NARVA LINNAVALITSUS

08.12.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Ants Liimets    linnapea   
  Sergei Solodov    jurist   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   
  Urmas Tokman    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Vabariikliku noorte pianistide instrumentaalkontserdi konkursi kontserdi hinna kehtestamine
Korraldus: 979-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 979-k 2021
Töökorras 26.11.2021 vastu võetud korraldus nr 979-k
 
   
2. Haridusasutuste tegevuskulude arvestuslike maksumuste kinnitamine
Määrus: 14- 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 14- 2021
Töökorras 29.11.2021 vastu võetud määrus nr 14
 
   
3. Narva linna 2022.aasta eelarve kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 30.11.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees määruse vastuvõtmist.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
4. „Vana-Narva uus elu” projekti omafinantseeringu kinnitamine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
 
„Vana-Narva uus elu” projekti omafinantseeringu kinnitamine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 02.12.2021 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist „Vana-Narva uus elu“ projekti omafinantseeringu kinnitamise kohta vastavalt Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
5. Volitamine (M. G. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 980-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 980-k 2021
Töökorras 02.12.2021 vastu võetud korraldus nr 980-k
 
   
6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahu tn L1, Elektrijaama tee L1, Parve tn 32, L3, Kadastiku tn L2 avaliku kõnnitee ja elektripaigaldise rajamine...)
Korraldus: 981-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Projekteerimistingimuste kinnitamine
(Rahu tn L1, Elektrijaama tee L1, Parve tn 32, L3, Kadastiku tn L2 avaliku kõnnitee ja elektripaigaldise rajamine Narva Linnavolikogu 17.06.2010. a otsusega nr 99 kehtestatud Rahu tänava detailplaneeringu alusel)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 981-k 2021
Töökorras 02.12.2021 vastu võetud korraldus nr 981-k
 
   
7. Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult määruse „Avalikult kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord” vastu võtmist vastavalt Narva Linnavolikogu määruse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor Juri Saijat antud küsimust Narva Linnavolikogu istungil ette kandma.
 
   
8. Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine
Korraldus: 982-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Aktsiaseltsi Transservis-N audiitori nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 982-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 982-k
 
   
9. Konkursi „Narva Ettevõtja 2021” väljakuulutamine, Konkursikomisjoni moodustamine
Korraldus: 983-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Konkursi „Narva Ettevõtja 2021” väljakuulutamine,
Konkursikomisjoni moodustamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 983-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 983-k
 
   
10. Narva Linnavolikogu 19.12.2019 otsuse nr 68 „Vaksali tn 19 ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ kehtetuks tunnistamine ja detailplaneeringu menetluste lõpetamine
protokoll
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolline otsus:

1.Taotleda Narva Linnavolikogult detailplaneeringu algatamise otsuse kehtetuks tunnistamist ja detailplaneeringu menetluste lõpetamist vastavalt volikogu otsuse eelnõule.
2.Volitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktorit Kaie Ennot nimetatud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
11. Kadastiku 29 maa-ala detailplaneeringu kehtestamine
Korraldus: 984-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 984-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 984-k
 
   
12. Narva Linnavalitsuse 14.08.2001 korralduse nr 1396-k "aü Ptšela, Herilase tn 22 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil" punkti 1 alapunkti 1.5 muutmine
Korraldus: 985-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse 14.08.2001 korralduse
nr 1396-k "aü Ptšela, Herilase tn 22 maa riigi
omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise
eesmärgil" punkti 1 alapunkti 1.5 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 985-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 985-k
 
   
13. Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
Korraldus: 986-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 986-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 986-k
 
   
14. Ehitusloa andmine ( 5. Paemurru tn 7)
Korraldus: 987-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 987-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 987-k
 
   
15. Kasutusloa andmine (Lahe tn 124)
Korraldus: 988-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Lahe tn 124
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 988-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 988-k
 
   
16. Kasutusloa andmine (3. Paemurru tänav 24, Narva)
Korraldus: 989-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 989-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 989-k
 
   
17. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt 38)
Korraldus: 990-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kangelaste prospekt 38
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 990-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 990-k
 
   
18. Kasutusloa andmine (Kulgusadama tee L3)
Korraldus: 991-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kulgusadama tee L3
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 991-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 991-k
 
   
19. Kasutusloa andmine (P.Kerese tn 22)
Korraldus: 992-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva 6. Kooli territooriumil koolihoovi kompleksi kasutusele võtmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 992-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 992-k
 
   
20. Kasutusloa andmine (Rakvere tn 22c)
Korraldus: 993-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Rakvere tn 22c
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 993-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 993-k
 
   
21. Narva Linnavalitsuse 27.06.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine“ muutmine
Määrus: 15 - 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 15 - 2021
Võtta vastu määrus nr 15
 
   
22. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (R. M.)
Korraldus: 994-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 994-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 994-k
 
   
23. Narva Linnavalitsuse 14.04.2021.a korralduse nr 271-k „Hoolduse seadmine (hooldatav Z.M.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 995-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 995-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 995-k
 
   
24. Narva Linnavalitsuse 14.04.2021.a korralduse nr 275-k „Hoolduse seadmine (hooldatav M.B.)“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 996-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 996-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 996-k
 
   
25. Hoolduse seadmine P.K.
Korraldus: 997-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 997-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 997-k
 
   
26. Hoolduse seadmine M.S.
Korraldus: 998-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 998-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 998-k
 
   
27. Hoolduse seadmine P.Y.
Korraldus: 999-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 999-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 999-k
 
   
28. Hoolduse seadmine V.S.
Korraldus: 1000-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1000-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1000-k
 
   
29. Hoolduse seadmine I.G.
Korraldus: 1001-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1001-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1001-k
 
   
30. Kinnistu asukohaga Viru tn 9a, Narva, omandamine
protokoll
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Esitada Narva Linnavolikogule vastuvõtmiseks määruse eelnõu „Kinnistu asukohaga Viru tn 9a, Narva, omandamine“.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti direktorit Jelena Skulatšovat antud eelnõu ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
31. Pärandvara võõrandamine teistkordsel kirjalikul avalikul enampakkumisel (korteriomand asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Vatla küla, Vatla tee 3-9)
Korraldus: 1002-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1002-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1002-k
 
   
32. Munitsipaaleluruumide üüriõiguse vahetamine aadressidel Kreenholmi tänav 8-9 ja Aleksander Puškini tänav 26-134 Narvas
Korraldus: 1003-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1003-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1003-k
 
   
33. Munitsipaalkorteri Energia tänav 1-18 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1004-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1004-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1004-k
 
   
34. Munitsipaalkorteri Kreenholmi tänav 10-16 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1005-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1005-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1005-k
 
   
35. Munitsipaalkorteri aadressil Kreenholmi tn 9-13 Narvas üürile andmine
Korraldus: 1006-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1006-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1006-k
 
   
36. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 1007-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1007-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1007-k
 
   
37. Munitsipaalkorteri V. Gerassimovi tänav 9-12 Narvas võõrandamisele mittekuuluvaks tunnistamine
Korraldus: 1008-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1008-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1008-k
 
   
38. Raieloa väljastamine (Elero AS)
Korraldus: 1009-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1009-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1009-k
 
   
39. Avaliku ürituse „Neptunas Eesti Ööjooks – Narva Talv 2021“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1010-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1010-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1010-k
 
   
40. Avaliku ürituse „Talvemüük“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1011-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1011-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1011-k
 
   
41. Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1012-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1012-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1012-k
 
   
42. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1013-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1013-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1013-k
 
   
43. Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1014-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Narva Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1014-k 2021
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1014-k
 
   
44. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
Korraldus: 1015-k 2021
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Sergei Solodov
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Ametile.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1015-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1015-k
 
   
45. Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnaarhiivile
Korraldus: 1016-k 2021
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Sergei Solodov
 
Linnavara üleandmine Narva Linnakantseleist Narva Linnaarhiivile
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1016-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1016-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja