastiku tn 27 (katastriüksuse tunnus 51106:001:0212) on paigaldatud 23 päikeseenergia elektrijaama, millised moodustavad ühe päikeseelektrijaamapargi.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 956-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 956-k
 
   
15. 27.09.2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu, reaalkoormatise seadmise lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu lõpetamine (Ancis Daumani tn 14, Narva)
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks otsuse eelnõu „27.09.2005 sõlmitud hoonestusõiguse seadmise lepingu, reaalkoormatise seadmise lepingu, ostueesõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu lõpetamine (Ancis Daumani tn. 14, Narva)“ .

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktori Jelena Skulatšovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
16. Narva linna omandis oleva kinnisasja A. Puškini tänav 29 koormamine isikliku kasutusõigusega OÜ VKG Elektrivõrgud kasuks
Korraldus: 957-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 957-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 957-k
 
   
17. Teede ja tänavate sulgemise maksu soodustuse määramine (Narva Vesi AS)
Korraldus: 958-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 958-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 958-k
 
   
18. Vara tasuta omandamine ja linnavarale valitseja määramine ning volituse andmine (Politsei- ja Piirivalveamet)
Korraldus: 959-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 959-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 959-k
 
   
19. Raieloa väljastamine (Ehitustrust AS)
Korraldus: 960-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 960-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 960-k
 
   
20. Avaliku ürituse „Rahvuslik koerte näitus“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 961-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 961-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 961-k
 
   
21. Volitamine (T. O. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 962-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 962-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 962-k
 
   
22. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (A. D.)
Korraldus: 963-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 963-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 963-k
 
   
23. Narva linna Sotsiaalabiameti 24.10.2002.a korralduse nr 03/2050 "Hoolduse seadmine (hooldatav V.S.)" kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 964-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 964-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 964-k
 
   
24. Hoolduse seadmine V.S.
Korraldus: 965-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 965-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 965-k
 
   
25. Hoolduse seadmine J.P.
Korraldus: 966-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 966-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 966-k
 
   
26. Hoolduse seadmine J.P.
Korraldus: 967-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 967-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 967-k
 
   
27. Hoolduse seadmine V.A.
Korraldus: 968-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 968-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 968-k
 
   
28. Hoolduse seadmine A.F.
Korraldus: 969-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 969-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 969-k
 
   
29. Hoolduse seadmine R.R.
Korraldus: 970-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 970-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 970-k
 
   
30. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuste kehtestamine
Korraldus: 971-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 971-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 971-k
 
   
31. Narva Soldino Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 972-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 972-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 972-k
 
   
32. Tunnitasu tariifi kooskõlastamine Narva Spordikooli Energia ujula kasutusse andmisel (MTÜ Marliin Spordiklubi)
Korraldus: 973-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 973-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 973-k
 
   
33. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 974-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 974-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 974-k
 
   
34. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu Kantseleile
Korraldus: 975-k 2021
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavolikogu Kantseleile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 975-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 975-k
 
   
35. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamine kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust ...)
Korraldus: 976-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine
(Paul Kerese tn 40g krundil asuva ärihoone laiendamine kuni 33% selle esialgu kavandatud mahust Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a otsusega nr 28 kehtestatud Paul Kerese tn 40g maa-ala detailplaneeringu alusel, mida on täpsustatud kuni 10% hoonestusala suuruse ning arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste osas)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 976-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 976-k
 
   
36. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine (Rakvere tn 71a krundile pargi rajamine ...)
Korraldus: 977-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste kinnitamine
(Rakvere tn 71a krundile pargi rajamine Narva Linnavolikogu 21.06.2012. a otsusega nr 83 kehtestatud Rakvere tn 71 maa-ala detailplaneeringu ning Narva Linnavalitsuse 29.11.2017. a korraldusega nr 1179-k kehtestatud Rakvere tn 59, Rakvere tn 61, Rakvere tn 61a ja Paju tn 5 maa-alade detailplaneeringu alusel, mida tuleb täpsustada arhitektuuriliste, ehituslike ja kujunduslike tingimuste ning haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete osas)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 977-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 977-k
 
   
37. Narva Linnavalitsuse 29.09.2021 korralduse nr 748-k peale esitatud vaide läbivaatamine
Korraldus: 978-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Peeter Tambu
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 978-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 978-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja