NARVA LINNAVALITSUS

22.12.2021  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Ants Liimets    linnapea   
  Sergei Solodov    jurist   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Urmas Tokman    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   
  Jelena Vassiljeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I. Š.)
Korraldus: 1017-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1017-k 2021
09.12.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 1017-k
 
   
2. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1018-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1018-k 2021
14.12.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 1018-k
 
   
3. Volitamine (S. P. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 1019-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1019-k 2021
14.12.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 1019-k
 
   
4. Projekti "Stockholmi platsi ehitus, I etapp" (projekt nr 2014-2020.9.02.19-0023) oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine
protokoll
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Projekti "Stockholmi platsi ehitus, I etapp" (projekt nr 2014-2020.9.02.19-0023) oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja määramine
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Taotleda Narva Linnavolikogult otsuse vastuvõtmist projekti "Stockholmi platsi ehitus, I etapp" (projekt nr 2014-2020.9.02.19-0023) oma- ja sildfinantseeringu kinnitamise ning projekti teostaja määramise kohta vastavalt Narva Linnavolikogu otsuse eelnõule.

2.Volitada Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktorit Juri Saijat antud küsimuses ette kandma Narva Linnavolikogu istungil.
 
   
5. Volitamine (K. V. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 1020-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1020-k 2021
16.12.2021 töökorras vastu võetud korraldus nr 1020-k
 
   
6. Kultuuri- ja spordiüritustele toetuse andmise kord
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Kultuuri- ja spordiüritustele toetuse andmise kord“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat juhataja ülesannetes Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
7. Linnavara tasuta kasutusse andmine (Eestimaa Spordiliit Jõud)
Korraldus: 1021-k 2021
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1021-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1021-k
 
   
8. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme tagasiastumine
Korraldus: 1022-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikme tagasiastumine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1022-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1022-k
 
   
9. Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks
Korraldus: 1023-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Maksusoodustuse andmine jäätmemajandust puudutava reklaami eksponeerimiseks aadressil Rahu tn L2, Raudsilla tn 10, Kangelaste prospekt 12, A. Puškini tn 23.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1023-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1023-k
 
   
10. Tööstuspark INTEC-Nakro MTÜ-le maksusoodustuse andmine reklaami eksponeerimiseks aadressil Elektrijaama tee L2
Korraldus: 1024-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Maksusoodustuse andmine tööstuspargi välireklaami eksponeerimiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1024-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1024-k
 
   
11. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1025-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1025-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1025-k
 
   
12. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 1026-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1026-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1026-k
 
   
13. Liiva tn 3 maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine
Korraldus: 1027-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1027-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1027-k
 
   
14. Kase tn 1 ja Kase tn 1a katastriüksuste liitmine
Korraldus: 1028-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1028-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1028-k
 
   
15. Mihhail Gorbatši tn 2 ja Mihhail Gorbatši tn 2a katastriüksuste liitmine
Korraldus: 1029-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1029-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1029-k
 
   
16. Peeterristi tee L2, Peeterristi tee L4, Peeterristi tee L5, Peeterristi tee L6 ja Peeterristi tee L7 maaüksuste munitsipaliseerimine
Korraldus: 1030-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1030-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1030-k
 
   
17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Rahnu tn 3 väikeelamu/hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 1031-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1031-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1031-k
 
   
18. Kasutusloa andmine (Värske tänav 2a, Narva linn)
Korraldus: 1032-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Värske tänav 2a püstitatud hoone (paadigaraaž).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1032-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1032-k
 
   
19. Kasutusloa andmine (Värske tänav 4a, Narva linn)
Korraldus: 1033-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Värske tänav 4a püstitatud hoone (paadigaraaž).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1033-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1033-k
 
   
20. Kasutusloa andmine (Udu tn 5)
Korraldus: 1034-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Udu tn 5 püstitatud aiamajale
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1034-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1034-k
 
   
21. Kasutusloa andmine (Tuleviku tn 9, Vabaduse tänav J2 ja L1)
Korraldus: 1035-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
(Tuleviku tn 9, Vabaduse tänav J2 ja L1
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1035-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1035-k
 
   
22. Kasutusloa andmine (Ancis Daumani tänav 10, Narva linn)
Korraldus: 1036-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Ancis Daumani tänav 10 püstitatud hoone(garaaž).
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1036-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1036-k
 
   
23. Munitsipaaleluruumi Joala tänav 9-9 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 1037-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1037-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1037-k
 
   
24. Munitsipaaleluruumi Kangelaste prospekt 30-15 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 1038-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1038-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1038-k
 
   
25. Munitsipaaleluruumi Kooli põik 2-2 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 1039-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1039-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1039-k
 
   
26. Munitsipaaleluruumi Kreenholmi tänav 24a-35 Narvas otsustuskorras võõrandamine
Korraldus: 1040-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1040-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1040-k
 
   
27. Narva Linnavalitsuse 08.12.2021.a korralduse nr 1007-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.1 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 1041-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1041-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1041-k
 
   
28. Narva Linnavalitsuse 27.10.2021.a korralduse nr 860-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.9 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 1042-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1042-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1042-k
 
   
29. Narva Linnavalitsuse 27.10.2021.a korralduse nr 860-k «Munitsipaalelamispindade üürile andmine» punkti 3.1.6 kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 1043-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1043-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1043-k
 
   
30. Munitsipaalkorteri aadressil Vassili Gerassimovi tn 9-12 Narvas üürile andmine
Korraldus: 1044-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1044-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1044-k
 
   
31. Munitsipaaleluruumide üürile andmine
Korraldus: 1045-k 2021
   
Esitaja: Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjon
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1045-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1045-k
 
   
32. Linnavara kasutusse andmine (OÜ KREENHOLMI APTEEK)
Korraldus: 1046-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1046-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1046-k
 
   
33. Narvas Linda tänav 4 asuvate ruumide tasuta kasutusse andmine (Linda HIV Sihtasutus)
Korraldus: 1047-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1047-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1047-k
 
   
34. Ilutulestiku korraldamine (31.12.2021 ja 01.01.2022 OÜ Tulekild Pürotehnika)
Korraldus: 1048-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1048-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1048-k
 
   
35. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 1049-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1049-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1049-k
 
   
36. Hoolduse seadmine J.S.
Korraldus: 1050-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1050-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1050-k
 
   
37. Hoolduse seadmine V.T.
Korraldus: 1051-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1051-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1051-k
 
   
38. Hoolduse seadmine A.S.
Korraldus: 1052-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1052-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1052-k
 
   
39. Hoolduse seadmine S.S.
Korraldus: 1053-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1053-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1053-k
 
   
40. Hoolduse seadmine J.K.
Korraldus: 1054-k 2021
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1054-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1054-k
 
   
41. Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogult määruse vastuvõtmist vastavalt esitatud eelnõule.

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
42. Narva Linnavalitsuse 24.03.2015 määruse nr 14 „Narva linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend” muutmine
Määrus: 16 - 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: Määrus: 16 - 2021
Võtta vastu määrus nr 16
 
   
43. Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
Korraldus: 1055-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Eelarveliste assigneeringute ümberpaigutamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1055-k 2021
1. Täiendada eelnõud vastavalt esitatud ettepanekutele.
2. Võtta vastu korraldus nr 1055-k
 
   
44. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
Korraldus: 1056-k 2021
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1056-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1056-k
 
   
45. Linnavalitsuse istungite läbiviimine 2022. aastal
Korraldus: 1057-k 2021
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Sergei Solodov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1057-k 2021
Võtta vastu korraldus nr 1057-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Ants Liimets
linnapea

 

 

Linnasekretär:   Sergei Solodov
jurist

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja