NARVA LINNAVALITSUS

05.01.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Kasutusloa andmine (Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed)
Korraldus: 1058-k 2021
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Pimeaia tn 3 // 5 // Pimeaed
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1058-k 2021
Töökorras 30.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1058-k
 
   
2. Avaliku ürituse „Uusaasta 2022“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 1059-k 2021
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1059-k 2021
Töökorras 30.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1059-k
 
   
3. Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
Korraldus: 1060-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Aktsiaseltsi Narva Vesi Narva linna esindaja nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1060-k 2021
Töökorras 30.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1060-k
 
   
4. Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotusest
Korraldus: 1061-k 2021
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1061-k 2021
Töökorras 30.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1061-k
 
   
5. Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine
Korraldus: 1062-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1062-k 2021
Töökorras 31.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1062-k
 
   
6. Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
Korraldus: 1063-k 2021
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Natalja Smelova
 
Sihtasutuse Narva Sadam nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1063-k 2021
Töökorras 31.12.2021 vastu võetud korraldus nr 1063-k
 
   
7. Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 1-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linna Arendus nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 1-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 1-k
 
   
8. Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 2-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Linnaelamu nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 2-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 2-k
 
   
9. Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
Korraldus: 3-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Muuseum nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 3-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 3-k
 
   
10. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 4-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 4-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 4-k
 
   
11. Narva linna üldplaneeringu koostamise protsessi juhtkomisjoni moodustamine ja kinnitamine
Korraldus: 5-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 5-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 5-k
 
   
12. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine
Korraldus: 6-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 6-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 6-k
 
   
13. Jugla tee L1 maaüksuse sihtotstarbe määramine
Korraldus: 7-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 7-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 7-k
 
   
14. Narva Linnavalitsuse 08.12.2021 korralduse nr 986-k "Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil" punkti 1 ja punkti 3 alapunkti 3.2 muutmine
Korraldus: 8-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Narva Linnavalitsuse 08.12.2021 korralduse nr 986-k "Tedre tn 17 teenindusmaa määramine ja riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil" punkti 1 ja punkti 3 alapunkti 3.2 muutmine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 8-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 8-k
 
   
15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Tedre tn 14 hooajalise elamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 9-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 9-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 9-k
 
   
16. Ehitusloa andmine (Karja tn 3 // Hariduse tänav L3 // Karja tänav L1 // Kraavi tänav // Vaeselapse tänav // Vestervalli tänav L2)
Korraldus: 10-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Sademeveekanalisatsiooni torustike rajamiseks ning Narva linna vanalinna osa tänavate ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 10-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 10-k
 
   
17. Ehitusloa andmine (Linda tn 16)
Korraldus: 11-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Alajaama ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 11-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 11-k
 
   
18. Ehitusloa andmine (Fama tn 4)
Korraldus: 12-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Asuva hoone fassaadide ümberehitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 12-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 12-k
 
   
19. Ehitusloa andmine (Rakvere tn 66)
Korraldus: 13-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Üksikelamu ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 13-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 13-k
 
   
20. Kasutusloa andmine (Tuleviku tn 9 // Tuleviku tn // Vestervalli tn L2)
Korraldus: 14-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Tuleviku tn 9 // Tuleviku tn // Vestervalli tn L2
kinnistuväline sademeveetorustik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 14-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 14-k
 
   
21. Kasutusloa andmine (Kangelaste prospekt, Rahu tn32a)
Korraldus: 15-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kangelaste prospekt 36 // 38 // 40 // 42 // 34b // 40b // Rahu tn 32a // Kangelaste prospekt J1 // Kangelaste prospekt L4 // Kangelaste prospekt T1, sademevee- ja drenaažitorustik
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 15-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 15-k
 
   
22. Narva Linnavalitsuse liiklusohutuskomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 16-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 16-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 16-k
 
   
23. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 17-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Natalja Šibalova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 17-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 17-k
 
   
24. Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoolekogu moodustamine
Korraldus: 18-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 18-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 18-k
 
   
25. Hoolduse seadmine G.V.
Korraldus: 19-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 19-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 19-k
 
   
26. Hoolduse seadmine R.T.
Korraldus: 20-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 20-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 20-k
 
   
27. 2022. a maamaksust vabastamine
Korraldus: 21-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
2022. a maamaksust vabastamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 21-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 21-k
 
   
28. Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul
Korraldus: 22-k 2022
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
Ametiasutuste finantseerimine ja väljaminekute tegemine eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve puhul
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 22-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 22-k
 
   
29. Tee ehitusloa andmine (Kreenholmi viadukt)
Korraldus: 23-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Rahu tänav L1 // Raudtee 10a // Vaksali tn 14 // Narva raudteejaam // Parve tänav L3 // Parve tn 32 // Kadastiku tn L2 ja Kreenholmi tänav L4 // Raudtee 10a // Vaksali tn 14 // Narva raudteejaam // Kreenholmi tänav L3
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 23-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 23-k
 
   
30. Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduse nr 1293-k „Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele tasu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
Korraldus: 24-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Narva Linnavalitsuse 20.12.2017 korralduse nr 1293-k „Aktsiaseltsi Transservis-N nõukogu liikmetele tasu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 24-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 24-k
 
   
31. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.I.)
Korraldus: 25-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Andrei Antonov
 
Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (I.I.)
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 25-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 25-k
 
   
32. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Savi tn 16 ühepereelamu püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata)
Korraldus: 26-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 26-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 26-k
 
   
33. Narva Linnavalitsuse seisukoht kodanike kollektiivse algatuse Narva vanalinna osa taastamise kohta
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu edastas 07.12.2021 Narva Linnavalitsusele kodanike poolt tehtud algatuse „Тoetan Narva vanalinna osalist taastamist“. Algatuse sisuks on ettepanek osaliselt taastada 1944. a hävitatud Narva vanalinna ajalooline ilme. Kuivõrd ettepanekus sisalduvate küsimuste üle otsustamine kuulub linnavolikogu pädevusse, edastab Narva Linnavalitsus vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikele 2 algatuse volikogule lahendamiseks koos lisatud linnavalitsuse seisukohaga.
 
Otsus/tulemused: 
Protokolliline otsus:

1. Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 32 lõikele 2 esitada volikogule lahendamiseks kodanike kollektiivne algatus „Toetan Narva vanalinna osalist taastamist“ koos sellele lisatud linnavalitsuse seisukohaga.
2. Volitada Narva linnapead Katri Raiki küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja