NARVA LINNAVALITSUS

19.01.2022  Korraline istung

PROTOKOLL

 

 

  Istungist osavõtjad  

 

  Katri Raik    Linnapea   
  Üllar Kaljuste    linnasekretär   
  Kairi Johannes    asjaajamisteenistuse juhataja   
  Irina Smirnova    Osavõtja   
  Jelena Golubeva    Osavõtja   

 

 

 
   
1. Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
Korraldus: 27-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
Sihtasutuse Narva Haigla nõukogu liikmete tagasikutsumine, uute liikmete nimetamine ja tasu kehtestamine
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 27-k 2022
Töökorras 07.01.2022 vastu võetud korraldus nr 27-k
 
   
2. Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks
Korraldus: 28-k 2022
   
Esitaja: Linnavalitsuse liikmed
Ettekandjad: Katri Raik
 
Avaliku konkursi väljakuulutamine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja vaba ametikoha täitmiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 28-k 2022
Töökorras 10.01.2022 vastu võetud korraldus nr 28-k
 
   
3. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 13.01.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 17.01.2008. a määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine“ eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimust ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
4. Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine
protokoll
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 17.01.2022 vastu võetud protokolliline otsus:

1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks määruse „Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine” eelnõu.

2.Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetäitjat Larissa Degelit antud küsimus ette kandma Narva Linnavolikogus.
 
   
5. Riigihanke „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd“ korraldamiseks loa andmine
protokoll
   
Esitaja: Linnakantselei
Ettekandjad: Üllar Kaljuste
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 17.01.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1.Esitada Narva Linnavolikogusse läbivaatamiseks ja kinnitamiseks otsuse „Dokumendihaldussüsteemi teenuse ostmine, juurutamine, andmete ületoomine, hooldus ja arendustööd“ eelnõu.

2.Volitada linnasekretär Üllar Kaljustet antud küsimust Linnavolikogus ette kandma.
 
   
6. Toetuse eraldamine
protokoll
   
Esitaja: Rahandusamet
Ettekandjad: Jelena Golubeva
 
 
Otsus/tulemused: protokoll
Töökorras 17.01.2022 vastu võetud protokolliline otsus:
1. Taotleda Narva Linnavolikogu ees otsuse vastuvõtmist

2. Volitada Narva Linnavalitsuse Rahandusameti direktorit Jelena Golubevat antud küsimust Narva Linnavolikogus ette kandma.
 
   
7. Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti investeeringute üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 29-k 2022
   
Esitaja: Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Ettekandjad: Juri Saija
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 29-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 29-k
 
   
8. Narva Linnavalitsuse 14.11.2018 korralduse nr 981-k „Riigihanke “Narva linna haljasalade hooldustööd 2019-2023” avatud hankemenetluse tulemuste kinnitamine“ muutmine
Korraldus: 30-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 30-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 30-k
 
   
9. Narva Linnavalitsuse eluasemekomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 31-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 31-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 31-k
 
   
10. Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni koosseisu kinnitamine
Korraldus: 32-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 32-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 32-k
 
   
11. Asustamata eluruumide võõrandamine suulisel avalikul enampakkumisel
Korraldus: 33-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 33-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 33-k
 
   
12. Teede ja tänavate sulgemise maksu soodustuse määramine ASi Narva Soojusvõrk alltöövõtjatele
Korraldus: 34-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 34-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 34-k
 
   
13. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti investeeringute ja kulude üleandmine Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna bilanssi
Korraldus: 35-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 35-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 35-k
 
   
14. Avaliku ürituse „Talvemüük“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 36-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 36-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 36-k
 
   
15. Avaliku ürituse „Narva Tänavamüük“ loa taotluse rahuldamine
Korraldus: 37-k 2022
   
Esitaja: Linnamajandusamet
Ettekandjad: Jelena Skulatšova
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 37-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 37-k
 
   
16. Maa sihtotstarbe määramine ja arvamuse andmine Kalda tn 2 maaüksuse riigi omandisse jätmiseks
Korraldus: 38-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 38-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 38-k
 
   
17. Ehitusloa andmine (Rööpa tn 16)
Korraldus: 39-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Suvila ehitisregistri koodiga 120299976 lammutamiseks ning uue suvila ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 39-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 39-k
 
   
18. Ehitusloa andmine (Hariduse tn 3 // Hariduse jalgtee // Kraavi tänav // Kraavi tn 2 // Karja tn 3 // Vestervalli tänav L2)
Korraldus: 40-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Olemasoleva Narva Eesti Gümnaasiumi vana korpuse hoone (ehitisregistri kood 118010011) üle 33% laiendamiseks ning selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 40-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 40-k
 
   
19. Ehitusloa andmine (A.Daumani tn 30)
Korraldus: 41-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Koerte jalutusväljaku ja piirdeaeda rajamiseks
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 41-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 41-k
 
   
20. Ehitusloa andmine (Hele tn 25)
Korraldus: 42-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aiamaja ehitisregistri koodiga 118005338 lammutamiseks ning uue suvila ja selle teenindamiseks vajalike rajatiste püstitamiseks.
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 42-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 42-k
 
   
21. Kasutusloa andmisest keeldumine (Vaivara tn 2)
Korraldus: 43-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Vaivara tn 2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 43-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 43-k
 
   
22. Ehitusloa andmine ( A.Puškini tn 33a )
Korraldus: 44-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
A.Puškini tn 33a
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 44-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 44-k
 
   
23. Ehitusloa andmine (Kreenholmi tn 18a // P. Kerese tn 21)
Korraldus: 45-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Kreenholmi tn 18a // P. Kerese tn 21
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 45-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 45-k
 
   
24. Ehitusloa andmine ( Lavretsovi tn 8)
Korraldus: 46-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Lavretsovi tn 8
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 46-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 46-k
 
   
25. Ehitusloa andmine (Aleksander Puškini tänav L1 // Kosmonaudi tänav // Linda tänav L1 // Malmi tänav L2)
Korraldus: 47-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
Aleksander Puškini tänav L1 // Kosmonaudi tänav // Linda tänav L1 // Malmi tänav L2
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 47-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 47-k
 
   
26. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti investeeringute ja linnavara üleandmine Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti bilanssi
Korraldus: 48-k 2022
   
Esitaja: Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet
Ettekandjad: Kaie Enno
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 48-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 48-k
 
   
27. Ajutise komisjoni moodustamine
Korraldus: 49-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 49-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 49-k
 
   
28. Surnud isiku omasteta isikuks tunnistamine ja isiku matuse korraldamine (T. P.)
Korraldus: 50-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 50-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 50-k
 
   
29. Volitamine (S. A. asjade ajamiseks ja tehingute tegemiseks)
Korraldus: 51-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 51-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 51-k
 
   
30. Hoolduse seadmine E.S.
Korraldus: 52-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 52-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 52-k
 
   
31. Hoolduse seadmine E.P.
Korraldus: 53-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 53-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 53-k
 
   
32. Hoolduse seadmine B.S.
Korraldus: 54-k 2022
   
Esitaja: Sotsiaalabiamet
Ettekandjad: Jelena Vassiljeva
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 54-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 54-k
 
   
33. Narva linna munitsipaalkoolide õpilaste koolilõuna maksumuste kehtestamine
Korraldus: 55-k 2022
   
Esitaja: Kultuuriosakond
Ettekandjad: Larissa Degel
 
 
Otsus/tulemused: Korraldus: 55-k 2022
Võtta vastu korraldus nr 55-k

 

 

 

Istungi juhataja:   Katri Raik
Linnapea

 

 

Linnasekretär:   Üllar Kaljuste
linnasekretär

 

 

Protokollija:   Kairi Johannes
asjaajamisteenistuse juhataja